BEYIN ANATOMISI, KANLANMASI ve FONKSIYONU
Download

BEYIN ANATOMISI, KANLANMASI ve FONKSIYONU

Advertisement
Download Presentation
Comments
lindsey
From:
|  
(321) |   (0) |   (0)
Views: 552 | Added: 08-11-2012
Rate Presentation: 2 0
Description:

Tags
,
BEYIN ANATOMISI, KANLANMASI ve FONKSIYONU

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. BEYIN ANATOMISI, KANLANMASI ve FONKSIYONU Dr. Havva TURA? CING?Z Prof. Dr. Hatice UGURLU

2. Sunum Plani: Beynin y?zeyel yapilari Limbik sistem Bazal ganglionlar Ventrik?ler yapilar Beyincik ve beyin sapi Beynin kanlanmasi Ven?z drenaj ve ven?z sin?sler

3. Beynin Y?zeyleri Beyin (Serebrum) longitudinal yarik ile sag ve sol hemisfere ayrilir. Beyin (Serebrum) longitudinal yarik ile sag ve sol hemisfere ayrilir.

4. Beynin ?st Yan Y?zeyi Lateral( Silvian) ve sentral(Rolandik) oluk,,,,,Lateral oluk frontal temporal loblari ayirir,,,,,Sentral oluk frontal ve parietal kutuplari ayirir,,,,,Parietooksipital oluk oksipital, parietal ve temporal loblari ayirirLateral( Silvian) ve sentral(Rolandik) oluk,,,,,Lateral oluk frontal temporal loblari ayirir,,,,,Sentral oluk frontal ve parietal kutuplari ayirir,,,,,Parietooksipital oluk oksipital, parietal ve temporal loblari ayirir

5. Beynin ?st Yan Y?zeyi Frontal lob Presantral girus, b?y?k kortikal somatomotor (motor homonculus) alani i?erir.

7. Frontal Lob 4. alani girus presentralisteki primer motor alandir. 6. alan, premotor alan, sadece sekonder motor alani i?erir. 8. alan, frontal g?z alani g?z hareketleri ile ilgilidir.

9. Frontal Lob Gyrus frontalis inferiorda 44.-45. alanlar ( Broca) konusmanin motor alanidir. Prefrontal korteks duyularin assosiasyon merkezidir.

10. Frontal Lob T?m?r veya kafa travmasi nedeniyle prefrontal korteks zedelendigi zaman hasta kabul edilmis sosyal davranis bi?imlerine kayitsiz kalir. Karar verme ve yargilama yeteneklerini yitirir.

11. Beynin ?st Yan Y?zeyi Parietal lob Postsantral gyrus, b?y?ksomatik duysal kortikal alan buradadir.

12. Parietal Lob 1., 2. ve 3. alanlar gyrus postsentralisteki primer duyu alanlaridir. Talamusun ventral posteromedial ve posterolateral ?ekirdeklerinden lifler alir. Diger alanlar duyu ya da multimodal assosiasyon alanlaridir.

14. Beynin ?st Yan Y?zeyi Oksipital lob Dis y?zeyi diger y?zeylere g?re daha k???kt?r. Lunat oluk korteksin viz?osensoryal alanlarini sinirlar. Transvers oksipital oluk, lunat oluk ve kalkarin olugu i?erir Transvers oksipital oluk, lunat oluk ve kalkarin olugu i?erir

15. Oksipital Lob 17. alan primer g?rme alanidir. 18. ve 19. alanlar g?rmenin assosiasyon alanlaridir.

17. Beynin ?st Yan Y?zeyi Temporal Lob 41. alan primer isitme 22-42. alanlar isitmenin assosiasyon alanidir .

19. Beynin Medial Y?zeyi Longitudinal yarik ve falks serebri ile ayrilir. Korpus kallozum Forniks Singulat girus Parietooksipital oluk Kalkarin oluk Korpus kallosum:, Serebral komissuralarin en genis olanidir Lateral ventrik?llerin tavanini olusturur Korpus kallosum:, Serebral komissuralarin en genis olanidir Lateral ventrik?llerin tavanini olusturur

21. Beynin Alt Y?zeyi Orbital y?zey Tentorial y?zey Parahippokampal girus Lingual gyrus Unkal gyrus ORBITAL OLUK ? KOLLATRELA VE OKSIPITOTEMPORAL OLUK, KOLLATERAL OLUK ?N Y?Z?NE RINAL OLUK,ORBITAL OLUK ? KOLLATRELA VE OKSIPITOTEMPORAL OLUK, KOLLATERAL OLUK ?N Y?Z?NE RINAL OLUK,

23. Bazal Ganglionlar Gri cevherin simetrik subkortikal alanlaridir. Lentiform ?ekirdek Putamen Korpus striatum Globus pallidus Kaudat ?ekirdek Klaustrum

24. Bazal Ganglionlar Ekstrapiramidal sistemi olustururlar. Post?r ve hareketin temelini olustururlar.

26. Rinensefalon ve Limbik Sistem Olfaktor bulbus Olfaktor yollar ?n delikli cevher Unkus Dentat gyrus Girus hipokampus Habenular trigon Amigdala

27. Limbik Sistem Kisinin korunmasi ve t?r?n devamliliginin saglanmasina yardimci bir sistemdir. Serebral korteksin bir?ok yerinden uyarilar alir.

