Nöjd-region-index (NRI) (Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen) - PowerPoint PPT Presentation

Medborgarundersökning 2011
Download
1 / 27

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nöjd-region-index (NRI) (Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

Medborgarundersökning 2011 - jämförelser med de Stockholmskommuner som gjort undersökningen hösten 2010 och/eller senare (jämförelser med resultat från tidigare undersökningar kan göras endast i begränsad omfattning då undersökningen gjordes om inför omgången hösten 2010)”Samtliga” i dessa jämförelser innebär genomsnittet för de kommuner som genomförde undersökningen någon gång under 2011 (128 kommuner)OBS: Felmarginalerna ligger på omkring 2 procentenheter


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

Nöjd-region-index (NRI)(Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen)


N jd medborgar index nmi n jdhet med verksamheter generellt

Nöjd-medborgar-index (NMI)(Nöjdhet med verksamheter generellt)


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

Nöjd-inflytande-index (NII)(Nöjdhet med möjligheter till insyn och inflytande i kommunens verksamheter och beslut)


Nri rekommendation kan du rekommendera v nner och bekanta att flytta till kommunen

NRI- Rekommendation(Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen?)


Nri arbets och utbildningsm jligheter

NRI - Arbets- och utbildningsmöjligheter


Nri kommunikationer

NRI - Kommunikationer


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NRI – Bostäder(Nöjdhet med möjlighet att hitta bostad, utbud av olika bostadsformer, trivsel med bebyggelsen)


Nri kommersiellt utbud

NRI - Kommersiellt utbud


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NRI – Fritidsmöjligheter(Nöjdhet med tillgång till parker och grönområden, att kunna utöva fritidsintressen, tillgång till idrotts- och kulturevenemang och nöjesutbud)


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NRI – Trygghet(Trygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter, mot hot, våld och misshandel samt inbrott i hemmet)


Nmi f rskola

NMI - Förskola


Nmi grundskola

NMI - Grundskola


Nmi gymnasieskola

NMI - Gymnasieskola


Nmi ldreomsorg

NMI - Äldreomsorg


Nmi st d f r utsatta personer

NMI - Stöd för utsatta personer


Nmi gator och v gar

NMI - Gator och vägar


Nmi idrotts och motionsanl ggningar

NMI - Idrotts- och motionsanläggningar


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NMI – Kultur(Biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter)


Nmi milj arbete n jdhet med kommunens insatser f r att inv narna ska kunna leva milj v nligt

NMI – Miljöarbete(Nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt)


Nmi renh llning och soph mtning

NMI - Renhållning och sophämtning


Nmi vatten och avlopp

NMI - Vatten och avlopp


R ddningstj nst

Räddningstjänst


Nii kontakt m jlighet att komma i kontakt med kommunens politiker

NII – Kontakt(Möjlighet att komma i kontakt med kommunens politiker)


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NII – Förtroende(För politiker och högre tjänstemän och deras ansvarstagande för kommunens bästa och genomförande av beslut)


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NII – Påverkan(Hur politiker lyssnar till invånarnas synpunkter, möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna, hur invånarens åsikter finns representerade bland kommunens partier)


N jd region index nri generell n jdhet med att leva och bo i kommunen

NII – Information(Nöjdhet med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, tydlighet i informationen, i hur god tid det informeras samt kommunens webbplats)


  • Login