Zomerschool gezondheidsrekeningen
Download
1 / 32

Inhoud - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

Zomerschool gezondheidsrekeningen ‘Gezondheidsrekeningen voor België in een internationaal perspectief’ Brussel, 20 september 2007 Wie betaalt de social profit in Vlaanderen? Proeve tot satellietrekeningen voor de sectoren gezondheidszorg, welzijnszorg en de socioculturele sector anno 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inhoud' - marvin-sampson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zomerschool gezondheidsrekeningen‘Gezondheidsrekeningen voor België in een internationaal perspectief’Brussel, 20 september 2007

Wie betaalt de social profit in Vlaanderen?Proeve tot satellietrekeningen voor de sectoren gezondheidszorg, welzijnszorg en de socioculturele sector anno 2003

Onderzoek in opdracht van de VCSPO

Jozef Pacolet, Wim Van Opstal, Marijke Borghgraef

Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuvenwww.hiva.be


Inhoud

1. Opdracht

2. Satellietrekening

3. Belang

Werkwijze

Vooruitgang

Beperkingen

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Welzijnszorg

Resultaten Socioculturele Sector

Totaalbeeld

Verdeling naar organisatievorm

Onvolledigheden en knelpunten

Verschillen Belgische satellietrekening

Inhoud


1 opdracht

Handleiding en draaiboek voor het opstellen van een satellietrekening voor de social profit in Vlaanderen

Publieke financiering in beeld brengen, maar dit kan niet zonder zicht op de private middelen

Verdeling naar organisatievorm: private social profit, publieke social profit en ‘for profit’ of commerciële organisaties

Nulmeting anno 2003 als startpunt voor volgende actualisering

Vergelijking met informatie uit het verleden

1. Opdracht


2 satellietrekeningen

Aanvulling op nationale rekeningen wanneer deze onvoldoende informatie geven over een bepaalde sector of aspect van onze economie

Optiek van de bestedingen

Voorwaarden: functioneel detail, herkenbaarheid voor de sector, administratieve inpasbaarheid

Aansluiting bij OESO-inspanningen m.b.t. satellietrekening gezondheidszorg

Op termijn een geïntegreerde zorgrekening?

Ruimere definitie van ‘social profit’ indien relevant

2. Satellietrekeningen


De non-profit sector informatie geven over een bepaalde sector of aspect van onze economie

Gesalarieerden

Activiteiten

Privé

Privé

Publiek

Zelfstandigen

non-profit

en hun

personeel

Markt

Primair

Secundair

Tertiair

Budget

Quartair

Quasi - Collectieve goederen

Onderwijs

Collectieve goederen

en

Vrijwillige

bijdrage


De totale quartaire sector informatie geven over een bepaalde sector of aspect van onze economie

Gesalarieerden

Activiteiten

Privé

Privé

Publiek

Zelfstandigen

non-profit

en hun

personeel

Markt

Primair

Secundair

Tertiair

Budget

Quartair

Quasi - Collectieve goederen

Onderwijs

Collectieve goederen

en

Vrijwillige

bijdrage


De satellietrekening gezondheidszorg informatie geven over een bepaalde sector of aspect van onze economie

Gesalarieerden

Activiteiten

Privé

Privé

Publiek

Zelfstandigen

non-profit

en hun

personeel

Markt

Primair

Secundair

Tertiair

Budget

Quartair

Quasi - Collectieve goederen

Onderwijs

Collectieve goederen

en

Vrijwillige

bijdrage


3 belang

‘Onbekend is onbemind’: statistische herkenning leidt tot maatschappelijke erkenning

Kadert in het meerwaardenonderzoek van de VCSPO

Goede inschatting van de sectoren gezondheidszorg en welzijn is van toenemend belang in de context van vergrijzingsproblematiek (budgettaire kost en creatie toegevoegde waarde en economische activiteit)

Opvolgen van tendensen van vermarkting en privatisering

3. Belang


4 werkwijze

Van micro naar macro: basisinformatie, brontabellen, eigenlijke satelliettabel, synthesetabellen

Klemtoon op publieke middelen: vertrekkend van gedetailleerde rekeningen van alle betrokken overheden

Inschatting private middelen op basis van diverse bronnen, o.m. huishoudbudgetenquête, berekende remgelden RIZIV

Verdeling naar organisatievorm op basis van werkgelegenheid

4. Werkwijze


Opbouw informatie van micro naar macro
Opbouw informatie: van micro naar macro eigenlijke satelliettabel, synthesetabellen