28. Limbik Sistem Hippokampus Hipotalamus ve temporal lob alanlari ile baglantilidir. Hippokampus hafiza ve uzaysal problem ??zmede hayati rol oynar. Emosyoneldavranisi etkileyen, bir?ok visseral etkinligi d?zenleyen hipotlamus ile baglantilidir Emosyoneldavranisi etkileyen, bir?ok visseral etkinligi d?zenleyen hipotlamus ile baglantilidir

29. Limbik Sistem Bozukluklari Olfaktor halusinasyonlar Duygusal degisimler Depresyon Hafiza bozukluklari Kluver- Bucy sendromu Temporal lob epilepsisi Kisa s?reli hafiza 60 dk enfazla, uzun s?reli hagfiza birka? g?n veya daha uzunKisa s?reli hafiza 60 dk enfazla, uzun s?reli hagfiza birka? g?n veya daha uzun

30. Diensefalon (Arabeyin) Talamus Hipotalamus Subtalamus Epitalamus

31. Diensefalon (Arabeyin) Talamus: Sensorial, motor, limbik, multimodal ?ekirdekleri i?erir. Agri algilanmasi ve duyularin ince ayrintilarinin algilanmasinda ?nemlidir

32. Diensefalon (Arabeyin) Talamik sendrom: Ani gelisen tek tarafli anestezi, daha sonraki d?nemde sicak, soguk ve igne batmasi gibi duyulara hassasiyet esiginin y?kselmesi Kalici yanma ve sikinti verici agrilar

33. Diensefalon (Arabeyin) Hipotalamus: Otonom, istemli fonksiyonlari ?stlenir. Beslenme merkezini uyarir. V?cut isisinin d?zenlenmesinden sorumludur. Sivi alimini ayarlar. Vasopressin hipofiz arka lobundan salinip hipotalamusu etkilerVasopressin hipofiz arka lobundan salinip hipotalamusu etkiler

34. Diensefalon (Arabeyin) Hipotalamus Hipofiz ?n lob sekresyonlarini etkileyerek ?reme, b?y?me, tiroid ve adrenal korteks sekresyonlarini i?eren endokrin fonksiyonlari d?zenler. Biyolojik ritmi d?zenler.

35. Diensefalon (Arabeyin) Hipotalamus lezyonlarinda: S?rekli uyku halinden komaya kadar seyreden klinik Uygunsuz ADH sendromu Diabetes insipitus

36. Diensefalon (Arabeyin) Subtalamus: Bazal ganglionlarla afferent ve efferent lif uzantilari i?erir. Lezyonunda: V?cudun bir yarisini i?eren kol ve bacaklarda d?zensiz kasilmalar g?zlenir.(Hemiballismus)

37. Beyin Sapi ve Beyincik(Serebellum) Pons ve bulbusu i?erir ?ok sayida inen ve ?ikan yol ve ?ekirdek i?erir

38. Beyin Sapinin Damarlanmasi A. Inferior posterior serebelli A. Inferior anterior serebelli A. Superior serebelli A. Cerebri posterior A. Pontini Beyin sapini vertebrobaziller damarlar besler Beyin sapini vertebrobaziller damarlar besler

39. Beyin Sapi Lezyonlari: Medial medullar sendrom Lateral medullar(Wallenberg) sendrom Bazal pontin sendromlari Benedikt sendromu Olduk?a k???k lezyonlar bile nukleuslara, refleks merkezlere, traktuslara va ya yollara zarar verebilir vask?ler lezyon, tm, Olduk?a k???k lezyonlar bile nukleuslara, refleks merkezlere, traktuslara va ya yollara zarar verebilir vask?ler lezyon, tm,

40. Serebellum Archeocerebellum: Flocculonoduler lob denge ile ilgilidir. Palaeoserebellum: Y?zme, y?r?me gibi kliselesmis hareketlerle iliskilidir. Neoserebellum: Ince hareketleri koordine eder.

