arteri lna hypertenzia st le v zva klinickej praxe
Download
Skip this Video
Download Presentation
Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe. Ján Murín LFUK a UN Bratislava Slovenská Nadácia Srdca Tlačová konferencia – Svetový deň srdca 2013 19. september 2013, Bratislava Kód materiálu: SK.CMN.13.08.01 Vydané: 19.9.2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe' - velika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arteri lna hypertenzia st le v zva klinickej praxe

Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe

Ján Murín

LFUK a UN Bratislava

Slovenská Nadácia Srdca

Tlačová konferencia – Svetový deň srdca 2013

19. september 2013, Bratislava

Kód materiálu: SK.CMN.13.08.01

Vydané: 19.9.2013

Prezentácia vznikla za podpory spoločnosti Sanofi

intenzita vplyvu rfs a ochoren na mortalitu a na invalidiz ciu
Intenzita vplyvu RFs a Ochorení na mortalitu a na invalidizáciu

Murray CJL et al. Lancet 2012, 380:2063-2066

glob lne rfs 1990 a 2010 v etky vekov skupiny obe pohlavia
Globálne RFs 1990 a 2010(všetky vekové skupiny, obe pohlavia)

Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260

glob lna chorobn z a r 2010 obe pohlavia
Globálna chorobná záťaž(r 2010, obe pohlavia)

Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260

invalidiz cia pri ichs podiel rizikov ch faktorov
Invalidizácia pri ICHS(podiel rizikových faktorov)

Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260

riziko mrtnosti na ichs a na mozgov pr hody
Riziko úmrtnosti na ICHS a na mozgové príhody

Lewingtonet al. Lancet 2002;360:1903

defin cia a klasifik cia normo hyper tenzie
Definícia a klasifikácia (normo-hyper)tenzie

Kategória Systolický Diastolický

TK (mm Hg) TK (mm Hg)

Optimálny TK < 120 a < 80

Normálny TK 120-129 a/alebo 80-84

Vysoko norm. TK 130-139 a/alebo 85-89

HTN 1. stupeň 140-159 a/alebo 90-99

HTN 2. stupeň 160-179 a/alebo 100-109

HTN 3. stupeň ≥ 180 a/alebo ≥ 110

ISH* ≥ 140 a < 90

Pozn.: TK –tlak krvi, HTN – hypertenzia, ISH* (tri stupne dľa TKS)

defin cia a klasifik cia hypertenzie
Definícia a klasifikácia hypertenzie

Kategória Systolický Diastolický

TK (mm Hg) TK (mm Hg)

. V amb.lekára ≥ 140 a/alebo ≥ 90

. Holter – TK

denný ≥ 135 a/alebo ≥ 85

nočný ≥ 120 a/alebo ≥ 70

24-hod. ≥ 130 a/alebo ≥ 80

. Domáce meranie ≥ 135 a/alebo ≥ 85

tabu ka celkov ho rizika
Tabuľka celkového rizika

TOD= ochorenie cieľ. orgánu; DM= diab. mellitus;

kontrola lie bou hypertenzie
Kontrola (liečbou) hypertenzie
  • je „návodom“ ako zlepšiť kardiovaskulárnu

mortalitu a morbiditu

  • osud hypertonikanie je asociovaný s hodnotou

TK, keď pacient k lekárovi prišiel

Ale ... s hodnotami TK s ktorými „od lekára“

(roky, dekády) odchádza

kontrola tk u diabetikov 2 typu rizikov popul cia
Kontrola TK u diabetikov 2.typu(riziková populácia)
  • je veľmi náročná
  • je veľmi potrebná
  • máme tu rezervy ?
kontrola tk u diabetikov 2 typu rizikov popul cia1
Kontrola TK u diabetikov 2.typu(riziková populácia)

Naik AD et al. Circulation 2008, 117:1361-1368

diagram kontroly hypertenzie u diabetikov
Diagram kontroly hypertenzie u diabetikov

Naik AD et al. Circulation 2008, 117:1361-1368

kontrola tk u diabetikov rizikov popul cia
Kontrola TK u diabetikov(riziková populácia)
  • Posolstvo analýzy

- Adherencia k liečbe

- Štýl spolupráce „lekár a pacient“

- Podpora pacientovi

Všetko je o komunikácii - a to je UMENIE

Máme dosť umelcov ?

Máme na to dosť času ?

Nie je veľa administratívy v našej práci ?

ad