Download

İRRİTABL BARSAK SENDROMU


Advertisement
/ 30 []
Download Presentation
Comments
meira
From:
|  
(1177) |   (0) |   (0)
Views: 252 | Added:
Rate Presentation: 4 0
Description:
İRRİTABL BARSAK SENDROMU. Dr. Alper Tunga TÜRKBAYRAK Zümrütevler ASM, Bursa 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30 Ekim 2009. SUNUM AKIŞI. TANIM EPİDEMİYOLOJİ ETYOPATOLOJİ TANI TANI KRİTERLERİ AYIRICI TANI İBS ALEHİNE BULGULAR. A. Fonksiyonel özofagiyal hastalıklar
İRRİTABL BARSAK SENDROMU

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rr tabl barsak sendromu l.jpgSlide 1

İRRİTABL BARSAK SENDROMU

Dr. Alper Tunga TÜRKBAYRAK

Zümrütevler ASM, Bursa

14. Pratisyen Hekimlik Kongresi

30 Ekim 2009

Sunum aki i l.jpgSlide 2

SUNUM AKIŞI

 • TANIM

 • EPİDEMİYOLOJİ

 • ETYOPATOLOJİ

 • TANI

 • TANI KRİTERLERİ

 • AYIRICI TANI

 • İBS ALEHİNE BULGULAR

İrritabl Barsak Sendromu

Slide3 l.jpgSlide 3

 • A. Fonksiyonel özofagiyal hastalıklar

 • B. Fonksiyonel gastroduodenal hastalıklar

 • C. Fonksiyonel bağırsak hastalıkları

  • C1 - İrritabl Barsak Sendromu

  • C2 - Fonksiyonel şişkinlik

  • C3 - Fonksiyonel konstipasyon

  • C4 - Fonksiyonel diyare

  • C5 - Spesifiye edilemeyen fonksiyonel bağırsak hastalıkları

 • D. Fonksiyonel abdominal ağrı sendromu

 • E. Fonksiyonel safra kesesi ve oddisfinkteri hastalıkları

 • F. Fonksiyonel anorektal hastalıklar

 • G. Fonksiyonel hastalıklar : Yeni doğanlar ve bebekler

 • H. Fonksiyonel hastalıklar : Çocuklar ve adolesanlar

İrritabl Barsak Sendromu

Tanim l.jpgSlide 4

TANIM

 • SPASTİK KOLON

 • SPASTİK KOLİTİS

 • SPASTİK BAĞIRSAK SENDROMU

 • MUKUS KOLİTİS

  İRRİTABL BARSAK SENDROMU

İrritabl Barsak Sendromu

Tanim5 l.jpgSlide 5

TANIM

 • organik bir hastalık olmaksızın

  • dışkılama alışkanlıklarında değişiklik,

  • karında rahatsızlık ve

  • ağrı hissinin

   ana yakınmaları oluşturduğu bir

   sendromdur.

İrritabl Barsak Sendromu

Ep dem yoloj l.jpgSlide 6

EPİDEMİYOLOJİ

 • Drossman ve arkadaşlarınca yayınlanan derlemede Amerika, Avrupa ve Avustralya’da yapılan 11 çalışmada(toplam 23294 hasta)

  Total İBS prevalansı 4,3 - 21,8

İrritabl Barsak Sendromu

Ep dem yoloj7 l.jpgSlide 7

EPİDEMİYOLOJİ

 • Avrupa’da yapılan bir çalışmada IBS prevalansı %21.6

  • Jones R, Zydeard S: Irritable bowel syndrome in the general population. BMJ 1992; 304, 87-90.

İrritabl Barsak Sendromu

Ep dem yoloj8 l.jpgSlide 8

EPİDEMİYOLOJİ

 • Elazığ çevresinde %6.3

 • Sivas bölgesinde %19.1

  S.Çelebi ve ark.: Epidemiological features of IBS in a Turkish urban

  society. J Gastroenterol Hepatol 2004; 59; 361-9.

  Karaman N, Türkay C, Yönem O. The irritable bowel syndrome

  prevalence in city center of Sivas. Türk J Gastroenterol 2003; 14;

  128-31.