41. Serebellar lezyon bulgulari: Hipotoni ve ataksi Denge bozukluklari Nistagmus Asinerji (koordinasyon kaybi) Dismetri Istemli hareketlerde tremor Disdiadokinezi

43. ?ZET Primer g?rme alani: Oksipital lobda Motor homonculus: Frontal lobda, presentral girus Postsentral gyrus: Parietal lobda, primer duyu alani Bazal ganglionlar: Globus pallidum, putamen, caudat nukleus, ekstrapiramidal sistem

44. Ventrik?ler Sistem Beyin dokusu i?inde ependim h?creleri ile ?rt?l? ve BOS ile dolu bosluklardir

45. Ventrik?ler Sistem Bu bosluklar: Iki ventriculus lateralis Ventriculus tertius Aquaductus serebri Ventriculus quartus

46. Ventrik?ler Sistem 4. Ventrik?l ?atisinin ?st kisminda serebellum yer alir. Serebelluma ait kitle lezyonlari ya da bu b?lgedeki enfarkt sonrasi olusan ?dem ile serebellum 4. ventrik?le basi yapar. Bunun sonucunda akut obstr?ktif hidrosefali gelisebilir.

47. Ventik?llerin Kanlanmasi A. Choroidea anterior A.Carotis internanin dali A.a. Choroidea postero lateralis A. Cerebri posteriorun dali A. Choroidea postero medialis A. Cerebri posteriorun dali A. Inferior posterior serebelli

48. Beyin zarlari ve Bosluklar Zarlari: Duramater Araknoid Piamater Bosluklari: Epidural alan Subdural alan Subaraknoid alan

49. Beyin zarlari

50. Serebrospinal Sivi (BOS) Beynin mekanik destek?isidir. Iyon bilesimini d?zenler. Metabolitleri tasir. Basin? degisikliklerinden koruma saglar. BOS hacmi 150 ml, g?nl?k 400-500 ml ?retimi mevcut. Lenfatik sistem g?revi????Lenfatik sistem g?revi????

51. Serebrospinal Sivi (BOS) Normal BOS Renksiz, kokusuz, berrak Basin?: 70-190 mm su H?cre: 0-5 lenfosit Protein: =50 mg/ dl Glikoz: 50-75 mg/dl

52. BEYNIN KANLANMASI V?cuttaki toplam kanin %18?i, v?cut agirliginin sadece % 2?sini olusturan beyni besler. Akcigerler ile alinan O2? nin % 20?si beyne gider. Beyne oksijen ulasimi durursa: 15 sn altinda suur kaybolur. 5 dk ?zerinde ise geri d?n?s?ms?z hasar meydana gelir.

53. Serebrovask?ler Hastalik Inme (strok) vask?ler yapidaki tikaniklik ya da kanama nedeniyle ortaya ?ikar. Toplum i?indeki n?rolojik yetersizligin en basta gelen nedenidir. Gelismis ?lkelerde 3. sikliktaki ?l?m nedenidir.

54. Beynin Arteryel Beslenmesi Willis poligonu: 2 internal karotid arter Baziler arter 1 anterior kominikan arter 2 posterior kominikan arter Willis poligonu beynin t?m arteryal sistemine dal veren poligonal yapidirWillis poligonu beynin t?m arteryal sistemine dal veren poligonal yapidir

55. Beynin Arteryel Beslenmesi Poligonun varyasyonlari siktir: Posterior kominikan arter tek veya ?ift tarafli olduk?a genis Posterior serebral arter de ilk ?ikis yerinde ?ok dar Anterior kominikan arter eksik, ?ift ya da ince olabilir. B?Y?K SEREBRAL ARTERIN TIKANMASI DURUMUNDA ARTERIN BESLEDIGI B?LGEYE UYGUN KLINIK DURUMLAR ORTAYA ?IKABILECEGI GIBI, BU POLIGONDAKI VARYASYONDAN DOLAYI KOMPANSE EDILEBILECEK ANASTOMOZ VARLIGINA G?RE KLINIK BULGUNU SIDDETI DEGISIR.B?Y?K SEREBRAL ARTERIN TIKANMASI DURUMUNDA ARTERIN BESLEDIGI B?LGEYE UYGUN KLINIK DURUMLAR ORTAYA ?IKABILECEGI GIBI, BU POLIGONDAKI VARYASYONDAN DOLAYI KOMPANSE EDILEBILECEK ANASTOMOZ VARLIGINA G?RE KLINIK BULGUNU SIDDETI DEGISIR.

