Obstr kt f uyku apnes sendromu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 81

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU. Prof.Dr.İrfan PAPİLA. Otolar ingolojik Uyku Bozukluğu. Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Obstructive Sleep Hypopnea Syndrome (OSHS) Upper Airway Resistance Syndrome (UARS) Horlama. Solunumun durması manasına gelen a ve pnoia kelimelerinden gelir.

Download Presentation

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU

Prof.Dr.İrfan PAPİLA


OtolaringolojikUyku Bozukluğu

 • Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)

 • Obstructive Sleep Hypopnea Syndrome (OSHS)

 • Upper Airway Resistance Syndrome (UARS)

 • Horlama


 • Solunumun durması manasına gelen a ve pnoia kelimelerinden gelir.

 • İlk kez 1964 yılında Gastaut tarafından tanımlanmıştır.

 • Toplumda %1-2 oranında görülür.


Terminoloji

 • Apne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının 10 saniye süre ile durmasıdır.

 • Oksijen desaturasyonu: Arteriyel oksijen satürasyonunun %90’ın altına düşmesidir.

 • Hipopne: Ağız ve burun seviyesinde hava akımının %50’den fazla azalması ya da en az 10 sn. süreyle yüzeyel solunum atağının olmasıdır.


 • Obstrüktif uyku apnesi: Abdominal ve torasik solunum eforu olmasına rağmen, ağız ve burun seviyesinde hava akımının kesilmesidir.

 • Apne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen apne nöbeti sayısıdır.

 • Hipopne indeksi: Uyku boyunca her bir saatte geçirilen hipopne sayısıdır.


EKG

Airflow

Torasik effor

Abd.

effor

SAO2

Ekspirasyon

Havayolu açılıyor

Havayolu kapanıyor

Effor

Inspirasyon

Paradoksal

Paradoksal son

O2düzeyi< 3% azalıyor

Obstrüktif ApneSolunum eforu devam ettiği halde hava alışverişi yok. Giderek artan efor havayolunun açılmasını sağlıyor.


 • Uyku apne indeksi (Respiratory disturbance index): Uyku boyunca oluşan apnelerin ve hipopnelerin saatlik ortalamasıdır.

 • Obstrüktif uyku apne sendromu: Uyku süresi boyunca ortalama olarak uykunun her saati için 5 veya daha fazla sayıda apne yada hipopne nöbeti geçirilmesine obstrüktif sleep apne sendromu denir.


Neden OSA TedavisiGereklidir?


NEDEN?

 • Hipertansiyon

 • İskemik Kalp Hastalıkları

 • Myokardiyal Disfonksiyon&Aritmiler

 • Serebrovasküler Hastalıklar

 • Ruhsal,Nörokognitif ve Davranış Değişikliği

  • İş/Trafik kazası artışı

 • Mortalite Artışı


NEDEN?


Apne ve Mortalite


Apne Fizyopatolojisi:

 • Venturi prensibi: Hava akımı dar bir bölgeden geçerken hız kazanır.

 • Bernoulli prensibi: Akmakta olan hava, dış kısmında negatif basınç oluşturur.

 • Hava, ne kadar dar bir bölgeden geçerse o kadar hızlı geçer ve çevresinde o kadar fazla negatif basınç oluşturur.


Apne Fizyopatolojisi:

