stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki. „ Naturalna Przedsiębiorczość w Leśnym Kręgu” Partnerstwo trójsektorowe. Misja LGD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki' - lawrence-miles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

„Naturalna Przedsiębiorczość

w Leśnym Kręgu”

Partnerstwo trójsektorowe

misja lgd
MisjaLGD

Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych poprzez współpracę samorządów lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

slide4

Potok Wielki

Modliborzyce

Janów Lubelski

Miejsce w Powiecie

Zasięg działania LGD „Leśny Krąg”

rozw j przedsi biorczo ci poprzez
Rozwój przedsiębiorczości poprzez
 • Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, alternatywne zatrudnienie
 • Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom
 • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
 • Wykorzystanie struktur i mechanizmów partnerstwa
jak osi gn li my cel
Jak osiągnęliśmy cel
 • Pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród

mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,

 • Doskonalenie pracy partnerstwa lokalnego,
 • Aktywizacja środowiska wiejskiego do podejmowania

samodzielnych inicjatyw społecznych,

 • Rozwój Mikro Przedsiębiorstw,
 • Popularyzacja i wsparcie rozwoju produkcji i wytwarzania

wyrobów regionalnych,

 • Poprawa kondycji podmiotów gospodarczych sektora MŚP,
 • Wspieranie rozwoju nowych technologii informacyjnych,
 • Promocja produkcji i usług lokalnych.
co zrobili my w ramach partnerstwa
Co zrobiliśmy w ramach partnerstwa
 • Cykliczne imprezy promocyjne regionu,
 • Centrum certyfikacji produktu lokalnego,
 • Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego biznesu,
 • Promocja rzemiosła lokalnego np. garncarstwo, kowalstwo,
 • Powstanie Klubu integracji społecznej,
 • Opracowanie strategicznych dokumentów.
rozw j lokalny partnerstwo
Rozwój lokalny-partnerstwo
 • sprawne planowanie i zarządzanie partnerstwem z

wykorzystaniem efektownego modelu planowania

strategicznego.

 • Szerokiej konsultacje z partnerami i mieszkańcami,

wykorzystując doświadczenie osobowe członków i zarządu LGD.

 • Sprawne biuro koordynujące przepływu informacji w partnerstwie.
 • Monitorowanie i raportowanie.
co nam da o partnerstwo
Co nam dało partnerstwo
 • Powstanie nowych przedsiębiorstw rodzinnych / spożywczych, rzemieślniczych/
 • Zaktywizowanie społeczności wiejskiej do promocji swoich regionów,
 • Preferowane miejsca pracy dla młodzieży z tego terenu,
 • Dostosowane szkolnictwo,
 • Rozwój III sektora,
 • Współpraca samorząd, biznes ,ngo’s,/obejmująca powiat/,
 • Zmniejszenie migracji
slide10

ul. Jana Pawła II nr. 5

23-300 Janów Lubelski

www.lesnykrag.pl

Telefon (0-15) 8720-470

Fax. (015) 8723-094

E-mail [email protected]

ad