Milj baseret ejendomsudformning
Download
1 / 20

Miljøbaseret ejendomsudformning - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Miljøbaseret ejendomsudformning. 4. Ejendomsudformning og planlægning med eksempler fra Norge, Holland og Tyskland. Anne Kristine Munk Mouritsen [email protected] Dagens program. 12.30-13.15: Ejendomsudformning og planlægning i Norge og Holland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Miljøbaseret ejendomsudformning' - lorne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Milj baseret ejendomsudformning

Miljøbaseret ejendomsudformning

4. Ejendomsudformning og planlægning med eksempler fra Norge, Holland og Tyskland

Anne Kristine Munk Mouritsen [email protected]


Dagens program
Dagens program

12.30-13.15: Ejendomsudformning og planlægning i Norge og Holland

13.30-14.15: Ligheder og forskelle i jordfordelingstradi-tionen.

Artiklen ”Participatory approaches”

14.30-15.15: Opgaver

15.30-16.00: Opgaveløsning og diskussion heraf


Litteratur
Litteratur

 • Fremtidens jordfordeling, Esben Munk Sørensen, Ugeskrift for jordbrug, 13/84, side 372

 • Lokal landbrugsplanlægning, Esben Munk Sørensen, side 215-238

 • Participatory Approaches in Landscape Ecology, Frieder Luz, side 98-108

 • Jordfordeling i Holland. Udvalgte sider af rapporten ”Land consolidation” af Yvette Ellenkamp

 • Arealbytte ved utbygging og vern, Jordskifteretten i Norge

 • Kulturlandskap, jordskifte og kommunal arealplanlegging, Sverre Øvstedal, Kart og Plan, Vol. 51, side 227-229

 • Kulturlandskap og almenne interesser – jordskifteverket må ta ansvar, Katrine Rønningen, Kart og Plan, Vol. 51, side 229-245


Norge jordskifte
Norge - jordskifte

 • 1821 fik Norge sin første udskiftningslov

 • Ejendomme, der er vanskelige at udnytte på en ”tenleg måte etter tid og tilhøve” kan underlægges jordskifte (Jordskiftelovens §1)

 • Jordskifte kan gå ud på et eller flere af følgende tiltag (Jordskiftelovens §2):

  • Deling af sameje

  • Bytte at jord eller rettigheder

  • Aflysning af brugsrettigheder

  • Oprettelse af fællestiltag (veje, gærder, minikraftværker etc.)

  • Udformning af ejendomme som får tillægsjord

  • Ejendomsdeling efter værdiforhold.


Krav til rejsning af jordskifte
Krav til rejsning af jordskifte

 • Et vilkår for jordskifte er, at det skal være privatøkonomisk lønsomt (Jordskifteloven §3 - giver en tabsgaranti)

 • For at en jordskiftesag kan starte må der indkomme et krav fra mindst én part, som ifølge Lov om Jordskifte har ret til at kræve en jordskiftesag (Jordskifteloven §5).

 • Jordskifteretten prøver herefter kravet i forhold til lovens §1. Desuden skal betingelsen i §3 (Nyttebegrebet) være opfyldt.


Jordskifte myndighed
Jordskifte-”myndighed”

 • Jordskifte foretages af jordskifteretten - en særdomstol i medfør af Domstolsloven.

 • Norge er inddelt i 41 jordskiftesogne og 5 jordskiftedømmer.

 • I hvert af de 5 jordskiftedømmer er der i dag 2-4 ansatte.

 • Gennem sit arbejde skal jordskifteretterne bidrage til en god brug af areal- og naturressourcerne i landet ud fra de behov den enkelte og samfundet har.Norsk ejendomsudformning
Norsk ejendomsudformning

 • Jordskifteretten har pligt til at samarbejde med de øvrige offentlige myndigheder (Jordskifteloven §20)

 • Jordskifteretten skal tage hensyn til miljø og kulturmiljø (Jordskifteloven §29a)

 • Lokalplaner (reguleringsplaner) kan udarbejdes i forbindelse med et jordskifte


Holland landinrichting
Holland - landinrichting

 • Holland, beg. af det 20. årh.: Manglende strukturregler og manglende begrænsning i udstykningen af gårdene.

 • Jordfordelingstraditionen startede på privat initiativ omkring 1900

 • I 1924 blev den første Jordfordelingslov vedtaget.

 • Tredje jordfordelingslov i 1954 gjorde det muligt at anvende jordfordeling i lille skala til en integreret forbedring af landbrugsområderne.

 • I 1985 - loven ændrede navn fra Jordfordelingsloven til Arealudviklingsloven pga. lovens bredere formål


Holland hensyn
Holland - hensyn

 • Ejendomsstrukturerne og arronderingen

 • Tilgængeligheden

 • Dræningen

 • Beplantning

 • Planlægningsmæssige hensyn.