 • Anatomikdarlık

  • Artan inspiratuvar basınca ihtiyaç

 • Anormal nöromusküler kontrol

  • Havayolu obstrüksiyonuna bağlı dilatatörlerin refleks aktivasyonunda bozukluk


Sınıflama

 • UARS: RDI<5

 • OSAS: RDI >5

  Hafif OSAS: 5 < RDI < 20

  Orta OSAS:20 < RDI < 40

  Ciddi OSAS:RDI > 40

 • PrimerHorlama: polisomnogramda patoloji saptanmaz


Tanı

Anamnez

Fizik muayene

Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi

 • Müller manevrası

  Polisomnografi

  Radyolojik

 • CT

 • MR

 • Sefalometrik ölçümler


Tanı

Horlama

Uyku sırasında nefesin durması

Gündüz uyku hali

Hafıza ve muhakeme bozukluğu

Konsantrasyon bozukluğu

Seksüel disfonksiyon

Nokturnalenürezis

Okul ve iş performansında düşme

Sabah baş ağrıları


Tanı

Anamnez

Fizik muayene

Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi

 • Müller manevrası

  Polisomnografi

  Radyolojik

 • CT

 • MR

 • Sefalometrik ölçümler


Tanı

Vital Bulgular

Baş & Boyun Muayenesi


Fizik MuayeneVital Bulgular

 • Boy

 • Kilo

 • Boyun bölgesinin çevresi

 • Kan basıncı

 • Vücut kitle indeksi(BMI)

  • ağırlık (kg) / boyun (metre) karesi

  • Erkek >27.8, Kadın >27.3


Fizik MuayeneBaş&Boyun Muayene


Fizik MuayeneBaş&Boyun Muayene

 • Dil

 • Damak

 • Uvula

 • Tonsiller

 • Nazal kavite

 • Hyoid

 • Mandibula


Fizik Muayene


Fizik Muayene


Tanı

Müller Manevrası

Anamnez

Fizik muayene

Üst Solunum Yollarının Endoskopik Muayenesi

 • Müller manevrası

  Polisomnografi

  Radyolojik

 • CT

 • MR

 • Sefalometrik ölçümler


Tanı

 • Polisomnografi, spontan gece uykusu sırasında

 • birçok fizyolojik parametrenin

 • yazdırılması işlemidir.

 • Polisomnografik kayıtlar hastanın durumuna ve

 • imkanların müsaitliğine bağlı olarakbirçok

 • parametre içerebilir.

Anamnez

Fizik muayene

Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi

 • Müller manevrası

  Polisomnografi

  Radyolojik

 • CT

 • MR

 • Sefalometrik ölçümler


Polisomnografi


Polisomnografi


Polisomnografi Minimum Hangi Parametreler ?

 • Uykuya ait parametreler

  • EEG

  • EOG

  • EMG

  • EKG

 • Uykuya ait parametreler

  • Uyku fazlarının süresi

  • Uyku fazlarının yüzdeleri

  • Toplam uyku süresi

  • Uyku etkinlik ve devamlılık endeksleri

  • Davranışsal ve biyoelektrik uyanıklık sayısı


C3-A2

Differential Amplifier

G1

G2

G1

G2

O1-A2

Tüm gece uyku tetkiklerinde EEG)

C3

A2

O1


Sol ve sağ Elektrookülogram (EOG)

LOC

ROC

Göz Kırpıştırma


Çene EMG

G1

G2

Differential Amplifier


“Arousal”


Polisomnografi Minimum Hangi Parametreler ?

 • Solunuma ait parametreler

  • Apne ve/veya hipopne indeksi

  • Anormal solunum olayı indeksi

  • Anormal solunum olaylarının süresi

  • Minimum O2 değeri

  • EKG değişiklikleri

  • Maksimum intratorasik basınç

 • Solunuma ait parametreler

  • Oro-nazal hava akımı

  • Torasik ve abdominal solunum hareketleri

  • O2 satürasyonu

  • Solunum sesleri

  • CO2

  • Intratorasik efor


“Thermocouple"

