Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları - PowerPoint PPT Presentation

Anlam bak m ndan anlat m bozukluklar
Download
1 / 15

 • 212 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları. GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN. 1090320058. Anlama dayalı anlatım bozukluklarını birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz:. Gereksiz Sözcük Kullanma Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anlam bak m ndan anlat m bozukluklar

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN

1090320058

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlama dayal anlat m bozukluklar n birka b l me ay rarak inceleyebiliriz

Anlama dayalı anlatım bozukluklarını birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz:

 • Gereksiz Sözcük Kullanma

 • Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma

 • Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma

 • Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık

 • Yerinde Kullanılmayan Sözcük ve Öğeler

 • Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlama dayal anlat m bozukluklar devam

Anlama dayalı anlatım bozuklukları (devamı)

7. Deyim ve Atasözü Yanlışları

8. Gereksiz Yardımcı Eylemler Kullanma

9. Mantık Hataları

10. Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları

11. Karşılaştırma Hataları

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

Gereksiz Sözcük Kullanımı: Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Salona eskiantika eşyaları koymuş.

 • Antika zaten eskidir, yenisi olmaz. Eski ile antika beraber kullanılmaktadır.

 • Onu burayasengetirmişsin.

 • Bu cümlede sen sözcüğü yüklemden önce geldiği için önemle vurgulanan kavramdır, gereksiz değildir.

Yüklem

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

2. Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma:Anlamları veya yazılışları çok benzer olan sözcüklerin karıştırılması cümlenin anlam bütünlüğünü bozar.

 • Bu binalar gerçekten çok yaklaşıkyapılmış.

 • Yaklaşık kelimesi yerineyakın kelimesi kullanılmalıydı.

 • Deterjandan elleri tahrip oldu.

 • Tahrip yerine tahriş kelimesi kullanılmalıydı.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

3.Sözcükleri Yanlış Anlamda Kullanma:Sözcük anlamlarına uygun yerde kullanılmadığı zaman ya da yanlış anlama gelecek şekilde kullanıldığında anlatım bozukluğuna yol açar.

İki sınıf arasındaki ayrıcalık çoktu.

Burada iki sınıf arasındaki ayrılıktan söz ediliyor.

Kızılay’ı kapsayan çöpleri alın.

Başkalarından üstün tutma

Sınırlarının içine almak

Kızılay’ı kaplayan çöpleri alın

Her yerini örtmek

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

4. Sözcüğün Yapısındaki YanlışlıkBir sözcük dil bilgisi kurallarına aykırı türetilirse anlatım bozukluğuna yol açar.

 • Mehmet Efendi on beş yıldır bakkalcılık yapıyor.

 • Yiyecekleri kokturmuşsun.

 • Bölgevi sorunlar artıyor.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

5. Yerinde Kullanılmayan Sözcük veya Öğeler :Bir sözcüğün cümlenin akışına veya anlamına uygun yerde kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar.

Babasının rahatsızlığını duyunca telgrafla geleceğini size bildirmişti.

Bu cümlede” gelme “eyleminin telgrafla yapıldığı anlaşılıyor.

Babasının rahatsızlığını duyunca geleceğini telgrafla bildirmişti.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

6. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada KullanılmasıBir cümlede anlamca birbirine ters olan sözlerin birlikte kullanılması cümlenin anlam bütünlüğünü bozar. Genellikle kesinlik ihtimal çelişkisi görülür.

 • Bu sınavdan kesinlikle beş alabilirsin.

kesinlik

olasılık

Bu sınavdankesinliklebeş alırsın.

Bu sınavdan beş alabilirsin.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

7. Deyim ve Atasözleri YanlışlarıDeyimler ve atasözleri kalıplaşmış ve halk diline, kültürüne yerleşmiş kelime gruplarıdır. Bu yüzden deyimlerdeki kelimler kesinlikle değiştirilemez. Kullanılan deyim, cümleye de uygun olmalıdır.

 • “Öğretmenin anlattığı konu tüm öğrencilerin dikkatini çekmişti. Herkes kulak kabartmış, öğretmeni dinliyordu.”

  cümlesinde “kulak kabartmış” yanlış kullanılmıştır. Çünkü “kulak kabartmak” fark ettirmeden dinlemek anlamındadır. Burada “kulak kesilmek” deyiminin kullanılması gerekirdi.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

8. Gereksiz Yardımcı Eylemler Kullanma:Türkçede doğrudan fiil olarak çekimlenebilecek bir kelimenin yardımcı eylem olarak çekimlenmesi yanlıştır.

 • Sınavı kazanacağını umut ediyoruz.

 • Sınavı kazanacağını umuyoruz.

 • Kısa sürede iyi olacaksın.

 • Kısa bir sürede iyileşeceksin.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

9. Mantık Hataları:İyi ve sağlam bir cümlenin temel mantık ilkelerine uygun olması gerekir aksi takdirde anlatım bozukluğu yapılmış olur.

 • “Bırakın patates doğramayı yemek bile yapamaz o.”

 • cümlesinde “bırakın” sözcüğünün cümleye kattığı anlamdan dolayı sanki patates doğramak yemek yapmaktan daha önemliymiş gibi görülüyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için cümle,

 • “Bırakın yemek yapmayı, patates bile doğrayamaz o.”

 • şeklinde söylenmelidir.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

10. Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım BozukluklarıBazı cümlelerde iyelik zamiri kullanılmadığı taktirde bir anlam belirsizliği ortaya çıkar. Cümlenin başına hem senin hem de onun zamirini getirebiliyorsak orada bir anlam belirsizliği vardır.

 • Burada oturduğunu bilmiyordum.

 • Bu cümle, anlam yönünden belirsizdir. Kimin oturduğunu gösteren zamir yazılmamıştır. Bu cümleden iki anlam çıkarılabilir.

 • Seninburada oturduğunu bilmiyordum.

 • Onun burada oturduğunu bilmiyordum.

?

Senin

Onun

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Zamir eksikli inden kaynaklanan anlat m bozukluklar devam

Zamir Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları (Devam)

 • Not: Bazen de bu belirsizlik noktalama işaretleriyle giderilir.

 • Hırsız, çocuğu kovaladı.

 • Genç, adama seslendi.

 • O, soruları yapamadı.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


Anlam bakimindan anlatim bozukluklari 1348516

11.Karşılaştırma HatalarıBazı cümlelerden iki farklı anlam çıkabilmektedir. Bu tip karşılaştırma bildiren cümlelerdeki anlatım bulanıklığı giderilmediği takdirde anlatım bozukluğu ortaya çıkar.

*Adam, politikayla karısından çok ilgileniyor.

*Bu kötü insanlara sizden çok kızıyorum.

*Sen onu benden çok aradın.

GÜLFİNAZ ÇALIŞKAN


 • Login