Qari
Download
1 / 29

L-g]erf hu spirtu li jaghmel il-gid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha. - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

Qari mill- Ktieb tal - Għerf Għerf 1, 1- 7. Ktieb tal -G ħ erf. L-g ħ erf hu spirtu li jagħmel il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha. Ħobbu l-ġustizzja, intom li tmexxu l-art; aħsbu fuq il-Mulej, kif inhu sewwa, u fittxuh b’qalb safja;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L-g]erf hu spirtu li jaghmel il-gid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha.' - leanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Qari mill-Ktiebtal-Għerf

Għerf 1, 1-7

Ktiebtal-Għerf

L-għerf hu spirtu li jagħmel

il-ġid. L-ispirtu tal-Mulej jimla d-dinja kollha.


Ħobbu l-ġustizzja, intom

li tmexxu l-art; aħsbu fuq

il-Mulej, kif inhu sewwa,

u fittxuh b’qalb safja;

għax hu jinstab minn dawk li ma jġarrbuhx, jingħaraf minn dawk li ma jaqtgħux


qalbhom minnu.

Il-ħsibijiet ħżiena jbiegħdu l-bniedem minn Alla; u

s-setgħa tiegħu, jekk tiġi mġarrba, tikxef il-bluha

ta’ min iġarrabha.

F’min jagħmel il-ħażin ma


jidħolx l-għerf, lanqas jgħammar f’ġisem marbut mad-dnub.

Għax l-ispirtu qaddis,

li jrawwem fil-virtù, jaħrab minn quddiem il-qerq,

u jwarrab minn fejn hemm


ħsiebijiet bla sens; u, meta ssir l-inġustizzja, iċanfar lil min jagħmilha.

L-għerf hu spirtu li jagħmel il-ġid, imma ma jaħfirhiex lil min iżeblaħ


bi kliem fommu; għax Alla hu xhud lil min jagħmilha.ta’ dak li hu fih innifsu; hu jagħraf sewwa l-ħsibijiet ta’ qalbu, u jisma’ l-kliem ta’ fommu.

Għax l-ispirtu tal-Mulej


jimla lil min jagħmilha.d-dinja kollha; hu, li jħaddan kollox, jaf x’jgħidu l-bnedmin.


Il- lil min jagħmilha.Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Salm Responsorjali lil min jagħmilha.

R:/ Mulej, mexxini fit-triq ta’ dejjem


Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni; lil min jagħmilha.

int taf meta noqgħod u meta nqum,

int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.


Int tagħraf il-mixi u lil min jagħmilha.

l-waqfien tiegħi;

triqati kollha inti tafhom sewwa.


R lil min jagħmilha.:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem


Inkun għadni anqas lissint il-kelma, lil min jagħmilha.

meta int, Mulej, tkun ġa tafha kollha.

Dawramejt inti tħaddanni, u tqegħedli idek fuqi.


L-għerf lil min jagħmilha.tiegħek

tal-għaġeb, ma nwassalx għalih;

għoli wisq, u ma nlaħħaqx miegħu.


R lil min jagħmilha.:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem


Fejn immur ’il bogħod mill-ispirtu tiegħek? lil min jagħmilha.

Jew fejn nista’ naħrab minn quddiem wiċċek?


Jekk nitla’ fis-smewwiet, hemm int; lil min jagħmilha.

jekk nimtedd f’qiegħ l-art, int hemm ukoll.


R lil min jagħmilha.:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem


Jekk nilbes il-ġwienaħ lil min jagħmilha.

tas-sebħ,

u mmur ngħammar fi truf il-baħar,

hemm ukoll tilħaqni idek, u taqbadni l-leminija tiegħek.


R lil min jagħmilha.:/ Mulej, mexxini

fit-triq ta’ dejjem


Hallelujah, Hallelujah lil min jagħmilha.Hallelujah

Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb,

u żżommu sħiħ il-kelma tal-ħajja.

Hallelujah, Hallelujah


  • Qari lil min jagħmilha.Mill-Evanġelju

  • skontSan Luqa

  • Lq17, 1-6

  • R:/ GlorjalilekMulej

Jekk jonqsok seba’ darbiet f’ġurnata, u jdur lejk seba’ darbiet u jgħidlek: ´Jisgħobbija,´ aħfirlu.


F’dak iż-żmien, lil min jagħmilha.Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:

“Ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli; imma ħażin għalih min ikun ħtija tagħhom!

Ikun aktar jaqbillu jekk


j lil min jagħmilha.orbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin u jitfgħuh il-baħar mill jagħti skandlu lil wieħed minn dawn

iċ-ċkejknin. Oqogħdu attenti!

Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub,


w lil min jagħmilha.iddbu, u jekk jindem aħfirlu. U jekk jonqsok seba’ darbiet f’ġurnata,

u jdur lejk seba’ darbiet u jgħidlek:

<Jisgħobbija,> aħfirlu.”

L-appostli qalu lill-Mulej:


“Kattar fina l-fidi lil min jagħmilha.!”

Weġibhom il-Mulej:

“Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa

tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut:


<Inqala lil min jagħmilha.’ u mur tħawwel fil-baħar,> u hi kienet tisma’ minnkom.”


Il- lil min jagħmilha.Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Ħ lil min jagħmilha.SIEB


ad