G1

G2

Differential Amplifier


Trakeal Sesler

Solunum Eforu


mikst

Mikst Apne


Polisomnografi

 • Uyku ve Solunum parametrelerin korelasyonu

  • Uyku fazları ile solunum olaylarının ilişkisi

  • Vücut pozisyonu ile solunum olaylarının ilişkisi


Polisomnografi - Hipnogram

Tipik ileri derecede OSAS raporu


Polisomnografi - Hipnogram

Pozisyonel OSAS sırtüstü sürdüremiyor


Tanı

 • Sefalometriler

 • Bilgisayarlı Tomografi

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme

Anamnez

Fizik muayene

Üst solunum yollarının endoskopik muayenesi

 • Müller manevrası

  Polisomnografi

  Radyoloji

 • CT

 • MR

 • Sefalometrik ölçümler


Sefalometri

 • Standardize edilmiş lateral grafiler

 • Kemik ve yumuşak dokuların muayenesi

 • İki boyutlu değerlendirme

 • Volumetrik bilgi yetersiz

 • Maksillomandibuler cerrahi, oral

  araç kullanımı


BT

 • Dinamik bir Tanı yöntemi değil

 • Dezavantajları

  • Maliyet

  • İyonize radyasyon


MRI

 • Mükemmel yumuşak doku anatomisi

 • Multipl plan

 • İyonize radyasyon alımı yok

 • Dezavantajları

  • maliyet

  • Klostrofobi


Lateral Farengeal yağ dokusu


Prognoz

Apne indeksi 20’den fazla olan ve 5 yıl boyunca tedavi edilmeyen hastalarda toplam yaşam süresi yaklaşık olarak % 75’dir. Buna karşılık aynı süre içerisinde tedavi edilen popülasyondaki yaşam süresi % 100’ dür.


Tedavi

 • Önlemler

 • Medikal tedavi

 • Ağız ve burun içi aletler

 • Cerrahi tedavi


Önlemler

 • Zayıflama

 • Alkol alımının kesilmesi

 • Sedatif ilaçların kesilmesi

 • Uyku pozisyonunun düzenlenmesi


Medikal Tedavi

 • Protriptilin

 • Dekonjestanlar

 • İntra nazal steroidler

 • Düşük akımda oksijen verilmesi


Ağız ve Burun İçi Aletler

 • Dil tutucu aletler

 • Mandibula ilerletme aletleri


Nazal Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (nCPAP)

 • Amaç, kollaps sırasında oluşan negatif basıncı yenmektir.

 • 7-15 cm-H2O değerinde pozitif basınç verilir.


CPAP

Basıncın düşük kalması yetersiz tedaviye,

aşırı basınç verilmesi ise spontan uyanmalara ve santral apnelere neden olabilir.


Cerrahi Tedavi

 • Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi

 • Nazal cerrahi

 • Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)

 • Uvulopalatal flepler (UPF)

 • Laser assisted uvulopalatoplasty (LAUP)

 • Palatal germe operasyonları

 • Radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty (RAUP)

 • Dil köküne yapılan girişimler.

 • Maksillofasiyal cerrahi.

 • Trakeotomi


Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)

 • 1964 yılında Japon İkemetsu tarafından tarif edilen horlamaya yönelik ilk cerrahi tedavidir.

 • Fujita 1981’de modifiye etmiştir.

 • Birinci planda uygulanma amacı retropalatal kollaps için


Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)


Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)


Uvulopalatofaringoplastinin Komplikasyonları:

 • Akut solunum distresi

 • Velofaringeal yetmezlik

 • Palatal kuruluk hissi

 • Nazofarengeal stenozis

 • Tat duyusu kaybı

 • Disfoni

 • Kanama


Uvulopalatofaringoplasti’de Başarı Oranı

 • Kısa dönemde subjektif olarak %85-90 kadardır.

 • Yaklaşık postoperatif 1 yıllık takiplerde bu oran %40’a kadar geriler.


Uvulopalatal Flepler (UPF )

 • 1996 yılında UPPP’nin modifiye edilmesi ile geliştirilmiştir.

 • Temel amaç; nazofaringeal stenoz, nazofaringeal yetmezlik ve disfaji gibi UPPP’de görülen komplikasyonların önlenmesidir.


Uvulopalatal Flepler (UPF )


Palatal Germe Operasyonu

 • UPPP ve LAUP’a göre daha basit, minimal invazif ve velofaringeal fonksiyonları bozmayacak tekniktir.

 • Lazer, elektrokoter ya da radyofrekans ile yapılabilir.


