Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki - PowerPoint PPT Presentation

Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki
Download
1 / 10

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki. „ Naturalna Przedsiębiorczość w Leśnym Kręgu” Partnerstwo trójsektorowe. Misja LGD.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” Janów Lubelski – Modliborzyce – Potok Wielki

„Naturalna Przedsiębiorczość

w Leśnym Kręgu”

Partnerstwo trójsektorowe


Misja lgd

MisjaLGD

Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych poprzez współpracę samorządów lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.


Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki

Miejsce w województwie


Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki

Potok Wielki

Modliborzyce

Janów Lubelski

Miejsce w Powiecie

Zasięg działania LGD „Leśny Krąg”


Rozw j przedsi biorczo ci poprzez

Rozwój przedsiębiorczości poprzez

 • Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, alternatywne zatrudnienie

 • Podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom

 • Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych

 • Wykorzystanie struktur i mechanizmów partnerstwa


Jak osi gn li my cel

Jak osiągnęliśmy cel

 • Pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród

  mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,

 • Doskonalenie pracy partnerstwa lokalnego,

 • Aktywizacja środowiska wiejskiego do podejmowania

  samodzielnych inicjatyw społecznych,

 • Rozwój Mikro Przedsiębiorstw,

 • Popularyzacja i wsparcie rozwoju produkcji i wytwarzania

  wyrobów regionalnych,

 • Poprawa kondycji podmiotów gospodarczych sektora MŚP,

 • Wspieranie rozwoju nowych technologii informacyjnych,

 • Promocja produkcji i usług lokalnych.


Co zrobili my w ramach partnerstwa

Co zrobiliśmy w ramach partnerstwa

 • Cykliczne imprezy promocyjne regionu,

 • Centrum certyfikacji produktu lokalnego,

 • Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb lokalnego biznesu,

 • Promocja rzemiosła lokalnego np. garncarstwo, kowalstwo,

 • Powstanie Klubu integracji społecznej,

 • Opracowanie strategicznych dokumentów.


Rozw j lokalny partnerstwo

Rozwój lokalny-partnerstwo

 • sprawne planowanie i zarządzanie partnerstwem z

  wykorzystaniem efektownego modelu planowania

  strategicznego.

 • Szerokiej konsultacje z partnerami i mieszkańcami,

  wykorzystując doświadczenie osobowe członków i zarządu LGD.

 • Sprawne biuro koordynujące przepływu informacji w partnerstwie.

 • Monitorowanie i raportowanie.


Co nam da o partnerstwo

Co nam dało partnerstwo

 • Powstanie nowych przedsiębiorstw rodzinnych / spożywczych, rzemieślniczych/

 • Zaktywizowanie społeczności wiejskiej do promocji swoich regionów,

 • Preferowane miejsca pracy dla młodzieży z tego terenu,

 • Dostosowane szkolnictwo,

 • Rozwój III sektora,

 • Współpraca samorząd, biznes ,ngo’s,/obejmująca powiat/,

 • Zmniejszenie migracji


Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ania le ny kr g jan w lubelski modliborzyce potok wielki

ul. Jana Pawła II nr. 5

23-300 Janów Lubelski

www.lesnykrag.pl

Telefon (0-15) 8720-470

Fax. (015) 8723-094

E-mail lesnykrag@interia.pl


 • Login