Dane informacyjne
Download
1 / 31

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE . Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 WAŁCZU ID grupy: 98/82 Opiekun: MARTA KAŁAMAJA Kompetencja: MATEMATYCZNO - FIZYCZNE Temat projektowy: GĘSTOŚC MATERII Semestr/rok szkolny: II/2009/2010. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 WAŁCZU

 • ID grupy: 98/82

 • Opiekun: MARTA KAŁAMAJA

 • Kompetencja:

 • MATEMATYCZNO - FIZYCZNE

 • Temat projektowy:

 • GĘSTOŚC MATERII

 • Semestr/rok szkolny:

 • II/2009/2010


Wstęp

 • Bogactwo zjawisk przyrody tworzy różne postacie materii, która jest w ciągłym ruchu i ulega ciągłym przemianom. Żywa komórka, obłoki, światło, woda są różnymi formami materii.

  Właściwie każdą substancję można podzielić na mniejsze części, a te z kolei na jeszcze mniejsze. Na jak małe części moglibyśmy podzieli materię, gdybyśmy mieli odpowiednie narzędzia? Takie pytania stawiali sobie starożytni filozofowie. Jedni uważali, że materia ma budowę ciągłą i może by dzielona bez końca, inni uważali, że istnieje kres podziału. Tak miedzy innymi uważał Demokryt, który wprowadził pojęcie atomu, czyli najmniejszej porcji materii, której nie można już dzielic.


Wstęp cd.

 • Uważał on, że między atomami istnieją wolne przestrzenie. Materia przypomina, więc ogromną piaskownicę, wypełnioną ziarenkami piasku. Obecnie wiemy, że materia ma budowę ziarnistą. Składa się ona z różnych substancji, zbudowanych z cząsteczek i atomów.

  W XX wieku chemicy i fizycy poznali dokładnie budowę atomu. Okazało się, że składa się on z mniejszych elementów: jądra atomowego i otaczających je elektronów. Jądro atomowe zawiera w sobie protony i neutrony. Lata osiemdziesiąte XX wieku przyniosły nową hipotezę, że protony i neutrony składają się z jeszcze mniejszych elementów tzw. kwarków.


atom

jądro

proton

neutron

elektron

kwark


Stany skupienia materii

 • Materia występuję w różnych stanach skupienia:

 • Stan stały

 • Stan ciekły

 • Stan gazowy


Stany skupienia materii

 • Przykładami ciał które mogą przyjmować każdy z trzech stanu są:

 • Woda

 • stan stały- lód

 • stan ciekły – woda np. zbiorniki wodne takie jak: jeziora, morza, itp.

 • stan gazowy - para


Stany skupienia materii

 • Żelazo

 • stan stały - to taki w jakim najczęściej widzimy

 • stan ciekły – żelazo występuję w tym stanie gdy ogrzejemy je do temperatury 1538°C

 • Rtęć

 • stan stały – występuje gdy oziębimy rtęć do temperatury -39°C

 • stan ciekły – występuje w warunkach normalnych np. w termometrach rtęciowych


Gęstość

 • Wszystkie ciała mają pewną masę i zajmują pewną objętość.

  Bardzo często obserwujemy zjawisko takie że ciała mają taką samą masę ale ich objętości się różnią lub też tak że ciała mają różne masy a takie same objętości.

  Dzieje się tak z bardzo prostego powodu każde ciał zbudowane jest z różnych substancji.


Gęstość

 • Gęstość jest jedną z najbardziej podstawowych wielkości charakteryzujących materię. Gęstość jest wielkością fizyczną, która określa stopień koncentracji materii.

 • Gęstość jest równa stosunkowi masy do jego objętości i wyraża się wzorem:

  d = m/V

  m – masa ciała (kg)

  V – objętość ciała (m³)

  d – gęstość (kg/m³)


Jednostka gęstości

 • Jednostką gęstości jest w międzynarodowym układzie SI wielkości mechanicznych:

  kg/m³

  Inne jednostki to np.:

  g/cm³


Gęstość

 • Dla większości substancji, w miarę wzrostu temperatury, a także przy zmianie stanu skupienia z ciała stałego w ciecz i gaz, gęstość maleje. Te same substancje w stanie gazowym maja zdecydowanie mniejszą gęstość, niż w stanie ciekłym i stałym.

  Dzieje się tak, gdyż odległość między cząsteczkami w ciałach stałych są małe, w cieczach trochę większe, a w gazach jeszcze większe.