GHZ enge definitie: 9,2 % van BBP

GHZ incl. LTC: 10 % van BBP


5 vooruitgang

Meer verfijnde informatie voor alle sectoren door te vertrekken van grootste detail begrotingen

Meer accurate informatie door rekeningen te gebruiken

Voor de eerste keer werkelijke regionale verdeling RIZIV-middelen beschikbaar

Grotere aansluiting bij de concepten van het ‘System of Health Accounts’ door gebruik van classificatie en principes

Tabel gezondheidszorg is beschikbaar naar verstrekker en functie

Meer en meer ook de integratie van de welzijnszorgrekening in de concepten van gezondheidsrekening

5. Vooruitgang


6 beperkingen

Begrotingsrubrieken zijn niet zo stabiel in de tijd en tussen diverse overheden

Geen centraal beschikbare elektronische informatie over de rekeningen van de provinciebesturen en de OCMW’s

Geen voldoende gedetailleerd en consistent gebruik van economische codes bij de rekeningen van de lagere overheden

Regels ‘System of Health Accounts’ wijken af van wat men intuïtief verwacht

Blijft voor een deel ook gebaseerd op ramingen

6. Beperkingen


7a uitgaven gezondheidszorg 2003 enge versus ruime definitie in miljard euro

18 tussen diverse overheden

Ruime definitie

1

gezondheidszorg (incl.

16

1,9

overige chronische zorg)

14

1,7

Gezondheidszorg, inclusief

12

RVT en ROB + administratie

10

+ overige

bestedingen

8

Gezondheidszorg, inclusief

RVT en ROB

12,3

6

4

Enge definitie

2

gezondheidszorg

0

7a. Uitgaven gezondheidszorg 2003, enge versus ruime definitie (in miljard euro)

16,764


7b uitgaven gezondheidszorg 2003 opsplitsing volgens financierder in miljard

18 tussen diverse overheden

16

3,24

Eigen bijdragen

14

0,67

12

Private verzekeringen

10

RIZIV

financiering (in miljard €)

8

9,84

Lokale overheden

6

Gemeenschappen

4

Federale overheid

0,67

2

1,44

0,91

0

7b. Uitgaven gezondheidszorg 2003, opsplitsing volgens financierder (in miljard €))

16,764


7b uitgaven gezondheidszorg 2003 opsplitsing volgens financierder
7b. Uitgaven gezondheidszorg 2003, opsplitsing volgens financierder (%)

100%

19,31

90%

80%

4,01

Eigen bijdragen

70%

Private verzekeringen

60%

RIZIV

financiering (%)

50%

58,69

Lokale overheden

40%

Gemeenschappen

30%

Federale overheid

20%

3,97

8,57

10%

5,45

0%


7c. Evolutie van de gezondheidszorguitgaven, enge versus ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)

Enge definitie

12

gezondheidszorg

10

10

Gezondheidszorg,

9,2

8,1

8,1

inclusief RVT en ROB

7,2

8

7,1

6,5

7,1

van BBP)

6

uitgaven gezondheidszorg (in %

Gezondheidszorg,

5,9

inclusief RVT, ROB,

4

administratie & overige

2

Ruime definitie

gezondheidszorg

0

(incl. overige

1987

1992

1997

2002

chronische zorg)


7 d. Reële evolutie van de gezondheidszorg- ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)uitgaven, België, 1987- 1997, Vlaanderen, 1997-2003 (in index en jaarlijks groeipercentage)


8a bestedingen sector welzijnszorg in miljard euro

6 ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)

5

1,2

Eigen bijdragen

4

1,0

Sociale Verz.

3

Lokale overheden

financiering (miljard euro)

0,8

Gemeenschappen

2

Federale overheid

1,9

1

0,4

0

8a. Bestedingen sector welzijnszorg (in miljard euro)

5,261

5,260


8b bestedingen sector welzijnszorg 2003 opsplitsing volgens financiering

100% ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)

90%

22,20

80%

Eigen bijdragen

70%

17,00

Sociale verz.