57. Beynin Arteryel Beslenmesi Arterler ilk ?ikis yerlerinde beynin ?n y?z?ne olduk?a yakindir., Besleyecekleri parankime girmeden ?nce subaraknoid b?lgede seyrederler. Her bir ana damar belli b?lgeyi sinir b?lgesi diye adlandirilan ( watershed) yere kadar besler. BU ARTERLER ?ZERINDEKI ANEVRIZMALAR SUBARAKNOID KANAMA SEKLINDE ORTAYA ?IKABILIR. Korteksin ?st tabakalari meningeal arterlerden de dal adigindan kortikal infarktlarda klinik biraz daha subkortikale g?re hafif olabilir????.BU ARTERLER ?ZERINDEKI ANEVRIZMALAR SUBARAKNOID KANAMA SEKLINDE ORTAYA ?IKABILIR. Korteksin ?st tabakalari meningeal arterlerden de dal adigindan kortikal infarktlarda klinik biraz daha subkortikale g?re hafif olabilir????.

60. Beynin Arteryel Beslenmesi Vertebral Arter: Beyin sapi Serebellum Oksipital lob Talamusun bir kismi Karotid arterler: Geriye kalan kismi besler.

61. Baziler arter Her iki vertebral arter birlesir, baziler artere d?n?s?r. Baziler arter sag ve sol posterior serebral arterlere ayrilir. PICA, AICA, SCA PICA, AICA, SCA

62. Vertebrobaziler arter hastaligi Vertigo Ataksi Disartri Disfazi Bulanti, kusma ?ift g?rme* Okulomotor etkilenim: POSTERIOR SERBRAL ARTREI VERDIGINDEN Okulomotor etkilenim: POSTERIOR SERBRAL ARTREI VERDIGINDEN

63. Karotid Arter ve Dallari Posterior kominikan arter Anterior koroidal arter Oftalmik arter Orta serebral arter Anterior serebral arter

64. Karotid arter hastaligi Karsi tarafta kuvvet kaybi ve sensorial kayip Afazi Apraksi

65. Serebral Arterler

66. Orta Serebral Arter Serebrum lateralinin y?zeyel ve derin bir?ok kismini besler.

67. Orta serebral arter tutulumunda: Karsi v?cut tarafinda daha ?ok y?z ve de kolu etkiler. Bacakta belirgin g??s?zl?k olmayabilir.

68. Anterior Serebral Arter Anterior frontal lob ve uzanabildigi kadar serebral hemisferin medial kismini besler.

69. Anterior serebral arter tutulumu: Karsi bacakta g??s?zl?k ve sensorial kayip Iki tarafli anterior serebral arter tutulumunda frontal loblarin bilateral etkilenmesi olur ve akinetik mutizm gelisebilir.

70. Posterior Serebral Arter Oksipital lob Temporal lobun bazal y?z? 3. ve lateral ventrik?l?n koroid pleksuslarini besler Lezyonunda g?rme etkilenir. Baziller arterden ?iktiktan sonra beyin sapi etrafinda d?nerek, Baziller arterden ?iktiktan sonra beyin sapi etrafinda d?nerek,

71. Homonculus ve artreyel dolasim

72. Serebrovask?ler Hastalik Boyun b?lgesindeki internal karotis arter tek tarafli tikanirsa, oftalmik arter baglantisi sayesinde tikanan kismin distali eksternal karotid arterden beslenebilir.

73. Serebrovask?ler Hastalik Tikaniklik ani degilde yavas gelisirse, anastomotik baglantilardan kan akiminin yeterince ?alisabilmesi i?in gerekli kompensatuar mekanizmalar isleyebileceginden, enfarkt gelisme riski daha az olacaktir.

74. VEN?Z DRENAJ Serebral venler, ven?z sin?sler, durada bulunan meningeal venler ve kafa kemigi i?inden ge?en diploik venler sayesinde olmaktadir. Diger v?cut venlerinden farkli olarak buradaki venlerde kapak?ik yoktur ve seyirlerinde arterlere eslik etmezler.

76. Internal Drenaj Serebrumun i?i b?y?k serebral vene (Galen veni) d?k?l?r. ?n beyin bazalinin drenajini saglayan bazal venler (Rosenthal veni) de Galen venine d?k?l?r.

77. Ven?z Sin?sler Duranin i? ve dis yapragi arasinda bulunan kanallar dural sin?s olarak bilinirler. T?m dural sin?sler internal juguler ven ya da pterigoid pleksusa bosalirlar. Ekstrakranial venler ile baglanti saglayan emisser venler de sin?slere bosalir.

79. ?zet Beyin total kanin %18 ?ini alir Watershed alanlar? Willis poligonu: Baziller arter, Internal carotid arter, anterior- posterior kominikan arter Ventrik?ller !!!

80. Kaynaklar Stephen G.Waxman, Korrelatif N?roanatomi, LAGNE Prof. Dr.Murat Emre, The Netter Collection of Medical Illustrations, Sinir Sistemi, Anatomi ve Fizyoloji, NETTER http://www.med.harvard.edu http://medstat.med.utah.edu http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro