Stale odporne na korozj
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Stale odporne na korozję PowerPoint PPT Presentation


 • 496 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stale odporne na korozję. Stale odporne na korozję należące do klasy stali nierdzewnych, są objęte normami PN-EN 10088-1:1988 do PN-EN 10088-3:1999. Ogólna klasyfikacja stali odpornych na korozję. Przyjmując za kryterium podziału odporność na korozję można wyróżnić: Stale trudno rdzewiejące,

Download Presentation

Stale odporne na korozję

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stale odporne na korozję

Stale odporne na korozję należące do klasy stali nierdzewnych, są objęte normami PN-EN 10088-1:1988

do PN-EN 10088-3:1999


Ogólna klasyfikacja stali odpornych na korozję

Przyjmując za kryterium podziału odporność na korozję można wyróżnić:

 • Stale trudno rdzewiejące,

 • Stale odporne na korozję.


Podział stali odpornych na korozję ze względu na strukturę.

 • Ferrytyczne,

 • Martenzytyczne,

 • Martenzytyczne umacniane wydzieleniowo,

 • Austenityczne,

 • Ferrytyczno-austenityczne (duplex)


Podział stali odpornych na korozję ze względu na skład chemiczny.

 • Wysokochromowe,

 • Chromowo-niklowe,

 • Chromowo-niklowo-manganowe


Oznaczanie stali odpornych na korozję.

Zgodnie z normami europejskimi mają oznaczenie składające się z:

 • Litery X,

 • Liczby podającej średnie stężenie C w setnych częściach %,

 • Symboli głównych pierwiastków stopowych,

 • Liczb (rozdzielonych poziomą kreską) podających średnie stężenie głównych pierwiastków stopowych w %.


Przykłady oznaczania stali odpornych na korozję


0,6

0,5

0,4

0,3

Standardowy potencjał Fladego [V]

0,2

0,1

0

-0,1

-0,2

Stężenie masowe chromu [%]

0

5

10

15

20

25

30

35

100

Wpływ chromu (Cr) na potencjał Fladego stali


L+[]

ciecz L

L+[]+

1600

L+

C

L+w

1400

E

[]+

1200

L+w+

austenit

Granica rozpuszczalności węgla w austenicie

1000

Temperatura [ºC]

800

600

austenit + węgliki [w]

400

+w

200

α+β+w

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Stężenie węgla [%]

Wpływ węgla na strukturę stali o stężeniu 18% Cr i 8% Ni


Zawartość Cr

Węglik Cr23C6

Stężenie średnie w stali 18% Cr

13%

Stężenie Cr zapewniające odporność korozyjną

Granica ziarna

Schemat wpływu wydzielania węglików typu Cr23C6 na zmiany stężenia chromu


Ferryt stopowy

węgliki

Struktury stali nierdzewnej.

Struktura stali ferrytycznej X3CrTi25 (H25T) : gruboziarnisty ferryt stopowy z wydzieleniami węglika Ti6C


Martenzyt stopowy

Struktury stali nierdzewnej c.d.

Struktura stali nierdzewnej martenzytycznej X20Cr13 (2H13) hartowanej z 9500C w powietrzu; martenzyt stopowy


Ziarno austenitu

Utwory bliźniacze

Struktury stali nierdzewnej c.d.

Struktura stali austenitycznej X10CrNi18-8(1H18N9) przesyconej z 10590C w wodzie; równoosiowe, jasne ziarna austenitu o prostoliniowych granicach z charakterystycznymi utworami bliźniaczymi


Wpływ składu chemicznego na strukturę stali

 • Struktura ferrytyczna powstaje, jeśli w stali jest powyżej 13% Cr i jednocześnie jest znikoma zawartość węgla (0,03% C),

 • Wzrost zawartości węgla w stali o zawartości 13% Cr powoduje zmianę jej struktury z ferrytycznej na martenzytyczną,

 • Dodatek Ni (np. 8%) w stali zawierającej 13% Cr powoduje powstanie struktury austenitycznej.


28

24

20

16

12

8

4

0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Wpływ składu chemicznego na strukturę stali (wykres Schafflera)

5%

10%

Austenit A

20%

40%

A+F

NiE=%Ni+30%C+0,5%Mn+30%N

80%

A+M

100% ferrytu

Martenzyt M

A+M+F

Ferryt F

M+F

CrE=%Cr+1,4%Mo+1,5%Si+0,5%Nb+2%Ti


 • Login