KOMA STATUS EPİLEPTİKUS BEYİN ÖLÜMÜ - PowerPoint PPT Presentation

Koma status ep lept kus bey n l m
Download
1 / 53

 • 448 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOMA STATUS EPİLEPTİKUS BEYİN ÖLÜMÜ . Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD. Bilinç Değişikliği. Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu nedenidir. . Bilinç. Asendan retiküler aktive edici sistem (ARAS)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KOMA STATUS EPİLEPTİKUS BEYİN ÖLÜMÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koma status ep lept kus bey n l m

KOMA STATUS EPİLEPTİKUSBEYİN ÖLÜMÜ

Dr.Canan Aykut Bingöl

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nöroloji ABD


Bilin de i ikli i

Bilinç Değişikliği

Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu nedenidir.


Bilin

Bilinç

 • Asendan retiküler aktive edici sistem (ARAS)

  • Sentral tegmental fasikül

 • Direkt afferent sistemler

  • (raphe nucleus, locus ceruleus, parabrachialis)


Bilin de i ikli i1

Bilinç Değişikliği

Bilinç açık: uyanık ve farkında

Somnolan: çabuk uyandırılabilir ve farkında

Stupor: zorlukla uyandırılabiliyor ve farkındalık azalmış

Koma: uyandırılamıyor ve farkında değil

Vejetatif durum: uyandırılıyor ancak farkında değil


Bilin de i ikli i2

meningoensefalit,

hipoglisemi,

tiamin eksikliği,

nöbetler,

hiperkapni,

hiperglisemi,

hipertiroidi,

hipotermi,

hipoksi,

hipotansiyon,

hipotiroidi,

hipotermi,

elektrot anormallikleri

hipernatremi,

hiponatremi,

hiperkalsemi

ensefalopatiler

hepatik,

septik,

üremik

ilaçlar,

iskemik inme

septik ensefalopati

Bilinç Değişikliği


Koma de erlendirmesi

Koma Değerlendirmesi


Glaskow koma skalas

Glaskow Koma Skalası


Glaskow koma skalas1

Glaskow Koma Skalası


Glaskow koma skalas2

Glaskow Koma Skalası


Glaskow koma skalas3

Glaskow Koma Skalası

 • 3 en kötü

 • 15 en iyi

 • Koma skalası prognoz için bilgi verir

 • Ancak kardiak arrest sonrası ilk birkaç saat içinde prognozu belirlemez


Koma status epileptikus beyin l m

KOMA

Locked-in Sendromu

Vejetatif durum

Beyin Ölümü

Minimal bilinçlilik durumu

Kalıcı vejetatif durum

>3 ay – nontravmatik

> 1 yıl - travmatik

Konfüzyonel durum

Bağımlılık

Ölüm


Bilin ve uyan kl k

Bilinç ve Uyanıklık


Bilin ve uyan kl k1

Bilinç ve Uyanıklık


Bilinci kapal hastaya yakla m

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

Bilinç kapalı


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Bilinç kapalı


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Bilinç kapalı


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Bilinç kapalı


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Bilinç kapalı

evet


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

Beyinsapı bulguları?


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?

Lateral şift yapan tek serebral lezyon, biserebral yapısal, talamik, metabolik, toksik, enfeksiyöz?


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?

Lateral şift yapan tek serebral lezyon, biserebral yapısal, talamik, metabolik, toksik, enfeksiyöz?

Acil incelemeler


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

BBT, metabolik ve ilaç tarama, BOS inceleme, enfeksiyöz

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?

Lateral şift yapan tek serebral lezyon, biserebral yapısal, talamik, metabolik, toksik, enfeksiyöz?

Acil incelemeler


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

BBT, metabolik ve ilaç tarama, BOS inceleme, enfeksiyöz

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?

Lateral şift yapan tek serebral lezyon, biserebral yapısal, talamik, metabolik, toksik, enfeksiyöz?

Acil incelemeler

evet


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

BBT, metabolik ve ilaç tarama, BOS inceleme, enfeksiyöz

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?

Lateral şift yapan tek serebral lezyon, biserebral yapısal, talamik, metabolik, toksik, enfeksiyöz?

