A szem lyi nyilv ntart s speci lis k rd sei
Download
1 / 27

A személyi nyilvántartás speciális kérdései - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

A személyi nyilvántartás speciális kérdései. EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009. Tartalom. Képzésváltás Támogatott félévek számítása. Képzésváltás. Hallgatói szerződések vs. FIR. A FIR hozzáfér a hallgatói szerződések adataihoz A FIR bekéri a szerződés számot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A személyi nyilvántartás speciális kérdései' - louie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szem lyi nyilv ntart s speci lis k rd sei

A személyi nyilvántartás speciális kérdései

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


Tartalom
Tartalom

 • Képzésváltás

 • Támogatott félévek számítása

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


K pz sv lt s
Képzésváltás

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


Hallgat i szerz d sek vs fir
Hallgatói szerződések vs. FIR

 • A FIR hozzáfér a hallgatói szerződések adataihoz

 • A FIR bekéri a szerződés számot

 • A hallgató csak olyan képzést végezhet, amire a szerződése szól

  • FIR hibaként visszajelzi

  • ha elírás volt, akkor az intézmény javítja

  • ha képzés váltás, akkor a hallgató módosítja a szerződést

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


K pz s v lt s
Képzés váltás

 • FIR-ben a képzést le kell zárni, újat indítani

  • intézményen belül is!

  • más a képzés, ha más a szak, munkarend, település, nyelv

 • Amíg nem egyezik a FIR és a hallgatói szerződés, addig hibajelzést ad a FIR

 • Ha a váltás adminisztrációja nem történik meg, akkor a hallgatónál érvénybe lép a visszafizetési kötelezettség

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


T mogat si id meghat roz sa
Támogatási idő meghatározása

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


Felhaszn lt adatk r k
Felhasznált adatkörök

 • Személykereső által azonosításra kerülnek az egy hallgatóhoz kapcsolódó adatkörök

 • A hallgatóról minden intézménybeli adatkör együttesen áll rendelkezésre

  • tanulmányi jogviszonyok és kapcsolódó képzések

  • teljesített tanulmányi félévek

  • megszerzett oklevelek

  • hozott dokumentumok

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


Szem lykeres
Személykereső

 • A támogatási idő algoritmus egy személynek tekinti akinek

  • a személykereső algoritmus eredményeképp azonos, nem NULL értékű oktatási azonosító került kiosztásra

  • a kiosztott oktatási azonosítója végleges státusz, azaz nem igényel kézi feldolgozást

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


T mogat si id sz m t sa
Támogatási idő számítása

 • Négy lépéses számítási modell

  • felhasználható támogatott félévszám meghatározása

  • felhasznált félévszám meghatározása a párhuzamos képzések figyelembe vételével (+)

  • félévszámot „csökkentő” tényezők (-)

  • felhasználható és felhasznált félévszám hasonlítása

 • A modell külön kezeli a nem doktori és a doktori támogatási időt

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


T mogat si id keret
Támogatási idő keret

 • A hallgató a magyar felsőoktatási rendszerben

  • 12 félévre jogosult

   • régi egyetemi vagy főiskolai képzés

   • felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzés

   • BA/BSc, MA/MSc, osztatlan (max. 10 féléves)

  • 14 félévre jogosult

   • olyan osztatlan képzést folytat, amelynek képzési ideje több, mint 10 félév

  • további 6 félévre jogosult

   • támogatott PhD vagy DLA képzés

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


P ld k a t mogat si id keretre
Példák a támogatási idő keretre

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


Felhaszn lt f l vsz m
Felhasznált félévszám (+)

 • Vonatkozó esetek

  • 2006 előtt szerzett végzettségek

  • 2006 után szerzett, de képzéshez nem kapcsolódó oklevelek

  • 2006 előtti kezdődő jogviszony felhasznált félévei 2006-ig

  • 2006 után felhasznált támogatott félévek, korrigálva a párhuzamos képzésekkel

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


2006 el tt szerzett v gzetts gek
2006 előtt szerzett végzettségek (+)

 • 2011. CCIV. törv. 113. § (3) alapján

 • Hozott dokumentumok esetében a támogatott félévek számánál jelenthető be

 • Csak olyan hozott dokumentumok számítanak, ahol

  • a hozott dokumentumok foka „FO” (Felsőfokú oktatásban szerzett)

  • a hozott dokumentumok kiállítási dátuma korábbi, mint 2006-02-01

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


2006 el tt szerzett v gzetts gek1
2006 előtt szerzett végzettségek (+)

 • Milyen értékeket jelentsen az intézmény

  • NULL érték bejelentése -> nem ismert a támogatott félévszám az intézmény által

   • az algoritmus 7 félévnek vélelmezi a törvény alapján

  • 0 érték bejelentése -> a hallgató az intézménynek igazolta, hogy az oklevelet nem támogatott formában szerezte

  • 0-tól különböző érték bejelentése (pl. 4, 6, 7, stb.) -> a hallgató az intézménynek igazolta, hogy az oklevélhez mennyi támogatott félévet használt el

EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


K pz shez nem kapcsol d oklevelek
Képzéshez nem kapcsolódó oklevelek (+)

 • 2006 után szerzett, de képzéshez nem kapcsolódó oklevelek

 • Számítási módja:

  • az oklevél a nyomdai sorszáma alapján került összevetésre a hozott dokumentumokkal

  • a hozott dokumentumoknál megadott érték kerül figyelembe vételre

 • EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  2006 el tti felhaszn lt f l vek
  2006 előtti felhasznált félévek (+)

  • Tanulmányi jogviszonyban kell megadni

   • támogatott félévek 2006 előtt

   • csak hallgatói (doktoranduszi) jogviszony típushoz

   • csak 2006-02-01 előtt kezdődő jogviszonyhoz

  • Azt a félévszámot kell megadni, amennyit a hallgató a 2005/06/1 félévig bezárólag az adott jogviszonyhoz kapcsolódó képzés(ek)en támogatott formában vett igénybe

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  2006 ut ni felhaszn lt f l vek
  2006 utáni felhasznált félévek (+)

  • 2006 utáni hallgatói aktív státuszú félévek, ahol a finanszírozási forma az alábbiak valamelyike:

   • államilag támogatott

   • állami ösztöndíjas

   • állami részösztöndíjas

  • Korrekció: párhuzamosság (lásd Munkaanyag)

   • a munkaanyag esetei alapján algoritmus készült a képzések párhuzamosságának megállapítására

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  2006 ut ni felhaszn lt f l vek1
  2006 utáni felhasznált félévek (+)

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Fel nem r hat f l v kezel se
  Fel nem róható félév kezelése

  Őszi bejelentkezés

  FIR jelentés

  Baleset decemberben

  Passziválási igény

  Igény elfogadása

  FIR jelentés

  Újraszámítás

  aktív, állami ösztöndíjas

  hallgató adatai jelentve

  kórházi ápolás, 3-4 hónap

  hallgatói igény bejelentése

  intézményi jóváhagyás

  hallgatói adatai jelentve

  támogatási idő újraszámítása

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Cs kkent t nyez k
  Csökkentő tényezők (-)

  • Vonatkozó esetek

   • fogyatékossággal élő hallgatók kedvezménye

   • nem európai uniós kedvezménytörvényben nevesített magyarok támogatási kedvezménye mesterképzés esetében

   • megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni

   • megszűnt intézményben befejezett el nem ismert félévek képzés folyatatása esetében

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Fogyat k miatti kedvezm ny
  Fogyaték miatti kedvezmény (-)

  • 2011. CCIV. törv. 47. § (4)

  • Tanulmányi jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni

   • fogyaték miatti félév kedvezmény

  • Feltételek

   • szükséges a hallgatói jogviszonnyal egészben vagy részben átfedő fogyatékra vonatkozó adatkör

   • értéke 1 és 4 között lehet

  • A kedvezmény mértéke a megadott érték

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Nem eur pai uni s magyarok
  Nem európai uniós magyarok (-)

  • Nem európai uniós kedvezménytörvényben nevesített magyarok támogatási kedvezménye mesterképzés esetében

  • 51/2007. Korm. rendelet 28. § (1), 2001. LXII. törv. 1. § (1-2), 2011. CCIV. törv. 39. § (1))

  • FIR automatikusan számítja, feltételek

   • horvátországi, szerbiai vagy ukrán lakóhellyel rendelkeznek

   • magyar állampolgársággal is rendelkeznek

   • támogatási idejük terhére végeztek el korábban alapképzést

  • A mesterképzés megkezdésekor két félév kedvezményt kapnak

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  K pz s folytat sa nem lehets ges
  Képzés folytatása nem lehetséges (-)

  • Megszűnt a felsőoktatási intézmény, és tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni

  • 2011. CCIV. törv. 47. § (6)

  • FIR automatikusan számítja, felhasznált paraméterek

   • a hallgató képzésének megszűnési oka

   • az intézmény megszűnésének ténye

   • van-e olyan képzése a hallgatónak, ami folytatásra utal

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Tv tel nem elismert f l vek
  Átvétel, nem elismert félévek (-)

  • Megszűnt intézményben befejezett el nem ismert félévek képzés folyatatása esetében

  • 2011. CCIV. törv. 47. § (6)

  • Tanulmányi jogviszonyhoz kapcsolódva kell megadni

   • megszűnt intézmény azonosító

   • megszűnt intézményben el nem ismert félévek

  • Kedvezmény mértéke az el nem ismert félévek száma

  • Vizsgálatra kerül:

   • képzés kezdési és lezárási okok kapcsolata

   • intézményi megszűnés ténye

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  F l vsz mok sszehasonl t sa
  Félévszámok összehasonlítása

  • Intézménynek

   • számított mező az elhasznált félévek számáról

   • hibaellenőrzési szabály által generált hiba, ha a hallgató túllépte a felhasználható támogatási időt

  • Hallgatónak

   • riport az állampolgári portálon

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Hallgat i riport
  Hallgatói riport

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

  EKOP-1.A.1-08/C-2009-0009


  ad