Laser Assisted Uvulopalatoplasti (LAUP )

 • CO2 Lazer yardımlı Uvulopalatoplasti (LAUP), 1986 tarihinde Kamami tarafından ilk olarak uygulanmaya başlamıştır.

 • 1992 yılında ise Coleman modifiye ederek ABD’de kullanmaya başlamıştır.

 • Krespi ve Keidar 1994 yılında, bu gün kullanmakta olduğumuz tekniği geliştirmişlerdir.


Laser Assisted Uvulopalatoplasti (LAUP )


LAUP’un Komplikasyonları

 • Postoperatif dönemde ağrı

 • Kanama

 • Enfeksiyon

 • Geçici velofaringeal yetersizlik

 • Tat kaybı

 • Persistan disfaji


LAUP’un Avantajları

UPPP’den farklı olarak hiçbir hastada nazofaringeal stenozis ve disfoniye rastlanmamıştır.

LAUP’un Dezavantajları

LAUP’un bir dezavantajı tonsillektomi yapılamamasıdır.

Kresbi ve Ling lazer ile uvulopalatoplasti ile beraber tonsillektomi de yapmışlar. Ancak bu çok fazla geçerlilik kazanmamıştır.


LAUP Kontendikasyonları

 • Orta/ağır OSAS

 • Genel durum bozukluğu

 • Trismus

 • Kooperasyon eksikliği

 • Yarık damak ve velofaringeal yetmezlik


LAUP’un Başarı Oranı

 • Kamami kısa dönem sonuçlarında % 90 klinik başarı sağlamıştır.

 • Ancak uzun vadeli takiplerde başarı % 40’a kadar düşmektedir.


Radiofrequency-Assisted Uvulopalatoplasti (RAUP)

 • Bu prosedür, radyofrekans dalgalarıyla dokunun termokoagülasyonundan ibarettir. Radyofrekans enerjisi, uygulandığı dokuda nekroz oluşturur. Bu lezyon, fibrozis ve skar dokusu oluşumu ile iyileşir. Sonuçta radyofrekans enerjisi uygulandığı dokuda volüm azalmasına ve gerginliğe neden olur.


RAUP’un Komplikasyonları

 • Mukozal erozyon

 • Postoperatif minimal ağrı

 • Disfaji

 • Kanama


RAUP’un Avantajları

 • En önemli avantajı LAUP’dan farklı olarak mukoza bütünlüğünü bozmadığı için postoperatif ağrı şikayetinin minimal olmasıdır.

 • Velofaringeal yetmezliğe sebep olmaz.

 • Birkaç kez uygulanabilir.

 • Tonsil hipertrofisinin tedavisinde kullanılabilir.


RAUP’un Başarı Oranı

 • Kısa dönem takiplerde subjektif olarak %90 başarı sağlanmaktadır.

 • Li, yaptığı çalışmalarda tedavi sonrası 18-24 aylık takiplerde horlamada % 41 oranında relaps gözlemlemiştir.


Dil Köküne Yapılan Girişimler

 • Lingual tonsillektomi

 • Dil kökü rezeksiyonu

 • Dil köküne radyofrekans uygulaması

 • Dil kökünü öne çekici sütür uygulaması


Coleman J. Et al. Suspension sutures for the treatment of obstructive sleep apnea and snoring. Otolaryngologic Clinics of North America. 1999 Apr;32(2):277-85


Maksillofasiyal Cerrahi

 • Maksillo-mandibuler ilerletme

 • Genioglossus ilerletme

 • Tirohioidopeksi


Maksillo-mandibuler ilerletme


Genioglossus İlerletme


Tirohioidopeksi


Trakeotomi

 • Tıkanıklığı by-pass eden girişimdir.

 • Diğer tedavi yöntemlerinin uygulanamadığı veya başarısız kaldığı durumlarda uygulanır.

 • CPAP ile birlikte obstrüktif sleep apne sendromunun en efektif tedavi yöntemidir.

 • Psikososyal uyumsuzluk ve kozmetik sorunlar nedeniyle fazla tercih edilmez.


 • Login