İrritabl Barsak Sendromu

Ep dem yoloj9 l.jpgSlide 9

EPİDEMİYOLOJİ

 • Ege Üniversitesi

  • 20 il

  • 3214 kişi

  • Roma II kriterleri

  • fonksiyonel barsak hastalıkları %22.4,

  • IBS ise %2.7

İrritabl Barsak Sendromu

Slide10 l.jpgSlide 10

 • 2005 , 32 il

 • birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran olgular

  Rastgele seçilen 7520 olguda

  GİS yakınmaları GİS dışı yakınmalar

  (2157-%31.5) (5363-%68,5)

  ROMA II

  1461 olgunun %41 742 olgunun %19

  İBS

  The frequency of irritable bowel syndrome in primary care centers of Turkey

  Ali ÖZDEN1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Dilek OĞUZ3, Bahattin ÇİÇEK3, Uğur YILMAZ4, Ülkü DAĞLI3,

  Erkan PARLAK3, Kadir BAHAR1, Burhan ŞAHİN3, Jülide ÖZLER5, Aslı ÖZDEN6

İrritabl Barsak Sendromu

Ep dem yoloj11 l.jpgSlide 11

EPİDEMİYOLOJİ

 • En sık görülen GI fonksiyonel düzensizliktir.

 • Toplumların % 15-20’ inde var.

 • K/E =2/1

 • 20-50 yaşlarında sık

İrritabl Barsak Sendromu

Bu sendrom neml nk l.jpgSlide 12

BU SENDROM ÖNEMLİ ÇÜNKÜ…

 • Kronik bir hastalıktır

 • İş gücü kaybı

 • İş kaybı

 • Ekonomik kayıp

İrritabl Barsak Sendromu

Slide13 l.jpgSlide 13

 • İBS birinci basamakta çalışan doktorların tanılarının %12’sini oluşturmaktadır.

 • Gastroenterologlara refere edilen hastaların %25-50’sini,

 • Gastroenterologların koydukları tanıların %28-36’sını oluşturmaktadır.

İrritabl Barsak Sendromu

Etyopatoloj l.jpgSlide 14

ETYOPATOLOJİ

 • Genetik

İrritabl Barsak Sendromu

Etyopatoloj15 l.jpgSlide 15

ETYOPATOLOJİ

 • Genetik

 • Psikolojik faktörler

İrritabl Barsak Sendromu

Etyopatoloj16 l.jpgSlide 16

ETYOPATOLOJİ

 • Genetik

 • Psikolojik faktörler

 • Motilite bozukluğu

İrritabl Barsak Sendromu

Etyopatoloj17 l.jpgSlide 17

ETYOPATOLOJİ

 • Genetik

 • Psikolojik faktörler

 • Motilite bozukluğu

 • Barsak sensitivitesi bozukluğu

İrritabl Barsak Sendromu

Etyopatoloj18 l.jpgSlide 18

ETYOPATOLOJİ

 • Genetik

 • Psikolojik faktörler

 • Motilite bozukluğu

 • Barsak sensitivitesi bozukluğu

 • Beyin-barsak aksında bozulma

İrritabl Barsak Sendromu

Etyopatoloj19 l.jpgSlide 19

ETYOPATOLOJİ

 • Genetik

 • Psikolojik faktörler

 • Motilite bozukluğu

 • Barsak sensitivitesi bozukluğu

 • Beyin-barsak aksında bozulma

 • Diyet ve enfeksiyon

İrritabl Barsak Sendromu

Bs tani kr terler l.jpgSlide 20

İBS TANI KRİTERLERİ

 • MANNİNG Kriterleri

 • ROMA I Kriterleri

 • ROMA-II (Revize edilmiş ROMA Kriterleri)

 • Roma III Kriterleri

İrritabl Barsak Sendromu

Bs tani kr terler21 l.jpgSlide 21

İBS TANI KRİTERLERİ

 • MANNİNG Kriterleri

 • ROMA I Kriterleri

 • ROMA-II (Revize edilmiş ROMA Kriterleri)

 • Roma III Kriterleri

İrritabl Barsak Sendromu

Bs tani kr terler22 l.jpgSlide 22

İBS TANI KRİTERLERİ

 • MANNİNG Kriterleri

 • ROMA I Kriterleri

 • ROMA-II (Revize edilmiş ROMA Kriterleri)