Acil incelemeler

evet

Posterior fossada yapısal lezyon, transtentional herniasyon, toksik ve metabolik nedenler


Koma status epileptikus beyin l m

ABC ve oksijenasyon

Psikojen, locked-in synd, N-M paralizi,

rigidite

BBT, metabolik ve ilaç tarama, BOS inceleme, enfeksiyöz

BBT/MRI, glu, tiamin, metobolik ve toksik tarama

Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım

Yanıt alınamayan hasta

hayır

Uygun yaklaşım

Kan gazları, glu, elektrolitler, Ca, Mg, üre, Cre, NH3, AST, tox tarama, ıv glu, naloksan, flumazenil

Bilinç kapalı

evet

hayır

Beyinsapı bulguları?

Lateral şift yapan tek serebral lezyon, biserebral yapısal, talamik, metabolik, toksik, enfeksiyöz?

Acil incelemeler

evet

Posterior fossada yapısal lezyon, transtentional herniasyon, toksik ve metabolik nedenler


Status epileptikus

Status Epileptikus


Status epileptikus1

Status Epileptikus

“20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

 • Konvulsif status epileptikus

  • Jeneralize

  • Basit parsiyel

  • Epilepsia parsiyalis kontinua

 • Nonkonvulsif status epileptikus

  • Jeneralize (absans)

  • Kompleks parsiyel


Nonkonvulsif status epileptikus nkse

Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE)

 • NYBÜ’de %18 NKSE görülüyor

  Pandian et al., 2004

 • Komalı hastaların %8’inde NKSE görülüyor

  Towne et al., 2000

 • NKSE olan komadaki hastaların %70’inde “subtle” hareketler; %10 hastada klinik bulgu yok

 • %90 üzerinde sürekli EEG çekimi ile gösteriliyor

  Claaseen et al., 2004

 • Jeneralize konvulsif nöbet sonrası %14-20 NKSE ile devam ediyor


Nonkonvulsif status epileptikus nkse1

Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE)

 • Koma ve NKSE mortalite yüksek

 • Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil

 • Tanı ve tedavisi tartışmalı

  • Tanı koymak zor

  • Sürekli EEG izlemi gerekir

  • Tedavisi iyi ya da kötü gidişli olmasına göre değişiyor


Nonkonvulsif status epileptikus klinik bulgular

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Klinik Bulgular”

 • Ajitasyon/agresyon

 • Anoreksi

 • Afazi/muteness

 • Otomotizm

 • Göz kırpma

 • Katatoni

 • Koma

 • Konfüzyon

 • Bulantı-kusma

 • Ağlama

 • Nistagmus

 • Delirium

 • Perseverasyon

 • Deluzyon

 • Ekolali

 • Kişilik değişikliği

 • Psikoz

 • Göz deviasyonu

 • Şarkı söyleme

 • Yüz atmalar

 • Bakakalma

 • Gülme

 • Genel titremeler

 • Letarji


Nonkonvulsif status epileptikus tan

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Tanı”

 • Belirtiler:

 • EEG:

 • Benzodiazepinlere yanıt:


Nonkonvulsif status epileptikus tan1

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Tanı”

 • Belirtiler: Konvulsif hareketler

 • EEG: Ritmik epileptiform anomali

 • Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG ve klinik iyileşme


Nonkonvulsif status epileptikus tan2

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Tanı”

 • Belirtiler: Koma

 • EEG: Ritmik epileptiform anomali

 • Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme


Nonkonvulsif status epileptikus tan3

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Tanı”

 • Belirtiler: Koma

 • EEG: PLED, PED

 • Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme


S rekli eeg monitorizasyonu

Sürekli EEG Monitorizasyonu


Se tedavisi

SE Tedavisi

 • Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM

 • Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak

 • Midazolam 0.2 mg/kg yükleme (max 2 mg/kg) - 0.05-2 mg/kg/saat cIV

 • Propofol 1-2 mg/kg yükleme (max 10 mg/kg) – 1-15 mg/kg/saat

 • Valproat 40 mg/kg IV + 20 mg/kg ek doz

 • Fenobarbital 20 mg/kg IV 50-100 mg/dak


Nonkonvulsif status epileptikus komplikasyon

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Komplikasyon”

 • Hastane komplikasyonları %39

 • Akut medikal hastalıkta %55

 • Epilepsili hastada %22

 • Komplikasyonlar: enfeksiyonlar, solunum sistemi, nörolojik, dermatolojik


Nonkonvulsif status epileptikus mortalite

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Mortalite”

 • Mortalite %18

 • Akut medikal probleme bağlı NKSE: %27

 • Kriptojenik NKSE: %17

 • Epileptik hastada NKSE: %6

 • Varolan sistemik hastalık önemli

 • Hastanede akut komplikasyonlar önemli

 • Mental durum değişikliğinin derecesi önemli

 • EEG bulguları ile bir ilişki yok


Nonkonvulsif status epileptikus epilepsi sekeli

Nonkonvulsif Status Epileptikus“Epilepsi sekeli”

 • Epilepsi sekeli %43

 • Tekrarlayan NKSE %29

 • EEG’de lateralizasyon gösterenlerde daha sık


Status ep ileptikus k t prognoz

Status Epileptikus “Kötü prognoz”

 • İleri yaş

 • Hipoksi, akut semptomatik

 • SE süresi

 • EEG’de burst supresyonların olması

 • EEG’de periyodik lateralize edici deşarjların olması


Bey n l m

BEYİN ÖLÜMÜ


Beyin l m

Beyin ölümü

Santral sinir sisteminin geri dönüşümsüz olarak işlevlerini kaybetmesi


Beyin l m tan kriterleri

Beyin ölümü tanı kriterleri

 • Beyin ölümünün geri dönüşümsüz olduğunun gösterilmesi

  • Akut santral sinir sistemi olayının olmaması

  • Medikal nedenlerin olmaması

   • Elektrolit bozukluğu

   • Asid-baz bozukluğu

   • Endokrin bozukluklar

   • İlaç intoksikasyonu ya da zehirlenme

   • Vücut sıcaklığı >32ºC


Beyin l m tan kriterleri1

Beyin ölümü tanı kriterleri

2. 3 ana belirtinin olması

 • Koma ya da yanıt alamama: ağrılı uyaran yanıt yok

 • Beyin sapı refleklerinin olmaması

  • Pupil

  • Okuler hareketler

  • Fasial yanıt

  • Faringeal ve trakeal refleksler

 • Apne testi


Beyin l m tan s nda pu lar

Beyin Ölümü Tanısında İpuçları

Klinik tanının konamayacağı ve yardımcı testlere gereksinim duyulan durumlar:

 • Ağır yüz travması

 • Önceden varolan pupil anormallikleri

 • Toksik ilaç düzeyleri (aminoglikozidler, TCA, antikolinerjikler, AEİ, kemotörapötikler, nöromüsküler bloke eden ajanlar

 • Uyku apnesi ya da CO2 retansiyonuna yol açan akciğer hastalığı


Beyin l m tan s nda pu lar1

Beyin Ölümü Tanısında İpuçları

Beyinsapı işlevleri ile karışan durumlar:

 • Spontan ekstremitelerde spinal hareketler

 • Solunum haraketlerine benzer hareketler

 • Terleme, taşikardi

 • Farmakolojik destek olmaksızın tansiyonun normal olması

 • Diabet insipid olmaması

 • Derin tendon refleksleri

 • Babinski refleksi


Beyin l m tan s nda pu lar2

Beyin Ölümü Tanısında İpuçları

Destekleyici testler:

 • Anjiografi

 • EEG

 • Transkranial doppler ultrasonografi

 • SPECT

 • Duysal uyarılmış potansiyeller


Beyin l m tan s raporu

Beyin Ölümü Tanısı Raporu

 • Etyoloji ve geridönüşümsüz olduğunun belirtilmesi

 • Beyinsapı refleklerinin olmaması

 • Ağrılı uyarana yanıt alınmaması

 • PO2> 60 mmHg üzerinde solunumun olmaması

 • Gerekli ise yardımcı testler

 • Altı saat ara ile nörolojik incelemenin tekrar edilmesi


Te ekk r ederim

Teşekkür Ederim


 • Login