Private akt rers rolle i medisinsk forskning
Download
1 / 12

Private aktørers rolle i medisinsk forskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Private aktørers rolle i medisinsk forskning. Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre? Filantropi – ikke oppdragsforskning!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Private aktørers rolle i medisinsk forskning' - mead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Private akt rers rolle i medisinsk forskning
Private aktørers rolle i medisinsk forskning

 • Utgangspunkt: om filantropi og stiftelsers mulige rolle – hva kan stiftelser tilføre?

 • Filantropi – ikke oppdragsforskning!

 • Min bakgrunn her: daglig leder for tre stiftelser – og omfattende bakgrunn fra norsk universitets- og forsknings- administrasjon

 • Hvordan prioriterer stiftelsene -?


Vanlig oppfatning?

“Privately funded research:

 • mainly motivated by profit,

 • much less likely than governments to fund research projects solely for the sake of knowledge.”

  (Wikipedia)


 • Opprettet 2004/05

 • Samlet kapital 875 MNOK

 • Støtter forskning ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen

 • De første 5-6 år har disse stiftelsene forpliktet seg til å støtte forskning i Bergen med over en kvart milliard kroner


 • Opprettet 2009, oppstart 2010

 • Kapital ca 900 MNOK

 • Varighet av stiftelsen - inntil 30 år

 • Vid formålsparagraf- ikke bare forskning

 • Delte ut 87,5 MNOK til forskning i sitt første år

 • Deler ut ytterligere 48 MNOK (?) til forskning i år

 • Utbetalinger over 4 årStiftelser – en problematisk konstruksjon ?

 • Felles drift gir:

  • Kritisk størrelse

  • Kompetanse

  • Rasjonell drift, reduserte kostnader

  • Muliggjør:

  • Bedre synlighet

  • Legitimitet

  • Åpenhet for innsyn og kontroll

  • Trygghet for donator

   I vårt tilfelle- en megler mellom kapital og katedral!


Satsingsomr der
Satsingsområder

BFS og BMFS:

 • Rekruttering av yngre fremragende forskere

 • Forskningsinfrastruktur

 • Tematiske programmer/translasjonsmedisin

  SKGJ:

 • Medisinsk og maritim/marin forskning : vid formålsparagraf

 • Bidra til kvalitetsheving innen translasjonsmedisin – etablering av K.G.Jebsen- sentre

  Felles:

 • spisset profil- relativt lavt antall årlige tildelinger, men hver av betydelig størrelse!

 • Internasjonale kvalitetsmål legges til grunn

 • Tildelinger ut fra kvalitet – ikke tematikk


Tildelinger med ”No Strings Attached”

 • Kvalitet som utvelgelseskriterium

 • Utvelgelse basert på internasjonal peer review

 • Ingen tematisk avgrensing

 • Enkle og ubyråkratiske prosedyrer

 • Færre bindinger i bruken av midlene enn i offentlige finansiering av forskning

 • Ingen krav om gjenytelser (i motsetning til oppdragsforskning)


Basisforutsetninger for tildelingene

Tildelingene skal:

 • ikke svekke universitetenes faglige uavhengighet

 • være av faglig interesse for universitetene

 • understøtte universitetenes strategier

 • styrke universitetenes evne til å utføre sine primæroppgaver

 • fremme samarbeid med helseforetakene


Hvilke krav stiller dette til universitetene?

 • Strukturerte prosesser internt for å fremme søknader i tråd med strategiske planer

 • Utelukkende fremme søknader om midler til satsinger som også universitetet selv ønsker å allokere midler til, og søke gaveforsterkning til samme formål (!)

 • Reelle egenandeler i form av friske midler og infrastruktur – ikke bare prosentandeler av eksisterende stillinger → ”spleiselag”

 • Synliggjøring av stiftelsenes rolle


Norsk forskning og filantropi
Norsk forskning og filantropi

 • Av relativt ny dato og ikke av stort omfang

 • Til dels usikker institusjonell respons- er gaver et problem?

 • Fagmiljøene vesentlig mer positive

 • Offentlig holdning – kfr. regjeringens forslag om avvikling av gaveforsterkningsordning ?!

 • Men: vil kunne få øket betydning. Forutsetter ikke bare flere givere – men også øket profesjonalitet ved institusjonene – og mer positiv holdning fra offentlig side!


Akademisk frihet

”Eksternfinansiering begrenser den akademiske frihet bare dersom forskerne og forsknings-institusjonene selv lar det skje.”

- Dag Rune Olsen, dekanus v/Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB


ad