 • Roma III Kriterleri

İrritabl Barsak Sendromu

Roma ii kr terler l.jpgSlide 23

ROMA-II KRİTERLERİ

Son bir yıl içerisinde en az 12 hafta (üç ay) süre ile (aralıklı veya sürekli) abdominal ağrı veya rahatsızlık hissi ile birlikte aşağıdaki üç kriterin en az ikisinin varlığı durumunda İBS düşünülmelidir:

 • Abdominal ağrıveya rahatsızlık hissinin dışkılama ile birlikte azalması veya kaybolması

 • Dışkılama sayısında değişim

 • Dışkı kıvam ve görünümünde değişim

İrritabl Barsak Sendromu

Roma iii l.jpgSlide 24

ROMA III

 • Hasta son üç ayda her ayın en az 3 günü karın ağrısı abdominal rahatsızlık hissi ile birlikte aşağıdakilerden en az 2 özelliğin varlığı;

  • Ağrıların dışkılama ile geçmesi

  • Ağrıların başlamasının dışkılama sıklığında değişikliklerle birlikteliği

  • Ağrıların başlamasının dışkı şeklinde veya görünümünde değişikliklerle birlikteliği

İrritabl Barsak Sendromu

Destekley c yakinmalar l.jpgSlide 25

DESTEKLEYİCİ YAKINMALAR

 • Dışkılama sıklığında değişiklikler

 • Dışkı şeklinde değişiklik

 • Dışkı çıkarmada değişiklik (Ikınma ve/veya acil sıkışma)

 • Dışkıda mukus varlığı

 • Karında gaz artışı ve şişkinlik veya hastanın hissettiği şişkinlik hissi.

İrritabl Barsak Sendromu

Bs ayirici tanisi l.jpgSlide 26

İBS AYIRICI TANISI

 • DİYETETİK FAKTÖRLER: Laktoz, kafein, alkol, yağ, gaz üreten besinler, ilaçlar.

 • ENFEKSİYONLAR: Giardia lamblia, bakteriyel enfeksiyonlar, Amip, yersinia, Strongyloides stercoralis

 • İNFLAMATUVAR DURUMLAR: İBH, mikroskobik kolit

 • KOLON CA:

İrritabl Barsak Sendromu

Bs ayirici tanisi27 l.jpgSlide 27

İBS AYIRICI TANISI

 • MALABSORBSİYON SENDROMLARI: ( gluten enteropatisi, postgastrektomik durumlar, pankreatik yetersizlik vb.)

 • PSİKOLOJİK DURUMLAR: Anksiyete, panik bozukluklar, depresyon vb.)

 • DİĞER: Endokrin hastalıklar (DM, hipotiroidi, hipertiroidi), endometriozis, PID, endokrin tümörler, AIDS, gastrik sarkoidozis

İrritabl Barsak Sendromu

Ibs ayirici tanisinda alarm bulgulari l.jpgSlide 28

IBS AYIRICI TANISINDA ALARM BULGULARI

 • ÖYKÜ: Kilo kaybı, ileri yaşta başlangıç, gece uyandıran semptomlar, aile öyküsü (kanser, İBH)

 • FİZİK MUAYENE: ateş, abdominal muayenede kitle, hepatomegali, artrit, dermatit, malabsorbsiyon bulguları

 • BAŞLANGIÇ LAB: Anemi, lökositoz, ESH artış, gaitada gizli kan varlığı, anormal biyokimya bulguları

İrritabl Barsak Sendromu

Leri tetkikler l.jpgSlide 29

İleri tetkikler

 • Semptomların kısa süre önce başlamış olması,

 • Semptomların giderek yaygınlaşması

 • Semptomların ileri yaşlarda başlamış olması,

 • Aile anemnezinde kolon kanseri veya IBH bulunması,

 • Eşlik eden psikososyal problemlerin bulunmaması

 • Daha önce hiçbir laboratuvar araştırılması yapılmamış olmasından dolayı psikolojik tatmin gerektiren durumlarda

İrritabl Barsak Sendromu

Lg n z ve sabriniz n te ekk rler l.jpgSlide 30

İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro