Bey n anatom s kanlanmasi ve fonks yonu
Download
1 / 81

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU - PowerPoint PPT Presentation


 • 3620 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU. Dr. Havva TURAÇ CİNGÖZ Prof. Dr. Hatice UĞURLU. Sunum Planı:. Beynin yüzeyel yapıları Limbik sistem Bazal ganglionlar Ventriküler yapılar Beyincik ve beyin sapı Beynin kanlanması Venöz drenaj ve venöz sinüsler. Beynin Yüzeyleri. Gyrus. Sulcus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BEYİN ANATOMİSİ, KANLANMASI ve FONKSİYONU

Dr. Havva TURAÇ CİNGÖZ

Prof. Dr. Hatice UĞURLU


Sunum Planı:

 • Beynin yüzeyel yapıları

 • Limbik sistem

 • Bazal ganglionlar

 • Ventriküler yapılar

 • Beyincik ve beyin sapı

 • Beynin kanlanması

 • Venöz drenaj ve venöz sinüsler


Beynin Yüzeyleri

Gyrus

Sulcus

Fissür


Beynin Üst Yan Yüzeyi


Beynin Üst Yan Yüzeyi

Frontal lob

 • Presantral girus, büyük kortikal somatomotor

  (motor homonculus)

  alanı içerir.


Frontal Lob

 • 4. alanı girus presentralisteki primer motor alandır.

 • 6. alan, premotor alan, sadece sekonder motor alanı içerir.

 • 8. alan, frontal göz alanı göz hareketleri ile ilgilidir.


Primary Motor Cortex/ Precentral Gyrus

Broca’s Area

Orbitofrontal Cortex

Olfactory Bulb

Modified from: http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg


Frontal Lob

 • Gyrus frontalis inferiorda 44.-45. alanlar

  ( Broca) konuşmanın motor alanıdır.

 • Prefrontal korteks duyuların assosiasyon merkezidir.


Frontal Lob

 • Tümör veya kafa travması nedeniyle prefrontal korteks zedelendiği zaman hasta kabul edilmiş sosyal davranış biçimlerine kayıtsız kalır.

 • Karar verme ve yargılama yeteneklerini yitirir.


Beynin Üst Yan Yüzeyi

Parietal lob

 • Postsantral gyrus,

  büyüksomatik

  duysal kortikal

  alan buradadır.


Parietal Lob

 • 1., 2. ve 3. alanlar gyrus postsentralisteki

  primer duyu alanlarıdır.

 • Talamusun ventral posteromedial ve posterolateral çekirdeklerinden lifler alır.

 • Diğer alanlar duyu ya da multimodal assosiasyon alanlarıdır.


Primary Somatosensory Cortex/ Postcentral Gyrus

Somatosensory Association Cortex


Beynin Üst Yan Yüzeyi

Oksipital lob

 • Dış yüzeyi diğer yüzeylere göre daha küçüktür.

 • Lunat oluk korteksin vizüosensoryal alanlarını sınırlar.


Oksipital Lob

 • 17. alan primer görme alanıdır.

 • 18. ve 19. alanlar görmenin assosiasyon alanlarıdır.


Primary Visual Cortex

Visual Association Area


Beynin Üst Yan Yüzeyi

Temporal Lob

 • 41. alan primer işitme

 • 22-42. alanlar işitmenin assosiasyon alanıdır .


PrimerİşitmeAlanı

Wernike Alanı


Beynin Medial Yüzeyi

 • Longitudinal yarık ve falks serebri ile ayrılır.

 • Korpus kallozum

 • Forniks

 • Singulat girus

 • Parietooksipital oluk

 • Kalkarin oluk


Beynin Alt Yüzeyi

 • Orbital yüzey

 • Tentorial yüzey

 • Parahippokampal girus

 • Lingual gyrus

 • Unkal gyrus


Bazal Ganglionlar

 • Gri cevherin simetrik subkortikal alanlarıdır.

