KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST  RAHASTATAVATE PROJEKTIDE ARUANDE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Sularahamaksed PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST RAHASTATAVATE PROJEKTIDE ARUANDE KOOSTAMINE Katrin Miljand Järelevalve spetsialist 02.04.2007. Kui tegemist on sularaha maksetega peavad kindlasti juures olema kassa väljamineku orderid

Download Presentation

Sularahamaksed

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMIST RAHASTATAVATE PROJEKTIDE ARUANDE KOOSTAMINEKatrin MiljandJärelevalve spetsialist02.04.2007


Kui tegemist on sularaha maksetega peavad kindlasti juures olema kassa väljamineku orderid

Sularaha tšekkide alusel hüvitatud kulutuste juurde, peab vormistama majanduskulu aruande

Vastavalt programmkorrale on SULARAHA maksed lubatud summas kuni 1 000.-

Sularahamaksed


Mitterahalise tööpanuse tõestamiseks peab panuse tegija esitama õiendi, kus on kirjas:

- Isiku nimi

- Kuupäev

- Ajavahemik (kui mitu tundi tööd tehti)

- Töö kirjeldus

Kõik see on vajalik selgitamaks, kuidas kujuneb just täpselt selline summa nagu aruandes näitate

Mitterahaline panus


Talgutööde puhul võib mitterahalise tööpanuse tõestada ühe õiendiga, kus on kõigi osalejate andmed koos

Kui mitterahaline panus on esemeline, siis esitab panuse tegija õiendi, milles näitab:

- panuseks oleva eseme

- kes panuse tegi ning

- mis on selle maksumus

Mitterahaline panus


Kui mitterahaline panus on ruumide rent, siis rentija esitab õiendi, milles näitab ära:

- ruumi suuruse

- millisel otstarbel/mille jaoks seda kasutati;

- ajavahemiku ja

- maksumuse

Mitterahalise kulu õiendid peavad olema mitterahalise kulu osutaja ja toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud

Mitterahaline panus


Kõik projekti raames teostatud kulutused peavad olema selgelt seotud projektiga nt. kui projekti tegevuste teostamise raames on ostetud kütust traktori jaoks, peab juures olema tõendus traktori kasutamise kohta, st kütuse arvele peaks olema lisatud või projekti tekstilisest aruandest selgesti nähtav mida, millal jne on tehtud

Seotus projektiga


Vahendite kasutamise tabel


Vahendite kasutamise tabel peab olema vastavuses esitatud kuludokumentidega

Vahendite kasutamise tabelis tuleb arved kajastada tegelikus suuruses s.t tegelikku kulu ei saa näidata arve summast suuremana vaatamata sellele, et finantseerimislepingu eelarve järgi oleks see võimalik nt. kui arve summa on (450.-) ei saa aruandesse näidata (500.-)

Vahendite kasutamise tabel


Vahendite kasutamise tabelilt ei tohi ümardada täiskroonidesse

Finantseerimist KOP eelarvest e. toetust ei tohi vahendite kasutamise aruandes näidata suuremana kui finantseerimislepinguga eraldatud

Vahendite kasutamise tabel


Aruanne tuleb vormistada selleks ettenähtud vormil (leiate kas finantseerimislepingu lisast või EASi kodulehelt http://www.eas.ee/?id=703)

Aruanne tuleb esitada finantseerimislepingus fikseeritud tähtajaks

Aruanne peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt

Aruanne


Aruandele tuleb lisada pangakonto väljavõte;

Aruandele peavad olema lisatud kõik kulu- ja maksedokumendid k.a oma ja kaasfinantseeringu teostamist tõendavad dokumendid

Aruande juurde tuleb esitada kuludokumentide koopiad, mis peavad olema identsed toetusesaaja raamatupidamisse jäävate kuludokumentidega

Aruanne


Trükistel ja muudel publikatsioonidel peab olema Maavanema poolt etteantud viisil näidatud, et tegemist on Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadud vahenditega

Trükised


Täname tähelepanu eest!

Katrin.Miljand@eas.ee

::


  • Login