Delavnica za svetovalke zaposlitve:
Download
1 / 36

Dobrodošli… - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Delavnica za svetovalke zaposlitve: UPORABA ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV v izobraževanju odraslih in pomnjenje podatkov september 2013 Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza Alenka Sagadin Mlinarič , univ. dipl. ped. in soc. kult. Dobrodošli….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dobrodošli…' - minna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Delavnica za svetovalke zaposlitve:UPORABA ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV v izobraževanju odraslih in pomnjenje podatkovseptember 2013Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerzaAlenka Sagadin Mlinarič, univ. dipl. ped. in soc. kult.


Dobrodo li
Dobrodošli…

 • “Izobražen človek je tisti, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.”(Georg Simmel)


Isio svetovalna sredi a za izobra evanje odraslih
ISIO – svetovalna središča za izobraževanje odraslih

 • kratica ISIO – tj. Informiranje in Svetovanje v Izobraževanju Odraslih

 • regionalne “svetovalne službe” za odrasle; http://isio.acs.si/

 • koncept dela: izobraževalno svetovanje kot oblika andragoškega svetovalnega dela


Cilji informativno svetovalne dejavnosti
Cilji informativno-svetovalne dejavnosti:

 • vsem odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju (Svetovalno središče Maribor namenja posebno pozornost zaposlenim in starejšim odraslim)

 • spodbujanje odraslih k izobraževanju in širjenju dostopa odraslim k vseživljenjskemu učenju

 • povezati čim več ponudnikovsvetovalnih in izobraževalnih storitevv lokalnem okolju, da bi skupaj zagotovili bolj kakovostno, celostno in raznoliko svetovalno ponudbo


Oblike informativno svetovalne dejavnosti
Oblike informativno-svetovalne dejavnosti

 • informiranje in svetovanje po telefonu: 02/234 11 34

 • osebno svetovanje (vsak dan od 8.00 do 15.30 ter vsako sredo od 10.00 do 18.00)

 • informiranje in svetovanjepo elektronski pošti +pisno svetovanje([email protected])

 • skupinsko svetovanje(po predhodnem dogovoru)

 • (mobilno) gostovanje na 6 dislokacijah (Ruše, Slovenska Bistrica)

 • delovanje ISIO je financirano kot del CVŽU iz sredstev Evropskega socialnega sklada - ESS (85%) in Ministrstva za šolstvo in šport – MŠŠ (15%)


Vrste informativno svetovalne dejavnosti
Vrste informativno-svetovalne dejavnosti

 • PRED vključitvijo v izobraževanje:

 • predstavitev programov (vsebina, trajanje, vpisni pogoji, prehodnost, poklicni naziv) in izvajalskih organizacij

 • pomoč pri sestavi individualnih izobraževalnih načrtov

 • MED izobraževanjem:

 • pomoč pri premagovanju učnih težav

 • seznanjanje z oblikami pomoči pri reševanju osebnih problemov

 • kratke učne delavnice na temo uspešno učenje (skupine)

 • PO zaključku izobraževanja:

 • vrednotenje izobraževalne poti

 • svetovanje za nadaljnje izobraževanje ali učenje


Baze podatkov o ponudbi za mlade a
Baze podatkov o ponudbi za MLADE (a):

 • Zveza prijateljev mladine: “E-prijatelj, Spletno glasilo ZPM” (glasilo izhaja vsak prvi ponedeljek v mesecu); prijava preko spletne naročilnice; spletna povezava:

 • http://www.zveza-zpm-mb.si/index.php?id=182

 • mreža 7 informacijsko-svetovalnih točk za mlade: Infopeka, InfoČUK Mariborska knjižnica, ZPM-infoDUM, KIBLA, MARŠ, MKC, PIP-Študentski pravni in informacijski center


Baze podatkov o ponudbi za mlade b
Baze podatkov o ponudbi za MLADE (b):

 • tedenski spletni informator Infopeke, Pekarne magdalenske mreže: http://www.infopeka.org/

 • informator INFOPEKA INFORMIRA je avtorski projekt, objavljen pod licenco CreativeCommons

 • podatke lahko kopirate, ponatisnete, predelate ali kako drugače javno uporabite le, če ob tem navajate vir (MISC INFOPEKA) in to počnete z nekomercialnim namenom

 • vrste informacij: prireditve, festivali, izobraževanje, štipendije / šolnine, proste sobe; prostovoljno delo; mobilnost; pomoč v stiski, zdravje; civilna družba; zaposlovanje; razpisi, natečaji; javni razpisi