Holland jordfordelinger
Holland - jordfordelinger

 • ”frivillige jordfordelinger” gennemført efter Artikel 17 i Arealudviklingsloven. (- hvor 3 eller flere lodsejere har behov for en lokal omlægning af deres jorder med henblik på arronderings- og strukturforbedringer)

 • ”ikke-frivillige jordfordelinger” gennemført efter Artikel 14, 15 og 16 i Arealudviklingsloven. (- retter sig mod en egn eller et større samlet område med behov for flersidige strukturforbedringer).

 • Tvang er muligt efter Arealudviklingslovens Artikel 66


Holland akt rer
Holland - aktører

 • Jordfordelingskomiteer

  • Består af max. 7 lodsejere eller brugere, Forestår meget af planlægningen assisteret af DLG

 • Direktoratet for bæredygtig land og vand forvaltning (DLG) under Landbrugsministeriet

  • Støtter jordfordelindkomite’erne i sager godkendt af ministeren og opbygger jordfond.

 • Matriklen

 • Tinglysningen


Holland proceduren
Holland - proceduren

 • Frivillige jordfordelinger ligner meget de danske.

 • Proceduren ved de ikke-frivillige jordfordelinger er:

  • Sagen rejses overfor Ministeriet for landbrug, natur og fiskeri af lodsejere, interesseorganisationer eller myndigheder.

  • Ministeriet afgør om projektet skal gennemføres

  • En jordfordelingskomite´udpeges blandt lodsejerne og brugerne.

  • Jordfordelingskomite’en udarbejder under støtte fra DLG forslag til en jordfordelingsplan

  • Herefter stemmer alle lodsejerne om planen/projektet. Hvis flertallet (enten antalsmæssigt eller arealmæssigt) er for planen gennemføres den.

  • Jordfordelingskomite’en udarbejder en endelig jordfordelingsplan ud fra en ”ønskerunde” blandt lodsejerne.

  • Planen gennemføres


Sammenligning af danmark norge og holland
Sammenligning af Danmark, Norge og Holland

 • En sammenligning af:

 • Hensyn

 • Varighed

 • Tvangsmuligheder

 • Planlægningsopgaven foreståes af ?

 • Størrelse

 • Betaler planlægningen

 • Sammenhæng med planlægningen


Tyskland flurbereinigung
Tyskland - flurbereinigung

 • “Flurbereinigungsgesetz“ = Den tyske jordfordelingslov

 • §1: Med det formål at forbedre produktions- og arbejdsbetingelserne i landbruget og skovbruget og bedre grundlaget for den almindelige landbokultur og udviklingen i landdistrikterne kan lodsejere med denne lov omfordele jorden (flurbereinigung).


Frieder luz
Frieder Luz

 • Landskabsplanlægger og miljøforsker (ecologist), Tekniske Universitet i Berlin

 • Landskabsplanlægning

 • skal medvirke til at beskytte flora, fauna, kvaliteten af natur og landskaber samt jord, luft, vand og klima.

 • Et centralt princip for at nå de overordnede mål er en beskyttelse af levesteder for flora og fauna.

  • Naturschutzgebiete (naturreservater/nationalparker)

  • Biosphärenreservate (biosfærereservater)

  • Landscaftschutzbebiete (Landskabsbeskyttelsesområder)

  • Naturparken

  • Naturdenkmale (naturmonumenter/-minder)

  • Beskyttelse af særlige habitater

 • Kommunerne har en særlig forpligtigelse til at søge planerne gennemført aktivt.


Frieder luz case studier i tyskland
Frieder Luz - Case-studier i Tyskland

 • Implementeringsproblemer

  • Klassiske top-down tilgange

  • Politikker og retningslinier for landskabsforvaltningen er ofte skabt langt fra de berørte

  • Eksperter har ofte vanskeligt ved at gøre sig forståelige

  • Subjektive og følelsesmæssige faktorer spiller en stor rolle

 • Påstået holistisk tilgang

 • Mangler socioøkonomiske og sociale katorer

 • 70 aktuelle planlægningsprocedurer blev undersøgtFrieder luz konklusioner
Frieder Luz - konklusioner

 • Konsulenter som forbindelsesled mellem planlæggere og lodsejere

 • Kogebog for landskabsplanlægning ved det runde bord

 • den menneskelige dimension skal med

 • bottom up i stedet for top-down


Opgave
Opgave

 • Hvorledes kunne ejendomsudformning, planlægning og sektorlovgivning i fremtiden give mulighed for gennemførelse af ændringer i arealanvendelsen i landzonen således at der kunne tages hensyn til både landbruget, økosystemet (herunder natur og miljø) og den kulturelle, landskabelige arv ?

 • lav evt. en brainstorming og skriv nogle stikord ned til diskussion efterfølgende.


ad