Stale odporne na korozję - PowerPoint PPT Presentation

Stale odporne na korozj
Download
1 / 14

 • 531 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stale odporne na korozję. Stale odporne na korozję należące do klasy stali nierdzewnych, są objęte normami PN-EN 10088-1:1988 do PN-EN 10088-3:1999. Ogólna klasyfikacja stali odpornych na korozję. Przyjmując za kryterium podziału odporność na korozję można wyróżnić: Stale trudno rdzewiejące,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stale odporne na korozję

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stale odporne na korozj

Stale odporne na korozję

Stale odporne na korozję należące do klasy stali nierdzewnych, są objęte normami PN-EN 10088-1:1988

do PN-EN 10088-3:1999


Og lna klasyfikacja stali odpornych na korozj

Ogólna klasyfikacja stali odpornych na korozję

Przyjmując za kryterium podziału odporność na korozję można wyróżnić:

 • Stale trudno rdzewiejące,

 • Stale odporne na korozję.


Podzia stali odpornych na korozj ze wzgl du na struktur

Podział stali odpornych na korozję ze względu na strukturę.

 • Ferrytyczne,

 • Martenzytyczne,

 • Martenzytyczne umacniane wydzieleniowo,

 • Austenityczne,

 • Ferrytyczno-austenityczne (duplex)


Podzia stali odpornych na korozj ze wzgl du na sk ad chemiczny

Podział stali odpornych na korozję ze względu na skład chemiczny.

 • Wysokochromowe,

 • Chromowo-niklowe,

 • Chromowo-niklowo-manganowe


Oznaczanie stali odpornych na korozj

Oznaczanie stali odpornych na korozję.

Zgodnie z normami europejskimi mają oznaczenie składające się z:

 • Litery X,

 • Liczby podającej średnie stężenie C w setnych częściach %,

 • Symboli głównych pierwiastków stopowych,

 • Liczb (rozdzielonych poziomą kreską) podających średnie stężenie głównych pierwiastków stopowych w %.


Przyk ady oznaczania stali odpornych na korozj

Przykłady oznaczania stali odpornych na korozję


Wp yw chromu cr na potencja fladego stali

0,6

0,5

0,4

0,3

Standardowy potencjał Fladego [V]

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

Stężenie masowe chromu [%]

0

5

10

15

20

25

30

35

100

Wpływ chromu (Cr) na potencjał Fladego stali


Wp yw w gla na struktur stali o st eniu 18 cr i 8 ni

L+[]

ciecz L

L+[]+

1600

L+

C

L+w

1400

E

[]+

1200

L+w+

austenit

Granica rozpuszczalności węgla w austenicie

1000

Temperatura [ºC]

800

600

austenit + węgliki [w]

400

+w

200

α+β+w

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Stężenie węgla [%]

Wpływ węgla na strukturę stali o stężeniu 18% Cr i 8% Ni


Schemat wp ywu wydzielania w glik w typu cr 23 c 6 na zmiany st enia chromu

Zawartość Cr

Węglik Cr23C6

Stężenie średnie w stali 18% Cr

13%

Stężenie Cr zapewniające odporność korozyjną

Granica ziarna

Schemat wpływu wydzielania węglików typu Cr23C6 na zmiany stężenia chromu


Struktury stali nierdzewnej

Ferryt stopowy

węgliki

Struktury stali nierdzewnej.

Struktura stali ferrytycznej X3CrTi25 (H25T) : gruboziarnisty ferryt stopowy z wydzieleniami węglika Ti6C


Struktury stali nierdzewnej c d

Martenzyt stopowy

Struktury stali nierdzewnej c.d.

Struktura stali nierdzewnej martenzytycznej X20Cr13 (2H13) hartowanej z 9500C w powietrzu; martenzyt stopowy


Struktury stali nierdzewnej c d1

Ziarno austenitu

Utwory bliźniacze

Struktury stali nierdzewnej c.d.

Struktura stali austenitycznej X10CrNi18-8(1H18N9) przesyconej z 10590C w wodzie; równoosiowe, jasne ziarna austenitu o prostoliniowych granicach z charakterystycznymi utworami bliźniaczymi


Wp yw sk adu chemicznego na struktur stali

Wpływ składu chemicznego na strukturę stali

 • Struktura ferrytyczna powstaje, jeśli w stali jest powyżej 13% Cr i jednocześnie jest znikoma zawartość węgla (0,03% C),

 • Wzrost zawartości węgla w stali o zawartości 13% Cr powoduje zmianę jej struktury z ferrytycznej na martenzytyczną,

 • Dodatek Ni (np. 8%) w stali zawierającej 13% Cr powoduje powstanie struktury austenitycznej.


Wp yw sk adu chemicznego na struktur stali wykres schafflera

28

24

20

16

12

8

4

0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Wpływ składu chemicznego na strukturę stali (wykres Schafflera)

5%

10%

Austenit A

20%

40%

A+F

NiE=%Ni+30%C+0,5%Mn+30%N

80%

A+M

100% ferrytu

Martenzyt M

A+M+F

Ferryt F

M+F

CrE=%Cr+1,4%Mo+1,5%Si+0,5%Nb+2%Ti


 • Login