  Przykładem może tu być powietrze, które w temperaturze 20°C ma gęstość 1,2 kg/m³, a skroplone ma gęstość 960 kg/m³.


Tabele gęstości niektórych substancji(przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym)

1.GĘSTOŚC CIAŁ STAŁYCH


Gęstość ciał stałych(CIĄG DALSZY)


Gęstość ciał stałych(CIĄG DALSZY)


Gęstość ciał stałych(CIĄG DALSZY)


GĘSTOŚC CIAŁ STAŁYCH (CIĄG DALSZY)


Gęstość ciał ciekłych


Gęstość ciał gazowych


Gęstość ciał gazowych(CIĄG DALSZY)


Zadanie 1

 • Porównaj masy sześcianów o takich

  samych objętościach, ale zbudowanych z różnego materiału.

 • Obliczmy objętość sześcianu:

  V=a³

  V= (3cm)³

  V=27cm³

a=3cm

a=3cm

a- długość krawędzi

sześcianu

Sześcian zbudowany z aluminium.

Sześcian zbudowany ze srebra


Zadanie 1 cd.

 • Zamieniamy jednostki:

  1cm = 0,01m

  1cm³ = 0,000001m³

 • A więc objętość sześcianu jest równa:

  27* 0,000001m³=0,000027 m³

 • Wyszukujemy w tabelach gęstość aluminium i złota.

  Gęstość aluminium= 2720 kg/m³

  Gęstość złota= 19282 kg/m³


Zadanie 1 cd.

 • Korzystamy ze wzoru na gęstość:

  d=m/V

 • Przekształcamy powyższy wzór tak aby móc obliczyć masę sześcianów.

  d=m/V /*V

  d*V=m

  m=V*d


Zadanie 1 cd.

 • Podstawiamy wartości liczbowe do wzoru. Najpierw obliczamy masę sześcianu zbudowanego z aluminium (m1):

  m1= 0,000027 * 2720

  m1= 0,07344 kg

 • Teraz obliczamy masę sześcianu zbudowanego ze złota (m2):

  m2= 0,000027 * 19282

  m2= 0,520614 kg


Zadanie 1 cd.

 • Sprawdzenie jednostki:

  m=d*V

  kg = kg/m³ * m³ = kg

 • Porównujemy masy sześcianów:

  m1= 0,07344 kg

  m2= 0,520614 kg

  m1<m2

 • Odp. Masa sześcianu zbudowanego ze złota jest większa od masy sześcianu z aluminium.


Zadanie 2

Naczynie napełniono całkowicie, wlewając 16 kg nafty. Jaką masę będzie miała rtęć, która wypełni to samo naczynie?

 • Dane:Szukane:

  m1 = 16kg – masa naftym2 = ?

  d1= 810 kg/m³ - gęstość nafty

  d2 = 13546 kg/m³ - gęstość rtęci


Zadanie 2 cd.

 • ROZWIĄZANIE:

 • Objętość w obu przypadkach jest jednakowa (V1=V2), więc porównujemy je:

  d1=m1/V1 => V1=m1/d1 oraz V2=m2/d2

  Z faktu, że V1=V2 otrzymujmy: m1/d1=m2/d2

 • Przekształcamy wzór, korzystając z proporcji

  m1/d1=m2/d2

  m1*d2= m2*d1 /:d1

  m2= (m1*d2):d1


Zadanie 2 cd.

 • Podstawiamy wartości liczbowe:

  m2 = (16kg* 13546 kg/m³):810 kg/m³

  m2 = 216736kg²/m³:810 kg/m³

  m2 = 267,58kg

 • Odp. Masa rtęci wynosi 267,58 kg.


Zadanie 3

 • Wyraź gęstość poniższych planet w kg/m³:

 • Ziemia – 5,43 g/cm³

 • Mars – 3,94 g/cm³

 • Saturn – 0,71 g/cm³


Zadanie 3 cd.

 • Rozwiązanie:

 • Zamieniamy jednostki:

  1g=0,001kg

  1cm³=0,000001m³

  g/cm³=0,001kg/0,000001m³=1000kg/m³

  5,43*1000kg/m³=5430kg/m³=5,43*10³kg/m³

  b) 3,94*1000kg/m³=3940kg/m³=3,94*10³kg/m³

  c) 0,71*1000kg/m³=710kg/m³=7,1*10²kg/m³


ad
 • Login