Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe - PowerPoint PPT Presentation

Arteri lna hypertenzia st le v zva klinickej praxe
Download
1 / 21

 • 160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe. Ján Murín LFUK a UN Bratislava Slovenská Nadácia Srdca Tlačová konferencia – Svetový deň srdca 2013 19. september 2013, Bratislava Kód materiálu: SK.CMN.13.08.01 Vydané: 19.9.2013

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arteri lna hypertenzia st le v zva klinickej praxe

Arteriálna hypertenzia stále výzva klinickej praxe

Ján Murín

LFUK a UN Bratislava

Slovenská Nadácia Srdca

Tlačová konferencia – Svetový deň srdca 2013

19. september 2013, Bratislava

Kód materiálu: SK.CMN.13.08.01

Vydané: 19.9.2013

Prezentácia vznikla za podpory spoločnosti Sanofi


Pre o je htn st le v zvou nejm 2013 369 448 457

Prečo je HTN stále VÝZVOU ?(NEJM 2013;369:448-457)


Daje o glob lnej z a i chor b

Údajeo Globálnej záťaži chorôb


Daje o glob lnej z a i chor b1

Údajeo Globálnej záťaži chorôb


Intenzita vplyvu rfs a ochoren na mortalitu a na invalidiz ciu

Intenzita vplyvu RFs a Ochorení na mortalitu a na invalidizáciu

Murray CJL et al. Lancet 2012, 380:2063-2066


Glob lne rfs 1990 a 2010 v etky vekov skupiny obe pohlavia

Globálne RFs 1990 a 2010(všetky vekové skupiny, obe pohlavia)

Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260


Glob lna chorobn z a r 2010 obe pohlavia

Globálna chorobná záťaž(r 2010, obe pohlavia)

Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260


Invalidiz cia pri ichs podiel rizikov ch faktorov

Invalidizácia pri ICHS(podiel rizikových faktorov)

Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260


O hypertenzia zapr i uje

Čo hypertenzia zapríčiňuje ?


Riziko mrtnosti na ichs a na mozgov pr hody

Riziko úmrtnosti na ICHS a na mozgové príhody

Lewingtonet al. Lancet 2002;360:1903


Defin cia a klasifik cia normo hyper tenzie

Definícia a klasifikácia (normo-hyper)tenzie

KategóriaSystolický Diastolický

TK (mm Hg)TK (mm Hg)

Optimálny TK< 120 a< 80

Normálny TK120-129a/alebo80-84

Vysoko norm. TK130-139a/alebo85-89

HTN 1. stupeň140-159a/alebo90-99

HTN 2. stupeň160-179a/alebo100-109

HTN 3. stupeň≥ 180a/alebo≥ 110

ISH*≥ 140 a< 90

Pozn.: TK –tlak krvi, HTN – hypertenzia, ISH* (tri stupne dľa TKS)


Defin cia a klasifik cia hypertenzie

Definícia a klasifikácia hypertenzie

KategóriaSystolickýDiastolický

TK (mm Hg)TK (mm Hg)

. V amb.lekára≥ 140a/alebo≥ 90

. Holter – TK

denný≥ 135a/alebo≥ 85

nočný≥ 120a/alebo≥ 70

24-hod.≥ 130a/alebo ≥ 80

. Domáce meranie≥ 135a/alebo≥ 85


Tabu ka celkov ho rizika

Tabuľka celkového rizika

TOD= ochorenie cieľ. orgánu; DM= diab. mellitus;


Pr stup k lie be hypertenzie

Prístup k liečbe hypertenzie


Kontrola lie bou hypertenzie

Kontrola (liečbou) hypertenzie

 • je „návodom“ ako zlepšiť kardiovaskulárnu

  mortalitu a morbiditu

 • osud hypertonikanie je asociovaný s hodnotou

  TK, keď pacient k lekárovi prišiel

  Ale ... s hodnotami TK s ktorými „od lekára“

  (roky, dekády) odchádza


Kontrola tk u diabetikov 2 typu rizikov popul cia

Kontrola TK u diabetikov 2.typu(riziková populácia)

 • je veľmi náročná

 • je veľmi potrebná

 • máme tu rezervy ?


Kontrola tk u diabetikov 2 typu rizikov popul cia1

Kontrola TK u diabetikov 2.typu(riziková populácia)

Naik AD et al. Circulation 2008, 117:1361-1368


Diagram kontroly hypertenzie u diabetikov

Diagram kontroly hypertenzie u diabetikov

Naik AD et al. Circulation 2008, 117:1361-1368


Ak je tu posolstvo

Aké je tu posolstvo ?


Kontrola tk u diabetikov rizikov popul cia

Kontrola TK u diabetikov(riziková populácia)

 • Posolstvo analýzy

  - Adherencia k liečbe

  - Štýl spolupráce „lekár a pacient“

  - Podpora pacientovi

  Všetko je o komunikácii - a to je UMENIE

  Máme dosť umelcov ?

  Máme na to dosť času ?

  Nie je veľa administratívy v našej práci ?


Akujem za va u pozornos

Ďakujem za Vašu pozornosť


 • Login