Kutseaasta ja mentorlus kui v imalus petaja ning haridusasutuse arenguks
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Kutseaasta ja mentorlus kui võimalus õpetaja ning haridusasutuse arenguks PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kutseaasta ja mentorlus kui võimalus õpetaja ning haridusasutuse arenguks. Kaia Köster TLÜ kutseaasta projektijuht www.tlu.ee/kutseaasta. Käsitletavad teemad. Mentorluse mõiste Kutseaasta kogemus Kutseaasta rakendamine. Mis on mentorlus?. Õppiv partnerlussuhe töökeskkonnas

Download Presentation

Kutseaasta ja mentorlus kui võimalus õpetaja ning haridusasutuse arenguks

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kutseaasta ja mentorlus kui võimalus õpetaja ning haridusasutuse arenguks

Kaia Köster

TLÜ kutseaasta projektijuht

www.tlu.ee/kutseaasta


Käsitletavad teemad

 • Mentorluse mõiste

 • Kutseaasta kogemus

 • Kutseaasta rakendamine


Mis on mentorlus?

 • Õppiv partnerlussuhe töökeskkonnas

 • Muutuste strateegia

 • Õppimise keskkond

 • Kohanemise toetamine

 • Professionaalse arengu vahend


Kutseaasta eesmärk

Toetada algaja õpetaja kohanemist haridusasutuse kui organisatsiooniga, arendada edasi esmaõppes omandatud kutseoskusi ning pakkuda tuge kogemuse puudumisest tekkivate probleemide lahendamisel


Kohanemine kollektiiviga

 • Kõige suuremaks mureks oli kollektiiv, kus ma tööle asusin

 • Olen rahul, et juhtkond oli väga toetav

 • Enesehinnang on suuresti seotud suhetega kollektiivis ja senini on need teineteist väga hästi toetanud


Kutseaasta osapooled

 • Haridusasutused

 • Haridus- ja Teadusministeerium

 • Ülikoolid


Kus me oleme?

 • 2004 käivitus kutseaasta üldhariduskoolis, 2005 koolieelses haridusasutuses ja kutseõppeasutuses

 • On loodud kutseaasta keskused TLÜs ja TÜs, kus toimub mentorikoolitus ja algajate õpetajate tugiprogrammis

 • Kutseaasta tugiprogrammis on osalenud 534 nooremõpetajat ja mentorikoolitusel 763 õpetajat

 • Viiakse läbi kutseaasta seire


Kutseaasta programm:nooremõpetaja tugiprogramm

 • 160 ah/4 AP täiendkoolitus

 • väiksed grupid

 • grupisupervisioon

 • juhtumianalüüs

 • kogemuse jagamine


Mentorikoolitus

 • 160 ah/4 AP täiendkoolitus

 • seminarid tegevmentoritele

 • finantseerib HTM

 • kogemuslik

 • läbiviijad teoreetik ja praktik


Mentori rollid

 • Mudel

 • Sotsialiseerija

 • Sponsor

 • Toetaja

 • Õpetaja

  Fullerton & Malderez 1998


Kutseaasta rakendamine

 • Kutseaasta põhimõtete väärtustamine

 • Mentori valik

 • Mentorite ettevalmistamine

 • Mentorsuhte toetamine


Kohtumiseni kutseaastal!


 • Login