Jmno autora: Mgr. Vra Kocmanov
Download
1 / 13

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 11.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 11.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání Vzdělávací obor: Literatura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 11.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jmno autora: Mgr. Vra KocmanovDatum vytvoen: 11.4.2013

slo DUMu: VY_12_INOVACE_22_CJ_NP1

Ronk: I.

esk jazyk a literatura

Vzdlvac oblast: Jazykov vzdlvn a komunikace,

Estetick vzdlvn

Vzdlvac obor: Literatura

Tematick okruh: esk literatura ve 2. polovin 19. stolet

Tma: Jan Neruda, Povdky malostransk , U T lili

Metodick list/anotace: Rozbor povdky za pomoci ukzek s pouitm interaktivn tabule


JAN NERUDA

POVDKY MALOSTRANSK


U TLILI


Myslm, e jsem tenkrt lil. Kad ilka hrla, krev byla rozvaena.

Byla tepl, avak tmav letn noc. Sirnat, mrtv vzduch poslednch dn byl se konen sbalil v ern mraky. Boun vtr je zveera mrskal ped sebou, pak se rozhuela mohutn bou, zapraskal lijk, a bou a lijk trvaly a do pozdn noci. Sedl jsem pod devnmi arkdami hostince U T lili, pobl Strahovsk brny. Mal to hostinec, etnji tenkrte navtven jen vdy v nedli, kdy tu v salnku pi pian bavili se tancem kadeti a destnci. Dnes byla zrovna nedle.(1)

1.KDE SE ODEHRV DJ? KDO JE VYPRAVEM?

2.JAK SE K TTO FORM?


Sedl jsem pod arkdami u stolu pobl okna sm a sm. Mocn hromy skoro rz na rz burcely, lijk tloukl do takov stechy nade mnou, voda srela v stkavch potcch k zemi, a piano mlo uvnit salnku jen kratik oddechy a vdy zas se rozzvonilo znovu. Chvlkami hledl jsem otevenm oknem na toc, smjc se pry, chvlkami zas hledl jsem se ven do tmav zahrdky. Nkdy, kdy lehnul jasnj blesk, vidl jsem u zahradn zdi a na konci arkd bl hromady lidskch kost. Bval zde druhdy hbitvek a prv tento tden vykopali z nho kostry, aby je pevezli jinam. Pda byla jet rozryta, hroby oteveny.(2)

3.POPITE ATMOSFRU ONOHO VEERA.

M JE DOKRESLENA?


Ale vydrel jsem u svho stolu vdy jen na krtk as. Vdy jsem se zas zdvihnul a pikroil na chvlku k dokon odevenm dvem salnku, abych na tanc se podval bl. Vbilo mne tam krsn, as osmnctilet dve. thl vzrst, pln, tepl formy, v tlu pistien voln ern vlas, obl hladk obliej, svtl oko krsn dve! Zvlt ale mne vbilo to oko jej. Jak voda jasn, jak vodn hladina zhadn, takov nekojn, kter ti pivolv ihned slova: Spe se nasyt ohe dev a moe vod, ne krsnook nasyt se mu.(3)

4.KDO A M ZAUJAL VYPRAVE?


Tanila skoro ustavin.

Ale dobe pozoroval, e

vb zraky moje. Kdy

tanila kolem dve,

mezi nimi jsem stl,

vdy upen se zadvala

na mne, a kdy tanila

salnkem dl, vidl

a ctil jsem, e pi kadm

otoen zavazuje jej zrak

o mne. Nepozoroval jsem,

e by byla s nkm

promluvila.(4)

5.JAK SE CHOVALA DVKA K VYPRAVI?


Ji zase jsem tam stl. Zraky nae se ihned setkaly, a dve stlo v ad posledn. tverylka se chlila ku konci, pt tura doznla, vtom vebhlo jin dve do slu, udchan a promokl. Prodralo se a ku krsnook. Hudba zaala prv turou estou. Mezi prvnm etzem eptala pibyl krsnook nco a tato kvla mlky hlavou. est tura trvala trochu dl, komandoval ji svin kadetk. Kdy byl konec, prohldla krsnook jet jednou ke dvem zahradnm, pak la ku pednm dvem salnku. Vidl jsem ji, jak venku si dv svrchn aty pes hlavu, pak zmizela.(5))

6.CO SE STALO?


As po tvrt hodin zas jsem se podval ku dvem salnku. Zde stla krsnook opt. Rovnala si promokl aty, utrala vlhk vlasy

a star njak druka j pomhala.

A pro jsi la v t nehod dom? tzala se tato.

Sestra pila pro mne.

Hlas jej slyel jsem te po prv.

Byl hedvbn mkk, zvun.

Stalo se nco doma?

Matka zrovna umela.

Zachvl jsem se.(6)

7.CO SE DOZVDL VYPRAV?

JAK JEDNALA DVKA?


Krsnook se otoila a vystoupla do samoty ven. Stla vedle mne, zrak jej spoval na mn, ctil jsem ruku jej vedle tesouc se ruky sv. Uchopil jsem ji za tu ruku, byla tak mkk. Mlky jsem thl dve dl a dle do arkd, dve nsledovalo voln. Bou dostoupila te svho vrchole. Vtr hnal se jako pval vodn, nebe i zem jeely, nad hlavami se nm vlely hromy, kolem ns jak by mrtv vali z hrob. Pitiskla se ke mn. Ctil jsem, jak se mi k prsoum lep vlhk jej at, ctil mkk tlo, tepl slajc dech bylo mn, jako bych musil vypt tu zlotilou dui z n!(7)

8.CO CTIL VYPRAV K DVCE?


 • Odpovdi:

 • 1. Vyprav, Jan Neruda, sed v hostinci.

 • 2. Ich-forma.

 • 3. Zu siln boue, atmosfra je dokreslena pohledem na hbitov.

 • 4. Vyprav je okouzlen pvabem neznm dvky.

 • 5. Dvka s nikm nehovo, tan a sleduje Nerudu, v, e i on ji pozoruje.

 • 6. Pibhne jin dve (cel promokl), dvce nco poept, ta jet dotan a pot odchz.


 • 7. Dvka odbhla podvat se dom, prv j zemela matka.

 • 8. I kdy vdl, e je neciteln, tak ho fyzicky pitahovala.


Pouit literatura, citace

NERUDA, Jan. Povdky malostransk. Praha: Sttn nakladatelstv dtsk knihy, 1956, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Zdroj klipart: MS Office, Verze : 14.0.6123.50


ad
 • Login