Rezultatele implement rii reformei administra iei publice centrale n cadrul ministerului finan elor
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

A. Rezultate relevante Capitolul I: Reorganizarea PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rezultatele implementării Reformei Administraţiei Publice Centrale în cadrul Ministerului Finanţelor. A. Rezultate relevante Capitolul I: Reorganizarea. Reorganizarea I - martie 2008 SCOP: Delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare a acestora

Download Presentation

A. Rezultate relevante Capitolul I: Reorganizarea

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rezultatele implementării Reformei Administraţiei Publice Centrale în cadrul Ministerului Finanţelor


A. Rezultate relevanteCapitolul I: Reorganizarea

Reorganizarea I - martie 2008

SCOP: Delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare a acestora

1. Crearea subdiviziunilor noi

2. Lichidarea treptată a unor structuri subordonate


A. Rezultate relevanteCapitolul I: Reorganizarea

Reorganizarea II – octombrie 2008

SCOP: Optimizarea şi consolidarea funcţională şi structurală a Ministerului Finanţelor

1. Crearea subdiviziunilor noi prin separare sau

comasare

2. Revizuirea structurilor subordonate Ministerului

3. Revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare


A. Rezultate relevanteCapitolul II: Consolidarea capacităţilor decizionale

1. Capacităţi decizionale şi de management

2. Implementarea instrumentelor şi aplicaţiilor informaţionale

 • Sistemul trezorerial

  - Domeniul administrării fiscale

 • Pagina WEB a Ministerului

  3. Sporirea calităţii documentelor de politici: CCTM - document de bază


A. Rezultate relevanteCapitolul III: Îmbunătăţirea managementului resurselor umane

1. Instruirea internă – actuală şi la scară largă

2. Instruirea externă şi schimbul de bune

practici – prioritate


A. Rezultate relevanteCapitolul IV: Îmbunătăţirea managementului finanţelor publice

Scopul: Crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar

 • Îmbunătăţirea şi perfecţionarea documentului CCTM

 • Îmbunătăţirea procesului de elaborare şi aprobare a proiectului bugetului

 • Perfecţionarea procesului de executare şi raportare

 • Optimizarea activităţii de audit în sectorul public


B. Probleme întîmpinate de către Ministerul Finanţelor în cadrul implementării Reformei Administraţiei Publice Centrale

Problema majoră: Fluctuaţia cadrelor


C. Acţiuni planificate pentru perioada ulterioară

Implementarea Planului de Dezvoltare Instituţională

Scop: dezvoltarea şi fortificarea politicii în domeniul finanţelor publice

Rezultat: Politică consecventă


 • Login