A metatudat tere a transzcendentalista kult ra
Download
1 / 13

A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra. The Space of Meta-Consciousness: the Transcendentalist Culture László Márfai Molnár (HU). Előzmények: az újkori tudás dichotómiája. 17. szd: Descartes, Bacon: a modern tudás filozófiai megalapozása: a világ: alany és tárgy kettőssége

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra' - lynton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A metatudat tere a transzcendentalista kult ra

A metatudat tere: a transzcendentalista kultúra

The Space of Meta-Consciousness: the Transcendentalist Culture

László Márfai Molnár (HU)


El zm nyek az jkori tud s dichot mi ja
Előzmények: az újkori tudás dichotómiája

17. szd: Descartes, Bacon: a modern tudás filozófiai megalapozása:

 • a világ: alany és tárgy kettőssége

 • megragadásának módszere: a mérés

 • elv: a világ, mint mérhető mennyiség (kvantifikáció)

 • Következmény: a minőség elve kikerül a tudományosan tárgyalható kérdések köréből


A l t s tudat egys g nek helyre ll t si k s rlete a klasszikus n met filoz fi ban 1
A lét és tudat egységének helyreállítási kísérlete a klasszikus német filozófiában 1.

 • I. Kant: a transzcendentális módszer: olyan módszertani nézőpont, amely képes átlátni a tudományos tudásformák szerkezetét, viszonyát egyszerre: az immanenshez képest transzcendens, a transzcendenshez képest immanens

 • „kívülről nézve belül van, belülről nézve pedig kívül” (Kant)


A l t s tudat egys g nek helyre ll t si k s rlete a klasszikus n met filoz fi ban 2
A lét és tudat egységének helyreállítási kísérlete a klasszikus német filozófiában 2.

 • F. W. J. Schelling: A transzcendentális filozófia

 • Természet és tudat, ismeret és lét egységének megteremtése újra -- a filozófián belül:

 • „az anyag kialudt szellem”

 • „a természet a létté merevedett értelem”

 • Cél: alany és tárgy teljes azonosságának helyreállítása→lét és gondolkodás egyneműsége→Abszolútum


A transzcendentalista kult ra napjainkban
A transzcendentalista kultúra napjainkban a klasszikus német filozófiában 2.

 • R. Rorty kísérlete:

 • Szellemi egyenrangúság

 • Kitüntetett középpont-nélküliség

 • Sokszorosan összetett interakcióban lévő ágensek, akik megvalósítják a tudás (kultúra) új formáját


A transzcendentalista kult ra jelent s ge
A transzcendentalista kultúra jelentősége: a klasszikus német filozófiában 2.

 • Folytonos visszakapcsolódási lehetőség a kezdetekhez: tér és idő itt nem számít, a középpont-nélküliség miatt bárki, bármikor elérhető

 • Senki nem periferikus: „egy olyan térről van szó, amelynek a középpontja mindenütt van, a kerülete sehol” (Rorty)

 • Vessük össze a metafilozófia gömb-könyvének tervével!


A transzcendentalista kult ra felt telei
A transzcendentalista kultúra feltételei: a klasszikus német filozófiában 2.

 • A gondolkodás nem lehet szaktudomány, csak feltétlen szabad tevékenység

 • Mentes a sors (végzet) hatalmától

 • Nem monológ, hanem célja mások megszólítása


Visszakapcsol s az el zm nyekhez
Visszakapcsolás az előzményekhez a klasszikus német filozófiában 2.

 • Platón: Phaidón,Timaiosz c. művei:

  Methexisz: részesedés

  Anamnézisz: visszaemlékezés

 • Mindkettő feltételezi az aktív részvételt

 • Feltétel: lemondás az uralom, a hatalom vágyáról


Modern el k pek
Modern előképek a klasszikus német filozófiában 2.

 • A 20 századi hermeneutika: Gadamer, Ricoeur, Vattimo

 • Martin Buber perszonalista filozófiája

 • G. H. Mead interakcionista elmélete

 • M. Bahtyin dialógusfilozófiája


A transzcendent lis kult ra jegyei
A transzcendentális kultúra jegyei a klasszikus német filozófiában 2.

 • Létmódja: hasonló a játékhoz és ünnephez (Nietzsche, Wittgenstein, Gadamer):

 • Önmagáért van,

 • Léte eseményjellegű

 • Magába emeli a résztvevőket

  Következmény: új, esztétikai antropológia játék-alapon


A j t k mint teremt aktivit s form i r caillois nyom n
A játék, mint teremtő aktivitás formái (R. Caillois nyomán)

 • Agón: versengés, küzdelem (egyenlő feltételek mellett)

 • Mimikri: utánzás, szerepjáték (egy másik személy megjelenítésének vágya)

 • Alea: a véletlen, a szerencse alakzatai (izgatottan, de tétlenül figyeljük a kimenetelt)

 • Ilinx: mámor, extázis (megszabadulás az egyéni lét rabságából) „a ész trónfosztása”


Az j kult ra egyes tett alakzatai
Az új kultúra egyesített alakzatai nyomán)

 • Előzmény: M. Bahtyin karnevál-elmélete

 • A játék (kultúra) alapformáinak kombinálódása révén a művelődés,a tudás eddig ismeretlen, új alakzatai ölthetnek testet

 • Lényege: esemény, amely minden résztvevőt magába emel, de nem determinál senkit, és nem merevít bele semmilyen adott személyiség-szerkezetbe


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! nyomán)

Thank You!


ad