60%

14,93

financiering (%)

50%

Lokale overheden

40%

Gemeenschappen

30%

Federale overheid

37,28

20%

10%

8,51

0%

8b. Bestedingen sector welzijnszorg 2003, opsplitsing volgens financiering


6,00 ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)

5,26

5,00

3,87

4,00

3,00

uitgaven (in mjd €)

1,91

2,00

1,00

0,00

1988

1993

1998

2003

8c. Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 in reële termen, prijzen van 2003 (in miljard euro)


8d bestedingen sector welzijnszorg evolutie 1997 2003 als van het bbp

3,5 ruime definitie, België-Vlaanderen (in % van het BBP)

3,1

3,0

2,6

2,5

2,0

uitgaven (in % van BBP)

1,6

1,5

1,0

0,5

0,0

1988

1993

1998

2003

8d. Bestedingen sector welzijnszorg, evolutie 1997-2003 als % van het BBP


8e. Reële evolutie van de welzijnszorguitgaven, Vlaanderen, 1988 -1997-2003 (in index en jaarlijks groeipercentage)


9a uitgaven socioculturele sector in miljard euro

3 1988 -1997-2003 (in index en jaarlijks groeipercentage)

2,5

Private bijdragen

0,812

2

Gemeenten

Provincies

financiering (miljard euro)

1,5

0,362

VGC

0,098

0,016

Vlaamse overheid

1

0,801

Federale overheid

0,5

0,326

0

9a. Uitgaven socioculturele sector (in miljard euro)

2,46310b bestedingen gezondheidszorg welzijn en socioculturele sector en totaal 2003 bbp

14 sector, 2003 (miljard euro)

Sociocultureel

12

1,5

Welzijn

1,2

10

0,8

Overlap G-W

1,9

1,1

8

1

Gezondheidszorg

Uitgaven (in % van BBP)

6

Ruime def. (incl. overige

chronische zorg)

8,1

4

7,1

2

3,1

Incl RVT/ROB + admin en overige

1,9

1,5

0

Incl. RVT/ROB

Totaal

Welzijn

Gezondheid

Overlap G-W

Sociocultureel

Enge definitie

10b. Bestedingen gezondheidszorg, welzijn en socioculturele sector en totaal, 2003 (% BBP)


10c private en publieke middelen in de socialprofitsector in van bbp

14,0 sector, 2003 (miljard euro)

12,0

2,9

10,0

2,3

8,0

Privaat

6,0

Publiek

9,7

4,0

0,7

7,7

0,5

2,0

2,4

1,0

0,0

Totaal

Gezondheidszorg

Welzijn

Socioculturele

sector

10c. Private en publieke middelen in de socialprofitsector (in % van BBP)


10c private en publieke middelen in de socialprofitsector in van sectortotaal

100% sector, 2003 (miljard euro)

90%

22,2

23,2

23,3

33,0

80%

70%

60%

Privaat

50%

Publiek

40%

77,8

76,8

76,7

67,0

30%

20%

10%

0%

Totaal

Gezondheids-

zorg

Welzijn

Socioculturele

sector

10c. Private en publieke middelen in de socialprofitsector (in % van sectortotaal)


11 verdeling naar organisatievorm

Publieke sector, 2003 (miljard euro)

Private

For Profit

socialprofit-

Sector

sector

Totaal

social

profit

sector

2003

Gezondheid (ruime

definitie)

33,9

37,1

28,9

100

Welzijn

65,

7

5

,0

29,3

100

Sociocultureel

50,9

17

,0

32

,0

100

1997

Gezondheid

(België)

27,3

44,1

28,6

100

Welzijn

61,4

2,9

35,7

100

Sociocultureel

49,2

nb

50,8

100

11. Verdeling naar organisatievorm


12 onvolledigheden en knelpunten

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden & integratietegemoetkoming sector, 2003 (miljard euro)

Zorgverzekering: verhoging van verplichte sociale zekerheid of vermindering van eigen bijdragen?

Idem voor sociale en fiscale maximumfactuur

Kosten voor accommodatie

Kapitaaluitgaven

Door toepassing principe ‘finale besteder’ gaan onderlinge transfers verloren

Terminologische problemen

12. Onvolledigheden en knelpunten


13 verschil met belgische satellietrekening

Opname van uitgaven regionale en lokale overheden sector, 2003 (miljard euro)

 diverse vormen van LTC niet opgenomen!

Gebruik begrotingsrekeningen in plaats van begrotingen

HVKZ/CZLZ: detail op basis van jaarverslag

>< gebruik van verdeelsleutel

Opvallend minder private bijdragen ambulante zorg

Ook uitgaven openbare gezondheidszorg lager ingeschat

13. Verschil met Belgische satellietrekening


‘Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer’

Willem van Oranje


ad