Elektrické stroje a přístroje - PowerPoint PPT Presentation

Elektrické stroje a přístroje
Download
1 / 17

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektrické stroje a přístroje. Princip sběrnicového systému (EL12). Ing. Josef Nevařil. Elektrotechnika. Princip sběrnicového systému. Porovnání klasické a moderní elektroinstalace. Klasická elektroinstalace. Výhody : Široká nabídka přístrojů Velká škála výrobců Nevýhody:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Elektrické stroje a přístroje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektrick stroje a p stroje

 • Elektrické stroje a přístroje

 • Princip sběrnicového systému (EL12)

 • Ing. Josef Nevařil

 • Elektrotechnika


Princip sb rnicov ho syst mu

Princip sběrnicového systému


Porovn n klasick a modern elektroinstalace

Porovnání klasické a moderní elektroinstalace

Klasická elektroinstalace

 • Výhody:

 • Široká nabídka přístrojů

 • Velká škála výrobců

 • Nevýhody:

 • Přístroje spínají přímo výkonové obvody

 • Automatizační prvky v instalaci pracují samostatně

 • Kontrola práce jednotlivých přístrojů je problematická


Porovn n klasick a modern elektroinstalace1

Porovnání klasické a moderní elektroinstalace

Moderní elektroinstalace

 • Výhody:

 • Z ovladačů se vysílají pouze řídící informace

 • Informace v instalaci mohou být sdíleny více přístroji

 • Umožňuje řízení systému ve vzájemných souvislostech

 • Bezpečné napětí v ovladačích

 • Nevýhody:

 • Omezené množství designu ovládacích prvků


Funkce klasick elektroinstalace

Funkce klasické elektroinstalace


Funkce modern elektroinstalace

Funkce moderní elektroinstalace


Funkce modern elektroinstalace1

Funkcemoderníelektroinstalace

 • Ovladač dá povel počítači, který přiřadí požadované akci předem naprogramované) dvojkové číslo.

 • Toto číslo se zpravidla skládá z více částí:

  • adresy členu, který chceme ovládat

  • kódu činnosti který má člen vykonat

  • dalších přenášených dat

  • Pomocných informací

 • Systému uspořádání tohoto čísla říkáme protokol.


Elektrick stroje a p stroje

Příkladkomunikačníhoprotokolu

Další informace

Adresa

Kód příkazu


Nap jen obvod

Napájení obvodů

 • Sběrnicové obvody s metalickou sběrnicí se zpravidla napájí:

 • pomocí zdroje připojeného ke sběrnici

 • z vlastních napaječů.

 • Systémy používající nemetalické sběrnice:

 • pomocí baterií

 • jiných zdrojů.

 • Pro napájení výkonových koncových přístrojů– aktorů se používá:

 • energie ovládaného spotřebiče

 • vlastní napaječ.


P enosov cesty sb rnicov ch syst m

Přenosové cesty sběrnicových systémů

 • Informaci je možné přenášet po přenosových cestách:

 • Metalických

 • Radiových

 • Optických


Metalick p enos

Metalický přenos

 • Při přenosu metalických vedeních sek přenosu informace se používá:

 • vodičů umístěných v kabelu

 • pro přenos informace se používá malé bezpečné napětí do 30V

 • u aktorůlze posílat informace po výkonovém vedení 230V používaném pro napájení spotřebiče.

 • vodiče je možné použít také pro napájení přístrojů.

 • Nejčastěji se používají kabely se čtyřmi až osmi vodiči.


Radiov p enos

Radiový přenos

V systému moderních instalací můžeme pro přenos informací použít také radiový přenos.

Pro systémy přenosu řídících informací moderních elektroinstalací požívá nosná frekvence 868,3 MHz.(433,92 MHz).

Nosný kmitočet je modulován amplitudovou nebo frekvenční modulací.


Radiov p enos1

Radiový přenos

 • Radiové přenosy informace v systémech jsou často doplňovány k systémům klasických sběrnicových systémů s vodiči jako alternativní způsob přenosu.

 • Existují ale také koncepce moderních elektroinstalací založené výlučně na radiovém přenosu informace.


Optick p enos

Optický přenos

 • Pro přenos informace se používá optický kabel.

 • Hlavní výhodou je vysoká odolnost vůči rušení, tedy jsou velmi výhodné v průmyslových elektroinstalacích.

 • Nevýhodou je především vysoká cena.


Modern elektroinstalace v zabezpe ovac ch syst mech

Moderní elektroinstalacev zabezpečovacích systémech

Jednoduchá komunikace po sběrnici -nevhodná jednoduché překonání.

Řešení:

Použití plovoucích kódů.


Modern elektroinstalace v zabezpe ovac ch syst mech1

Moderní elektroinstalacev zabezpečovacích systémech

Plovoucí kód - základní informace je podrobena matematickým operacím, které závisí na dalších proměnných. Podle stejného algoritmu se pak v přijímači provede dekódování. Výsledkem je pak to, že přenášený kód má vždy jiný tvar, i když přenáší stejnou informaci.


Seznam pou it literatury

Seznam použité literatury

 • POLÁČEK, Dušan, Václav ČERMÁK a Alen PETRÁSEK. Moderní elektroinstalace: elektroinstalační úložné materiály a jejich užití. Ostrava: Montanex, 1998, 207 s., [8] s. barevných il. ISBN 80-857-8081-X.

 • Světlo: časopis pro světelnou techniku a osvětlování. Praha: FCC Public s. r. o, 2007, roč. 2007, č. 4. ISSN 1212-0812; Sv. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2014/01/Svetlo_01_2014_output/web/Svetlo_01_2014_opf_files/WebSearch/page0001.html

 • MERZ, Hermann, Thomas HANSEMANN a Christof HÜBNER. Automatizované systémy budov: sdělovací systémy KNX/EIB, LON a BACnet. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 261 s. ISBN 978-80-247-2367-9.


 • Login