Medborgarundersökning 2011
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Nöjd-region-index (NRI) (Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen) PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Nöjd-region-index (NRI) (Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Medborgarundersökning 2011 - jämförelser med de Stockholmskommuner som gjort undersökningen hösten 2010 och/eller senare (jämförelser med resultat från tidigare undersökningar kan göras endast i begränsad omfattning då undersökningen gjordes om inför omgången hösten 2010)”Samtliga” i dessa jämförelser innebär genomsnittet för de kommuner som genomförde undersökningen någon gång under 2011 (128 kommuner)OBS: Felmarginalerna ligger på omkring 2 procentenheter


Nöjd-region-index (NRI)(Generell nöjdhet med att leva och bo i kommunen)


Nöjd-medborgar-index (NMI)(Nöjdhet med verksamheter generellt)


Nöjd-inflytande-index (NII)(Nöjdhet med möjligheter till insyn och inflytande i kommunens verksamheter och beslut)


NRI- Rekommendation(Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen?)


NRI - Arbets- och utbildningsmöjligheter


NRI - Kommunikationer


NRI – Bostäder(Nöjdhet med möjlighet att hitta bostad, utbud av olika bostadsformer, trivsel med bebyggelsen)


NRI - Kommersiellt utbud


NRI – Fritidsmöjligheter(Nöjdhet med tillgång till parker och grönområden, att kunna utöva fritidsintressen, tillgång till idrotts- och kulturevenemang och nöjesutbud)


NRI – Trygghet(Trygghet att vistas utomhus på kvällar och nätter, mot hot, våld och misshandel samt inbrott i hemmet)


NMI - Förskola


NMI - Grundskola


NMI - Gymnasieskola


NMI - Äldreomsorg


NMI - Stöd för utsatta personer


NMI - Gator och vägar


NMI - Idrotts- och motionsanläggningar


NMI – Kultur(Biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamheter samt teaterföreställningar och konserter)


NMI – Miljöarbete(Nöjdhet med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt)


NMI - Renhållning och sophämtning


NMI - Vatten och avlopp


Räddningstjänst


NII – Kontakt(Möjlighet att komma i kontakt med kommunens politiker)


NII – Förtroende(För politiker och högre tjänstemän och deras ansvarstagande för kommunens bästa och genomförande av beslut)


NII – Påverkan(Hur politiker lyssnar till invånarnas synpunkter, möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna, hur invånarens åsikter finns representerade bland kommunens partier)


NII – Information(Nöjdhet med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter, tydlighet i informationen, i hur god tid det informeras samt kommunens webbplats)


  • Login