geotermalna energija i njen uticaj na okolinu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Geotermalna energija i njen uticaj na okolinu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Geotermalna energija i njen uticaj na okolinu - PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on

Geotermalna energija i njen uticaj na okolinu. Jerkovi ć Zlatan Kupusović Alija. Postanak, obilježje i rezerve. Geotermalna energija je najvećim dijelom energija postupnog prirodnog raspadanja radioaktivnih elemenata koji se nalaze u Zemlji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Geotermalna energija i njen uticaj na okolinu ' - mae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geotermalna energija i njen uticaj na okolinu

Geotermalna energija i njen uticaj na okolinu

Jerković Zlatan

Kupusović Alija

postanak obilje je i rezerve
Postanak, obilježje i rezerve
 • Geotermalna energija je najvećim dijelom energija postupnog prirodnog raspadanja radioaktivnih elemenata koji se nalaze u Zemlji
slide4

Princip iskorištavanja geotermalne energije sastoji se u tome, da se voda dovodi sa površine u dublje slojeve, u njima se ugrije i tako ugrijana ponovo pojavljuje na površini

 • Voda ili vodena para koja se pojavljeje u izvorima vruće vode ili vodene pare, dospjela je u dublje slojeve s površine kroz vodopropusne slojeve
mogu nost kori tenja geotermalne energije
Mogućnost korištenja geotermalne energije
 • Do danas nije tehnički riješeno iskorištavanje energije akumulirane u suhim stijenama, a niti energije u vodi u velikim dubinama
 • Mogućnost korištenja energije ovisi o temperaturi
 • Potencijal geotermalne energije je ogroman, ima je 50000 puta više od sve energije koja se može dobiti iz nafte i plina širom svijeta
 • Najveći dio nositelja geotermalne energije ima temperature niže od 383°K, a vrlo mali dio preko 423°K
slide7

Najpogodnija su područja na rubovima tektonskih ploča, tj. područja velike vulkanske i tektonske aktivnosti

slide8

Poznata je već hiljadama godina, ali je uglavnom korištena u svrhe liječenja

 • 1913. godine – Larderello, Italija – prva elektrana na geotermalnu energiju snage 250 kW
slide12

Vodeće zemlje koje su instalirale postrojenja koja proizvode električnu energiju korištenjem geotermalne energije prikazane su u tabeli zajedno sa količinama proizvedene električne energije.

vulkani i potresi
Vulkani i potresi
 • Očit dokaz aktivne unutrašnjosti zemljine kore, odnosno endogenih sila jesu vulkani i potresi.
 • Obično su erupcije vulkana iznenadne, pa se njihova energija ne može predvidjeti niti koristiti, dapače ona uzrokuje vrlo često znatne i velike materijalne štete.
slide14

Vulkani mogu izbacivati:

  • paru i gasove bez eksplozija
  • paru i pepeo s blagim erupcijama
  • lavu koja mirno izlazi
  • pepeo s jakim ekspanzijama i erupcijama
  • gas sa jakim eksplozijama
  • užarenu lavu i gas s erupcijama
slide15

Geotermalna energija se iskorištava u preko 20 zemalja u svijetu (Island, SAD, Italija, Njemačka, Francuska, Litva, Novi Zeland, Meksiko, Nikaragva, Kostarika, Rusija, Filipini, Indonezija, Kina, Japan i St. Kitts i Nevis)

geotermalni resursi u bih i njihov uticaj na okolinu
Geotermalni resursi u BIH i njihov uticaj na okolinu
 • Cca 25% teritorije BiH smatra se potencijalnim geotermalnim resursom trojakog oblika:
  • hidrotermalni sistemi
  • geopresirane zone
  • tople suhe stijene
 • Ova područja pokrivaju uglavnom centralni i sjeverni dio BiH, tj. Tektonske linije Zvornik-Doboj-Bosanski Novi-Ilidža-Kiseljak-Busovača
slide17

U procesu proizvodnje geotermalne energije, značajniji uticaji na okolinu uglavnom se pojavljuju kod visoko temperaturnih ležišta s većim proizvodnim količinama.

 • Osnovni uticaj na okoliš tokom izgradnje objekata i procesa pretvorbe geotermalne u električnu energiju odnose se na:
  • jediničnu površinu zemljišta po jedinici proizvedene energije
  • emisiju plinova i para
  • emisiju otpadne topline i razinu buke
kori tenje zemlji ta
Korištenje zemljišta
 • Izgradnja pristupnih puteva i izrada bušotina mogu uticati na vegetaciju i izgled okoliša.
 • Područje aktivnosti je relativno malo, jer se obično iz jednog mjesta buši nekoliko bušotina za što je potrebna površina zemljišta do 2500 m2 .
emisija plinova i para
Emisija plinova i para
 • Geotermalni fluid uglavnom sadrži otopljene plinove kao na primjer ugljik dioksid, metan i vodikov sulfid, a u neznatnim količinama dušik te lako hlapljive pare arsena i žive.
 • Geotermalno postrojenje ima značajnu ekološku prednost u odnosu na postrojenje sa fosilnim gorivima jer nema emisije dušikovih oksida i sumpornog dioksida
razina buke
Razina buke

Emisija otpadne topline

 • Na geotermalnim resursima s preovladavajućom parnom fazom, toplina odlazi u atmosferu ispuštanjem pare i na površinskim cjevovodima.
 • Djelotvornost postrojenja za pretvorbu geotermalne u električnu energiju je mnogo manja u odnosu na druga slična postrojenja za proizvodnju električne energije
 • U procesu iskorištavanja geotermalne energije buka se pojavljuje tokom izrade bušotina i izgradnje postrojenja za pretvorbu geotermalne u električnu energiju
reinjektiranje geotermalnog fluida
Reinjektiranje geotermalnog fluida
 • Svaki omjer proizvodnje fluida i topline u iskorištavanju geotermalne energije koji se prirodno nadomjesti u podzemlju smatra se obnovljivim.
 • Gotovo uvijek planira se reinjektiranje fluida u ležište čime se nadomješta proizvedena voda i podržava pritisak u ležištu.
slide22

Prednosti geotermalne energije:

  • čista i sigurna (zanemariva emisija u okoliš)
  • gotovo neiscrpne zalihe
  • geotermalne elektrane zauzimaju mali prostor
  • pouzdanost, jer ne ovisi o meteorološkim uticajima
  • relativno niski troškovi proizvodnje
 • Nedostaci geotermalne energije:
  • Zbog niske temperature – mala toplinska iskoristivost
  • nema mnogo lokacija koje su prikladne za iskorištavanje
  • nemoguće je transportovati
  • prodor raznih spojeva na površinu otopljenih u izlaznoj vodi (npr. H2S, CO2, NH3)
  • uticaj na okoliš pri izradi bušotine
ad