Producent przedsi biorstwo jako podmiot w gospodarce
Download
1 / 13

PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE. - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE. POJĘCIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PRODUCENT (PRZEDSIĘBIORSTWO) JAKO PODMIOT W GOSPODARCE.


POJĘCIE PODMIOTU GOSPODARCZEGO

Podmiot gospodarczy - każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów gospodarczych, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne. Celem ich istnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej.


POJĘCIE PRODUCENTA

Producent – osoba lub firma produkująca towary w celu sprzedaży ich na rynku. Celem producenta jest zwykle maksymalizacja udziału jego produktów w rynku, a co za tym idzie maksymalizacja zysków.


POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.


PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW

Ze względu na charakter działalności przedsiębiorstwa można podzielić na:


PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE


PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCE USŁUGI


PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ PRACOWNIKÓW

Mikroprzedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa małe

Przedsiębiorstwa średnie

Przedsiębiorstwa duże


MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

zatrudniające do 9 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro


PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE

zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 10 milionów euro


PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE

Zatrudniające od 50 do 249 pracowników oraz osiągające roczny obrót nie przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 50 milionów euro


OSOBOWOŚĆ PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

Na rynku funkcjonują różne rodzaje przedsiębiorstw. Jedne z nich mają osobowość prawną, inne jej nie posiadają.Dlaczego więc niektóre podmioty mają tę osobowość, a inne nie? Otóż wyposaża je w nie polskie prawo.


PRZEDSIĘBIORSTWO INDYWIDUALNE A SPÓŁKA

Najpopularniejsze formy działalności gospodarczej to przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółki. Przedsiębiorstwa indywidualne nazywane są jednoosobowymi, dlatego, że zarządza nim jednoosobowy właściciel.

Inną bardzo popularną w Polsce formą działalności gospodarczej jest spółka, czyli związek co najmniej dwóch osób działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dzięki wniesieniu do spółki kapitału w formie pieniężnej lub rzeczowej.


ad
  • Login