 • Lentiform çekirdek

  Putamen Korpus striatum

  Globus pallidus

 • Kaudat çekirdek

 • Klaustrum


Bazal Ganglionlar

 • Ekstrapiramidal sistemi oluştururlar.

 • Postür ve hareketin temelini oluştururlar.


Rinensefalon ve Limbik Sistem

 • Olfaktor bulbus

 • Olfaktor yollar

 • Ön delikli cevher

 • Unkus

 • Dentat gyrus

 • Girus hipokampus

 • Habenular trigon

 • Amigdala


Limbik Sistem

 • Kişinin korunması ve türün devamlılığının sağlanmasına yardımcı bir sistemdir.

 • Serebral korteksin birçok yerinden uyarılar alır.


Limbik Sistem

Hippokampus

 • Hipotalamus ve temporal lob alanları ile bağlantılıdır.

 • Hippokampus hafıza ve uzaysal problem çözmede hayati rol oynar.


Limbik Sistem Bozuklukları

 • Olfaktor halusinasyonlar

 • Duygusal değişimler

 • Depresyon

 • Hafıza bozuklukları

 • Kluver- Bucy sendromu

 • Temporal lob epilepsisi


Diensefalon (Arabeyin)

 • Talamus

 • Hipotalamus

 • Subtalamus

 • Epitalamus


Diensefalon (Arabeyin)

Talamus:

 • Sensorial, motor, limbik, multimodal çekirdekleri içerir.

 • Ağrı algılanması ve duyuların ince ayrıntılarının algılanmasında önemlidir


Diensefalon (Arabeyin)

Talamik sendrom:

 • Ani gelişen tek taraflı anestezi, daha sonraki dönemde sıcak, soğuk ve iğne batması gibi duyulara hassasiyet eşiğinin yükselmesi

 • Kalıcı yanma ve sıkıntı verici ağrılar


Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus:

 • Otonom, istemli fonksiyonları üstlenir.

 • Beslenme merkezini uyarır.

 • Vücut ısısının düzenlenmesinden sorumludur.

 • Sıvı alımını ayarlar.


Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus

 • Hipofiz ön lob sekresyonlarını etkileyerek üreme, büyüme, tiroid ve adrenal korteks sekresyonlarını içeren endokrin fonksiyonları düzenler.

 • Biyolojik ritmi düzenler.


Diensefalon (Arabeyin)

Hipotalamus lezyonlarında:

 • Sürekli uyku halinden komaya kadar seyreden klinik

 • Uygunsuz ADH sendromu

 • Diabetes insipitus


Diensefalon (Arabeyin)

Subtalamus:

 • Bazal ganglionlarla afferent ve efferent lif uzantıları içerir.

 • Lezyonunda: Vücudun bir yarısını içeren kol ve bacaklarda düzensiz kasılmalar gözlenir.(Hemiballismus)


Beyin Sapı ve Beyincik(Serebellum)

 • Pons ve bulbusu içerir

 • Çok sayıda inen ve çıkan yol ve çekirdek içerir


Beyin Sapının Damarlanması

 • A. İnferior posterior serebelli

 • A. İnferior anterior serebelli

 • A. Superior serebelli

 • A. Cerebri posterior

 • A. Pontini


Beyin Sapı Lezyonları:

 • Medial medullar sendrom

 • Lateral medullar(Wallenberg) sendrom

 • Bazal pontin sendromları

 • Benedikt sendromu


Serebellum

 • Archeocerebellum: Flocculonoduler lob denge ile ilgilidir.

 • Palaeoserebellum: Yüzme, yürüme gibi klişeleşmiş hareketlerle ilişkilidir.

 • Neoserebellum: İnce hareketleri koordine eder.


Serebellar lezyon bulguları:

 • Hipotoni ve ataksi

 • Denge bozuklukları

 • Nistagmus

 • Asinerji (koordinasyon kaybı)

 • Dismetri

 • İstemli hareketlerde tremor

 • Disdiadokinezi


ÖZET

 • Primer görme alanı: Oksipital lobda

 • Motor homonculus: Frontal lobda, presentral girus

 • Postsentral gyrus: Parietal lobda, primer duyu alanı

 • Bazal ganglionlar: Globus pallidum, putamen, caudat nukleus, ekstrapiramidal sistem


Ventriküler Sistem

 • Beyin dokusu içinde ependim hücreleri ile örtülü ve BOS ile dolu boşluklardır


Ventriküler Sistem

Bu boşluklar:

 • İki ventriculus lateralis

 • Ventriculus tertius

 • Aquaductus serebri

 • Ventriculus quartus


Ventriküler Sistem

 • 4. Ventrikül çatısının üst kısmında serebellum yer alır.

 • Serebelluma ait kitle lezyonları ya da bu bölgedeki enfarkt sonrası oluşan ödem ile serebellum 4. ventriküle bası yapar.

 • Bunun sonucunda akut obstrüktif hidrosefali gelişebilir.


Ventiküllerin Kanlanması

A. Choroideaanterior

 • A.Carotisinternanın dalı

  A.a. Choroideaposterolateralis

 • A. Cerebriposteriorun dalı

  A. Choroideaposteromedialis

 • A. Cerebriposteriorun dalı

  A. İnferiorposteriorserebelli


Beyin zarları ve Boşluklar

Zarları:

 • Duramater

 • Araknoid

 • Piamater

  Boşlukları:

 • Epidural alan

 • Subdural alan

 • Subaraknoid alan


Beyin zarları


Serebrospinal Sıvı (BOS)

 • Beynin mekanik destekçisidir.

 • İyon bileşimini düzenler.

 • Metabolitleri taşır.

 • Basınç değişikliklerinden koruma sağlar.

 • BOS hacmi 150 ml, günlük 400-500 ml üretimi mevcut.


Serebrospinal Sıvı (BOS)

Normal BOS

 • Renksiz, kokusuz, berrak

 • Basınç: 70-190 mm su

 • Hücre: 0-5 lenfosit

 • Protein: ≤50 mg/ dl

 • Glikoz: 50-75 mg/dl


BEYNİN KANLANMASI

 • Vücuttaki toplam kanın %18’i, vücut ağırlığının sadece % 2’sini oluşturan beyni besler.

 • Akciğerler ile alınan O2’ nin % 20’si beyne gider.

 • Beyne oksijen ulaşımı durursa:

 • 15 sn altında şuur kaybolur.

 • 5 dk üzerinde ise geri dönüşümsüz hasar meydana gelir.


Serebrovasküler Hastalık

 • İnme (strok) vasküler yapıdaki tıkanıklık ya da kanama nedeniyle ortaya çıkar.

 • Toplum içindeki nörolojik yetersizliğin en başta gelen nedenidir.

 • Gelişmiş ülkelerde 3. sıklıktaki ölüm nedenidir.


Beynin Arteryel Beslenmesi

Willis poligonu:

 • 2 internal karotid arter

 • Baziler arter

 • 1 anteriorkominikan arter

 • 2 posteriorkominikan arter


Beynin Arteryel Beslenmesi

 • Poligonun varyasyonları sıktır:

 • Posterior kominikan arter tek veya çift taraflı oldukça geniş

 • Posterior serebral arter de ilk çıkış yerinde çok dar

 • Anterior kominikan arter eksik, çift ya da ince olabilir.


Beynin Arteryel Beslenmesi

 • Arterler ilk çıkış yerlerinde beynin ön yüzüne oldukça yakındır.,

 • Besleyecekleri parankime girmeden önce subaraknoid bölgede seyrederler.

 • Her bir ana damar belli bölgeyi sınır bölgesi diye adlandırılan ( watershed) yere kadar besler.


Ana Serebral arterler

İnternal carotid arter

Common carotid arter

Vertebral arter

Sol Subclavian arter

Arcus aorta


Beynin Arteryel Beslenmesi

Vertebral Arter:

 • Beyin sapı

 • Serebellum

 • Oksipital lob

 • Talamusun bir kısmı

  Karotid arterler: Geriye kalan kısmı besler.