 • aktualno; info-baza; telefoni; prostovoljno delo…


Baze podatkov o ponudbi za starej e a
Baze podatkov o ponudbi za STAREJŠE (a):

 • Posebni programi za starejše odrasle (seniorje) v Mariboru:

  http://www.azm-lu.si/univerza-za-tretje-zivljenjsko-obdobje

  http://www.mb.sik.si/index.asp?lang=sl Posebna spletna stran: www.seniorji.info


Baze podatkov o ponudbi za starej e b
Baze podatkov o ponudbi za STAREJŠE (b):

 • Dom Danice Vogrinec – projekt Gerontološki center Maribor: www.danica.si

 • V sklopu dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja deluje TVŽU za seniorje (predavanja za starejše, samostojno učenje)


Centri vse ivljenjskega u enja
Centri vseživljenjskega učenja:

 • Spremljanje dogodkov na spletnih straneh CVŽU-jev, in sicer:

 • skupni spletni portal CVŽU Zgornje in Spodnje Podravske regije:

 • http://www.cvzu-zgornjepodravje.si

 • http://www.cvzu-podravje.si

 • portal CVŽU Prekmurja: http://www.cvzu-pomurje.si

 • portal CVŽU Savinjska: http://www.cvzu-savinjska.si


Formalno srednje olsko izobra evanje a
Formalnosrednješolsko izobraževanje (a):

 • Spletne strani MŠŠ – Srednješolski programi:

  http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazevalni_programi

  Razpis za vpis v srednje šole v šol. l. 2013/14: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 • Razpis za vpis odraslih v šolskem letu 2013/2014 – soglasje s predvidenim številom prostih vpisnih mest…; v zadnjem delu so objavljeni programi priprav na preverjanje in potrjevanje NPK (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/vpis_in_financiranje_izobrazevanja/ )

 • NOVO: kratke Novice Sektorja za izobraževanje odraslih pri MŠŠ – “NoviSIO” (predvidoma mesečne!); priložen seznam izobraževalnih programov, ki se iztečejo; novi in prenovljeni srednješolski programi; informacija o spremembah obrazcev javnih listin ter sprememb Pravilnika o šolski dokumentacij


Formalno postsrednje izobra evanje b
Formalnopostsrednje izobraževanje (b):

 • Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2013/14 http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/7926/e6bd12080acb9fe16c219d4bf1e8d3f2/

 • Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 2013/14; dodana tudi informacija o nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih (šolnina se plačuje tako za redni kot izredni študij!) http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

 • Razpis za podiplomski študij 2013/14 http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/dejavnost_visokega_solstva/podiplomski_studij/razpis_za_podiplomski_studij/

 • Vpisne službe:http://www.vpis.uni-lj.si/, http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx, http://vss-ce.com/VPS/


Formalno postsrednje izobra evanje b1
Formalnopostsrednje izobraževanje (b):

 • Policijska akademija: http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/938

 • Register izvajalcev aktivne politike zaposlovanja ZRSZ: http://www.ess.gov.si/o_zrsz/register_zunanjih_izvajalcev


Poklicna orientacija
Poklicna orientacija:

 • Opisi poklicev – zavod za zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

 • www.mojaizbira.si– spletni portal, ki je namenjen končnim uporabnikom; v točki SVETOVANJE bo / je na voljo kompletna zakonodaja in komplet vseh svetovalnih možnosti, vključno s slovarjem izrazov; mapa s poklicnim kažipotom


Spletna svetovanja
Spletna svetovanja:

 • Svetovalni kotiček ACS: http://svetovalni.acs.si/posamezniki/index.php#b1

  (posebej za posameznike in posebej za ustanove;ločeno na vsebine “izobrazba / učenje / drugo)

 • Projekt ZRSZ – “e-svetovanje”: http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx


Borze znanja sredi a za samostojno u enje
Borze znanja,središča za samostojno učenje:

 • Podatki o borzah znanja:

 • mreža borz znanja: http://www.borzaznanja.si/default.asp?mID=sl&pID=mreza_borze

 • http://www.io.doba.si/si/borza-znanja/

 • Podatki o SSU-jih:

 • http://ssu.acs.si/seznam/


Pum in u u
PUM in UŽU:

 • Projektno učenje mladih (PUM):

  http://www.acs.si/pum

  http://programoteka.acs.si/PDF/PUM.pdf

  Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU):http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/

  Vrste: UŽU – MI, UŽU – BIPS, UŽU – IP, UŽU – MK, UŽU - MDM


Spremembe na ravni visoko olske zakonodaje a
Spremembe na ravni visokošolske zakonodaje (a):

 • Visokošolsko izobraževanje:

  Priročnik za preživetje z bolonjsko reformo:

  http://www.uni-lj.si/files/ULJ/

  userfiles/ulj/novice/prirocnik_bolonja/prirocnik_za_prezivetje_v_bolonjskem_procesu.pdf

  Spletna stran za študente o bolonjskih programih:

  http://www.bolonja.si/index.php


Spremembe na ravni visoko olske zakonodaje b
Spremembe na ravni visokošolske zakonodaje (b):

 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1, Ur. List RS, št. 61/06 z dne: 13. 06. 2006): http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2571

 • tarifni razredi javnih uslužbencev:http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4891

 • KLASIUS = Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja:http://www.stat.si/klasius/

 • priznavanje in vrednotenje izobraževanja:

  http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo_in_znanost/enicnaric_center/


Npk mojstrski izpiti usposabljanja zbornic a
NPK, mojstrski izpiti, usposabljanja zbornic (a):

 • Spletna stran NRP (National Reference Point) – tj. nacionalno informacijsko središče: http://www.nrpslo.org/

 • Mojstrski izpiti Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti.aspx

 • Izobraževanja GZS – po panogah:

  Turistično – gostinska zbornica:

  http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/izpiti_za_turisticne_vodnike

  Zbornica računovodskih servisov:

  http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_racunovodskih_servisov


Npk mojstrski izpiti usposabljanja zbornic b
NPK, mojstrski izpiti, usposabljanja zbornic (b):

 • Trgovinska zbornica Slovenije:

  http://www.tzslo.si/Splosna-zakonodaja/

  Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja

 • Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe zaopravljanje trgovinske dejavnosti:

  http://www.uradni-list.si/1/

  objava.jsp?urlid=20104&stevilka=159

  Svetovanje Infopika: http://www.gzs.si/KDinfopika.asp?IDpm=7857


Festival u enja izobra evanja
Festival učenja, izobraževanja:

 • Teden vseživljenjskega učenja(TVU: od 13. do 19. 5. 2013; razširjeni termin: od 1. 5. do 30. 6. 2013):

  http://tvu.acs.si/predstavitev/

  • vseslovenski spletni Koledar prireditev:

   http://tvu.acs.si/koledar/

 • leto 2013 je Evropsko leto državljanov

 • http://ec.europa.eu/slovenija/hp/2012-1128-evropsko-leto-drzavljanov_sl.htm

 • koordinator prireditev za naše lokalno okolje je Andragoški zavod Maribor – LU


Informacije o izpitih programih izobra evanja za delo a
Informacije o izpitih, programih izobraževanja za delo (a):

 • Imenik sodnih tolmačev:http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/(WebTolmaci)?OpenView

 • Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju:http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/center_za_izobrazevanje_v_pravosodju_cip/

 • Seminarji, jezikovne delavnice in preizkusi za sodne tolmače: http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/center_za_izobrazevanje_v_pravosodju_cip/sodni_tolmaci/


Informacije o izpitih programih izobra evanja za delo b
Informacije o izpitih, programih izobraževanja za delo (b):

 • Strokovni izpiti iz upravnega postopka –pooblaščene izobraževalne institucije: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/UA/Irena/Seznam_ZUP.doc

 • Strokovni izpiti Ministrstva za javno upravo – ZUP, matičar, inšpektor, varnost in zdravje pri delu, za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku:

  http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/organizacija_kadri_in_place/upravna_akademija_usposabljanje_in_strokovni_izpiti/


Informacije o izpitih programih izobra evanja za delo c
Informacije o izpitih, programih izobraževanja za delo (c):

 • Ministrstvo za okolje in prostor – strokovni izpit za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja:

  http://www.mop.gov.si/si/storitve/nepremicninski_posrednik/

  Licence in vpis nepremičninskih posrednikov: http://www.nepremicninsko-posredovanje.mop.gov.si/imenik/index.php


Informacije o izpitih programih izobra evanja za delo d
Informacije o izpitih, programih izobraževanja za delo (d):

