Il-
Download
1 / 60

Il- Pre ż entazzjoni tal-Mulej - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

Il- Pre ż entazzjoni tal-Mulej. A. Qari I Jasal fit- tempju tiegħu s-Sid mistenni minnkom . Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija. 3, 1-4. Il-Preżentazzjoni tal-Mulej. Dan jgħid il-Mulej  : « Araw , jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji t- triq q uddiemi , .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Il- Pre ż entazzjoni tal-Mulej' - gerald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Il-Preżentazzjoni

tal-Mulej

A


Qari IJasalfit-tempjutiegħu s-Sid mistenniminnkom.

Qari mill-Ktieb

tal-Profeta Malakija.3, 1-4

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Dan jgħidil-Mulej :

«Araw, jienase nibgħat

il-messaġġiertiegħi

biexiħejji t-triqquddiemi,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«u minnufih

jidħol fit-tempjutiegħu

s-Sid li intom

qegħdintfittxu;

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«u l-anġlutal-patt,

li intomtixtiequ,

arawh, ġej!» 

jgħidil-Mulejtal-eżerċti.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Immamin se jissaporti

l-Jumtal-miġjatiegħu?

U min huli se jieqaf

meta jidher?

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Għaxhubħan-nar

ta’ wieħed li jsaffi

u bħas-sapuntal-ħassiela. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


U joqgħodisaffi

u jnaddafil-fidda,

u jnaddaf ’l ulied Levi,

u jsaffihom

bħad-dehebu l-fidda,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


u humajsirugħall-Mulej

nies li jagħmlu

l-offertabis-sewwa. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


U tibdatogħġbulill-Mulej

l-offerta ta’ Ġuda

u ta’ Ġerusalemm

bħaldari,

bħalfis-sninl-imgħoddija.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Salm23,7-10

℟.Il-Mulej hu s-sultan

tal-glorja.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Intrefgħu, bibien, infetħu,

intombibien ta’ dejjem,

ħallijidħol

is-Sultan tal-glorja!

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


.Il-Mulejhu s-sultan

tal-glorja.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Min hudan

is-Sultan tal-glorja?

Hu l-Mulejtal-eżerċti:

danhu s-Sultan tal-glorja!

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


.Il-Mulejhu s-sultan

tal-glorja.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Qari IISar jixbaħ lil ħutu f’kollox.

Qari mill-Ittra

lil-Lhud.2, 14-18

Il-Preżentazzjonital-Mulej


Ħuti,

l-uliedgħandhom

l-istessdemm u ġisem,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Ġesùwkoll

bl-istessmod

sarbħalhom,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


biexb’mewtu

jeqredis-setgħa

ta’ dak li kellu

l-mewtf'idejh,

jiġifierix-Xitan,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


u jeħles ’ildawkkollha

li, minħabba

fil-biża’ tal-mewt,

kienumjassringħalgħomorhomkollu. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Għaxtabilħaqq,

mhuxlill-anġlijridjgħin,

immalilulied Abraham. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Għalhekkkellujkunjixbahlilħutuf'kollox,

biexikunil-qassisil-kbir,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


ħaninu fidil

f’dakli għandu

x’jaqsamma’ Alla,

u biexipatti

għaldnubietil-poplu.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Għax,

billihustessbata

u kienimġarrab,

jafjgħinlildawk

li humafit-tiġrib.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Il-Kelmatal-Mulej.

℟.Irroddu ħajr lil Alla.

Bilwieqfa

Il-Preżentazzjonital-Mulej


Akklamazzjoniqabell-Evanġelju

Hallelujah.℟.Hallelujah.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Lq 2, 32

Dawl

biexidawwalil-ġnus

u glorja

tal-poplutiegħekIżrael.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


.Hallelujah.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


  • EvanġeljuGħajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.

    • Qari mill-Evanġelju

  • skont San Luqa.2, 22-40

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Wara li għalqilhom

iż-żmien

għall-purifikazzjonitagħhom

skontil-Liġi ta’ Mosè,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Marijau Ġużeppi

ħadulilĠesùĠerusalemm

biexjippreżentawh

lill-Mulej, 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


kifhemmmiktub

fil-Liġital-Mulej, li

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


kulltifel

li jitwieled l-ewwel,

jiġikkonsagratlill-Mulej,’

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


u biexjoffrub’sagrifiċċju

‘par gamiem

jewżewġbċieċen,’

kifjingħadukoll

fil-Liġital-Mulej.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


F’Ġerusalemm

kienhemmwieħed, jismuXmun,

raġelġust u tajjeb,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


li kienjistenna

l-faraġta’ Iżrael

u li kellu

l-Ispirtus-Santufuqu. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


L-Ispirtus-Santu

kiennebbħu

li ma kienx se jara l-mewt

qabel ma jara

l-Messijatal-Mulej. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


u xħinil-ġenituri

daħlubit-tarbijaĠesù

biexjagħmlulu

dakli kienettridil-Liġi, 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


huwalaqgħu

fuqdirgħajh,

biereklilAlla u qal:

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«Issa, o Sid, tista’ tħalli

l-qaddejtiegħek

imurfis-sliem,

skontkelmtek,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«għaliexgħajnejja

raw is-salvazzjonitiegħek

li intħejjejt

għall-poplikollha,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«dawl

biexidawwalil-ġnus,

u glorja

tal-poplutiegħekIżrael.»

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Missieruu ommubaqgħumistagħġba

b’dak li kien

qiegħedjingħadfuqu.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Xmunberikhom,

u qallilommuMarija:

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«Ara,

danse jġib

il-waqgħau l-qawmien

ta’ ħafnaf'Iżrael;

se jkunsinjal li jmeruh, 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


«- u intiwkoll,

sejfjinfidlekruħek! –

biexjinkixfu

l-ħsibijietmoħbija

fil-qlubta’ ħafna.»

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Kienhemmukoll

waħdaprofetissa,

Anna, bint Fanwel,

mit-tribùta’ Aser.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Kienet

imdaħħlaħafna

fiż-żmien;

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


waraxbubitha

kienetgħamlet

seba’ sninmiżżewwġa, 

u mbagħadromlot.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Sa ma kellha

erbgħa u tmeninsena

ma kienettitwarrabqattmit-tempju,

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


lejl u nhar

taqdililAlla

fis-sawm u t-talb. 

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Dakil-ħinstesswaslet,

u bdiettroddħajrlilAlla

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


u titkellemfuq it-tarbija

ma’ dawkkollha

li kienujistennew

il-fidwa ta’Ġerusalemm.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Meta temmewkull ma kellhomjagħmlu

skontil-Liġital-Mulej

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


reġgħulura

lejnil-Galilija

fil-belt tagħhom

ta’ Nazaret.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


U t-tifel

baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimlibl-għerf.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


U l-grazzja ta’ Alla

kienetfuqu.

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


Il-Kelma tal-Mulej.

℟.Tifħir lilek Kristu.

Bilqiegħda

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej


ad