Baziler arter

 • Her iki vertebral arter birleşir, baziler artere dönüşür.

 • Baziler arter sağ ve sol posterior serebral arterlere ayrılır.


Vertebrobaziler arter hastalığı

 • Vertigo

 • Ataksi

 • Disartri

 • Disfazi

 • Bulantı, kusma

 • Çift görme*


Karotid Arter ve Dalları

 • Posterior kominikan arter

 • Anterior koroidal arter

 • Oftalmik arter

 • Orta serebral arter

 • Anterior serebral arter


Karotid arter hastalığı

 • Karşı tarafta kuvvet kaybı ve sensorial kayıp

 • Afazi

 • Apraksi


Serebral Arterler


Orta Serebral Arter

 • Serebrum lateralinin yüzeyel ve derin birçok kısmını besler.


Orta serebral arter tutulumunda:

 • Karşı vücut tarafında daha çok yüz ve de kolu etkiler.

 • Bacakta belirgin güçsüzlük olmayabilir.


Anterior Serebral Arter

 • Anterior frontal lob ve uzanabildiği kadar serebral hemisferin medial kısmını besler.


Anterior serebral arter tutulumu:

 • Karşı bacakta güçsüzlük ve sensorial kayıp

 • İki taraflı anterior serebral arter tutulumunda frontal lobların bilateral etkilenmesi olur ve akinetik mutizm gelişebilir.


PosteriorSerebral Arter

 • Oksipital lob

 • Temporal lobun bazal yüzü

 • 3. ve lateral ventrikülün koroid pleksuslarını besler

 • Lezyonunda görme etkilenir.


Homonculus ve artreyel dolaşım

Anterior

serebral arter

Orta serebral arter

Posterior serebral arter


Serebrovasküler Hastalık

 • Boyun bölgesindeki internal karotis arter tek taraflı tıkanırsa, oftalmik arter bağlantısı sayesinde tıkanan kısmın distali eksternal karotid arterden beslenebilir.


Serebrovasküler Hastalık

 • Tıkanıklık ani değilde yavaş gelişirse, anastomotik bağlantılardan kan akımının yeterince çalışabilmesi için gerekli kompensatuar mekanizmalar işleyebileceğinden, enfarkt gelişme riski daha az olacaktır.


VENÖZ DRENAJ

 • Serebral venler, venöz sinüsler, durada bulunan meningeal venler ve kafa kemiği içinden geçen diploik venler sayesinde olmaktadır.

 • Diğer vücut venlerinden farklı olarak buradaki venlerde kapakçık yoktur ve seyirlerinde arterlere eşlik etmezler.


İnternal Drenaj

 • Serebrumun içi büyük serebral vene (Galen veni) dökülür.

 • Ön beyin bazalinin drenajını sağlayan bazal venler (Rosenthal veni) de Galen venine dökülür.


Venöz Sinüsler

 • Duranın iç ve dış yaprağı arasında bulunan kanallar dural sinüs olarak bilinirler.

 • Tüm dural sinüsler internal juguler ven

  ya da pterigoid pleksusa boşalırlar.

 • Ekstrakranial venler ile bağlantı sağlayan emisser venler de sinüslere boşalır.


Özet

 • Beyin total kanın %18 ‘ini alır

 • Watershed alanlar…

 • Willis poligonu: Baziller arter, İnternal carotid arter, anterior- posterior kominikan arter

 • Ventriküller !!!


Kaynaklar

 • Stephen G.Waxman, Korrelatif Nöroanatomi, LAGNE

 • Prof. Dr.Murat Emre, The Netter Collection of Medical Illustrations, Sinir Sistemi, Anatomi ve Fizyoloji, NETTER

 • http://www.med.harvard.edu

 • http://medstat.med.utah.edu

 • http://www.bioon.com/book/biology/whole/image/1/1-8.tif.jpg


TEŞEKKÜRLER…


ad
 • Login