Omanikujärelevalve - PowerPoint PPT Presentation

Omanikuj relevalve
Download
1 / 10

 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Omanikujärelevalve. Mis on omanikujärelevalve?. Omanikujärelevalve on tellija esindaja ehitusel. Omanikujärelevalve põhiline funktsioon on jälgida ja nõuda ehitajalt ehitusprojektist kinnipidamist, normidele ja lepingule vastavat tööde kvaliteeti ning kontrollida dokumenteerimist.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Omanikujärelevalve

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Omanikuj relevalve

Omanikujärelevalve


Mis on omanikuj relevalve

Mis on omanikujärelevalve?

 • Omanikujärelevalve on tellija esindaja ehitusel.

 • Omanikujärelevalve põhiline funktsioon on jälgida ja nõuda ehitajalt ehitusprojektist kinnipidamist, normidele ja lepingule vastavat tööde kvaliteeti ning kontrollida dokumenteerimist.


Omanikuj relevalvet v ib teha ehitise omanik kui ehitatakse

Omanikujärelevalvet võib teha ehitise omanik, kui ehitatakse:

 • väikeehitist;

 • üksikelamut;

 • suvilat;

 • aiamaja;

 • taluhoonet;

 • ehitise teenindamiseks vajalikku rajatist;

 • riigisaladusega seotud ehitist;

 • riigikaitselist ehitist.


Ehitust de dokumendid

Ehitustööde dokumendid

 • Ehitustööd dokumenteerib ehitusfirma esindaja ning omanikujärelevalve kohus on dokumentide olemasolu kontrollida ja ehitajalt nõuda.

 • Ehitamise tehnilised dokumendid on

  • ehitustööde päevik

  • ehitusprojekt

  • töökoosolekute protokollid

  • materjalide sertifikaadid


Kaetud t d

Kaetud tööd

 • Kaetud tööd on kõik sellised tööoperatsioonid, mis ehitamise käigus kaetakse järgmise materjalikihiga ja mida seetõttu ei ole võimalik hiljem ehituse lõpus üle vaadata, näiteks seina karkass, soojustus, tuuletõkkeplaat, elektrijuhtmed ja torud seinte sees.

 • Omanikujärelevalve insener kontrollib üle kõik kaetud tööd.

 • Iga sellise töö kohta koostatakse kaetud tööde akt eraldi.


Muud lesanded

Muud ülesanded

 • Omanikujärelevalve

  • aidab tellijal määrata teostatud ehitustööde mahtu

  • jälgib ehitustööde ohutust keskkonnale

  • jälgib ehitusplatsi korrashoidu

  • jälgib ohutustehnika reeglite täitmist

 • Puuduste avastamisel nõutakse nende kõrvaldamist või peatatakse ohtlik töö.


T korraldus

Töökorraldus

 • Omanikujärelevalve lähtub oma töö teostamisel eeldusest, et ehitusfirma teostab tööd kvaliteetselt.

 • Seetõttu ei ole vajalik alati objektil viibida.

 • Kaetud tööde korral kutsub ehitaja järelvalve tööd üle vaatama ja akti vormistama.


Teenuse maksumus

Teenuse maksumus

 • Teenuse maksumus koosneb

  • inseneri töötundidest

  • transpordikulust

  • kontorikulust

 • Suurematel objektidel on see suhtarvult väiksem ja eramajadel suurem.

 • Arvestatakse ka seda tööd, mida järelevalveinsener teeb kontoris projektiga tutvudes ja analüüsides.


Hange

Hange


Leping

Leping


 • Login