 • Center za slovenščino kot drugi tuji jezik:http://www.centerslo.net/l1.asp?L1_ID=3&LANG=slo

 • Pooblaščene izvajalske organizacije za izpite slovenščine na osnovni ravni:http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=3&L2_ID=98&LANG=slo


Informacije o izpitih programih izobra evanja za delo e
Informacije o izpitih, programih izobraževanja za delo (e):

 • Kandidati za policiste:

 • http://www.policija.si/index.php/zaposlitve

 • Šola za policiste (notranja org. enota Policijske akademije):

  http://www.policija.si/index.php/delovna-podroja/944

  Vojaki slovenske vojske: http://www.postanivojak.si/index.php?id=34


Stalno strokovno spopolnjevanje
Stalno strokovnospopolnjevanje:

 • Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šol. letu 2013/2014: http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx

  Informacije o pridobitvi pedagoško-andragoške izobrazbe: http://www.ff.uni-mb.si/paihttp://www.pef.upr.si/izobrazevanje/programi_nadaljnjega_izobrazevanja_in_usposabljanja/

  Strokovni izpiti na področju vzgoje in izobraževanja: http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/

  Izobraževalna dejavnost ACS: http://izobrazevanje.acs.si/

 • Europass življenjepis; Europass jezikovna izkaznica: http://www.europass.si/


Javni sklad rs za razvoj kadrov in tipendije
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 • http://www.sklad-kadri.si/

 • sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primankljaja

 • izobraževanje v tujini

 • Študentska svetovalnica:

  http://www.svetovalnica.com/


Baze podatkov b
Baze podatkov (b)

 • spletni iskalniki informacij o izobraževanju:

  • Pregled ponudbe izobraževanja odraslih (Andragoški center RS) (275 izvajalskih organizacij z več kot 4.590 izobraževalnimi programi; podatki o ponudbi zasebnih organizacij za IO, ljudskih univerz, srednjih šol, višjih in visokih šol ter fakultet, pa tudi podatki o muzejih, galerijah, univerzah za tretje življenjsko obdobje, društvih…): http://www.acs.si/pregled/


Baze podatkov c
Baze podatkov (c)

b) Portal znanja (MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o.): http://www.portalznanja.com(predstavitev približno 3.000 izobraževalnih programov preko 150 ponudnikov izobraževanj; NAJDI IZOBRAŽEVANJE po področjih (npr. ročne spretnosti; višja šola ipd.) ali po podjetjih; “e-obveščevalec” – možnost informiranja z aktualno ponudbo izobraževalnih programov s področij, ki vas zanimajo; zanimivi članki (npr. o poklicih prihodnosti, Bolonjski deklaraciji); informacije o študiju v tujini; brezplačno e-testiranje (npr. znanja tujega jezika); povezava do http://www.mojedelo.com: priporočila za izdelavo življenjepisa, iskanje zaposlitve, razvoj kariere, rubrika: vprašajte strokovnjaka…)


Baze podatkov a
Baze podatkov (a)

 • Lokalne baze podatkov: zgibanke in ostali promocijski material, spletne strani;

 • Nacionalne baze podatkov:

  pomembne spletne strani:

 • http://www.mizs.gov.si/ (MIZŠ: srednje šole, višje strokovne šole, šolska zakonodaja, javni razpisi, spremembe Zakona o visokem šolstvu: ravni izobrazbe po dosedanjih in po novih “bolonjskih“ programih)

 • http://www.ric.si (matura, tuji jeziki za odrasle)

 • http://www.acs.si/programoteka (Programoteka javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle: Angleščina / Francoščina / Italijanščina / Nemščina za odrasle; Slovenščina za tujce; različni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost; Program osnovne šole za odrasle; Projektno učenje mladih; Računalniška pismenost za odrasle…)


E nekaj strate kih dokumentov
Še nekaj strateških dokumentov:

 • Program izobraževanja odraslih RS za leto 2013

  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobrazevanje_odraslih/izobrazevalni_programi_za_odrasle/

 • E-Novičke ACS – strokovno glasilo IO:

  http://www.acs.si/novicke_arhiv


Namesto zaklju ka
Namesto zaključka

Kdor se zna učiti, zna dovolj.

Henry Brooks Adam


Dikcija o financiranju
Dikcija o financiranju:

Projekt Center vseživljenjskega učenja delno financira Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa za izbor projektov: “Javni razpis za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva”. Projekt je sofinanciran iz javnih virov – Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.


ad