Parengė: Laura Cemnolonskytė - PowerPoint PPT Presentation

Pareng laura cemnolonskyt
Download
1 / 16

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parengė: Laura Cemnolonskytė. Aktualumas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Parengė: Laura Cemnolonskytė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pareng laura cemnolonskyt

Parengė: Laura Cemnolonskytė


Aktualumas

Aktualumas

Šiuo metu programinė įranga jau yra neatsiejama daugumos verslo organizacijų infrastruktūros dalis. Programinės įrangos kūrimo apimtys ir toliau auga. Ši tema yra aktuali dėl to, jog kuriant programinę įrangą labai svarbu suprantamai ir išsamiai apibrėžti vartotojų poreikius, sukurti efektyvų programinės įrangos modelį, parengti dokumentaciją.


Problema

Problema

Kokia yra UML kalbos teikiama nauda?


Uml tai

UML – tai?

 • Grafinių diagramų modeliavimo ,,kalba“ programų ir kitų sistemų specifikavimui, vizualizacijai, projektavimui, konstravimui, dokumentavimui;

 • UML turi daug žymėjimų, yra lanksti, visuotinai pripažinta programavimo kalba;

 • Oficiali svetainė – uml.org.


Uml komponentai

UML komponentai

 • UML susideda iš įvairių grafinių elementų apjungiamų į diagramas.

 • UML modeliavimo kalba, apibrėžia 12 rūšių diagramas ir leidžia aprašyti projektavimo sprendimus įvairiais aspektais.

 • UML yra kalba, todėl egzistuoja griežtos grafinių elementų panaudojimo taisyklės.

 • Diagramų tikslas – įvairiais pjūviais aprašyti kuriamą sistemą, t.y. sudaryti sistemos modelį.


Uml diagram tipai

UML diagramų tipai


Uml diagram tipai1

UML diagramų tipai

 • Klasių diagramos(angl. class):

  • Skirsto daiktus į kategorijas. Klasė aprašo daiktų grupę, kurie turi panašius atributus ir vienodą elgseną.

 • Sekų(angl. sequence)diagramos:

  • Aprašo objektų sąveiką laike.

 • Vartojimo (panaudos) atvejų(angl. usecase)diagramos:

  • Aprašo sistemos elgseną iš vartotojo pozicijų.

 • Veiklos arba Scenarijų(angl. activity)diagramos:

  • Aprašo veiksmų sekas.


Uml diagram tipai 2

UML diagramų tipai (2)

 • Būsenų (angl. state) diagramos:

  • Nusako objektų būsenas ir jų pasikeitimus laike.

 • Bendradarbiavimo (komunikavimo) (angl. collaboration, communication) diagramos:

  • Aprašo objektų sąveiką.

 • Realizacijos (angl. component, deployment) diagramos:

  • Nusako sistemos komponentus ir parodo fizinę sistemos struktūrą.


Uml modeliavimo ir sistem k rimo priemon s rankiai

UML modeliavimo ir sistemų kūrimo priemonės (įrankiai)

 • Mokamos (turi Trial versijas):

  • MagicDraw (https://www.magicdraw.com/)

  • Enterprise Architect (http://www.sparxsystems.com/)

  • IBM Rational Software Architect (http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/)

  • Microsoft Visio

  • ir kt.

 • Nemokamos:

  • ArgoUML (http://argouml.tigris.org/)

  • Visual Paradigm (Community Edition) (http://www.visual-paradigm.com/)

  • Umbrello UML Modeller (http://uml.sourceforge.net/) ir kt.


Modeliavimas

Modeliavimas:

 • Būdas aprašyti tikrovę supaprastinus ją iki valdomo informacijos kiekio;

 • Formalizuotas būdas užfiksuoti, perduoti ir pasinaudoti žiniomis;

 • Būdas susisteminti ir klasifikuoti surinktas žinias.


Uml modeliuoja

UML modeliuoja

 • Sistemos vartotojų poreikius (panaudojimo atvejai);

 • Sistemos statinę (loginę) struktūrą;

 • Dinaminį sistemos vaizdą;

 • Sistemos realizaciją;

 • Sistemos aplinką.


Uml r ys

UML rūšys

UML modeliavimo kalba, apibrėžia 12 rūšių diagramas.


Uml privalumai

UML privalumai

 • Kuriama sistema yra profesionaliai suprojektuojama ir dokumentuojama dar prieš realizaciją. Tiksliai žinoma ką reikia pasiekti;

 • Supaprastėja komunikacija (išsvaistoma mažiau laiko);

 • Reikalavimai lengviau apibrėžiami ir dokumentuojami;

 • Priemonė išsaugoti sukauptas žinias;

 • UML leidžia aprašyti sistemą norimu detalumu ir norimais pjūviais. 

 • Atlikti sistemos modifikacijas yra žymiai lengviau turint sistemos UML dokumentaciją – mažėja palaikymo kaina.

 • UML leidžia kitiems kūrėjams greitai suvokti jūsų sistemą. Tai visuotinai pripažintas standartas.


I vados

Išvados

Naudodamiesi UML kalba, verslo ir kompiuterinių sistemų analitikai, programuotojai, kokybės užtikrinimo specialistai ir dokumentacijos rengėjai gali patogiai ir greitai kurti ir analizuoti objektinio orientavimo sistemas ir duomenų bazes sutaupant laiko, pinigų bei kitus kaštus.


Literat ros s ra as

Literatūros sąrašas

 • www.uml.org

 • http://www.elektronika.lt/produktai/programos/1634/magicdraw-uml-modeliavimo-priemone/

 • http://www.nomagic.lt

 • http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm


 • Login