Riskv rdering av genmodifierade livsmedel och foder
Download
1 / 20

Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder. Christer Andersson Livsmedelsverket Sverige Risk Assessment of Genetically Modified Organisms Oslo 31 oktober 2011. Disposition.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riskvärdering av genmodifierade livsmedel och foder

Christer Andersson

Livsmedelsverket

Sverige

Risk Assessment of Genetically Modified Organisms

Oslo 31 oktober 2011


Disposition

 • Metodiken för myndigheternas riskvärdering är internationellt harmoniserad på vetenskapligt och politiskt plan

 • Vilka aspekter beaktas – ett exempel:

  • Bladmögel-resistent potatis


Expertgrupp sammansatt av WHO & FAO föreslog

 • Hur riskvärderar man kompletta livsmedel?

WHO/FAO (1991) föreslår jämförande riskvärdering med motsvarande tradi-tionella livsmedel som kontroll

Det testade livsmedlet måste vara minst lika säkert som det traditionella


OECD testade om metodiken fungerar i praktiken


Viktiga principer i riskbedömningen

 • Varje GMO är unik

  - det går inte att generalisera

  riskvärdering från fall-till-fall

 • All tillgänglig information skall tas i beaktande

 • Tillgången på data styr behovet av vidare studier

  Inga kokbokskrav


Livsmedelslagen: Codex Alimentarius

 • 2003

 • Principer för riskvärdering av livsmedel producerade med modern bioteknik

 • Riktlinjer för riskvärdering av livsmedel som är eller kommer från genetiskt modifierade växter eller mikroorganismer

Arbetsgrupp om modern bioteknik

Ordförande: Japan


Riskanalysens principer

Huvudmålet är att separera de vetenskapliga och de politiska argumenten

men all måste tydligt kommunicera sina bidrag

Riskvärdering

Riskhantering

Riskkommunikation


Riskvärderingenshörnstenar

 • Identifiering av eventuell fara

  fara ≠ risk

 • Karakterisering av denna fara

  t.ex. beskrivning av hur faran påverkas av dos

 • Exponeringsanalys

  t.ex.konsumtionsvanor och innehåll i kosten

 • Riskkarakterisering

  vanligen faran x exponeringen


Riskvärderingen inom EU

 • Riktlinjer för riskvärdering

  kompletterar förordning

  (EG) Nr 1829/2003 -

  utarbetat av EFSAs GMO-Panel

  Bidrag från medlemsstater,

  vetenskapsmän och allmänhet


’Hypotetiskt’ exempel

 • Forskningskonsortium om potatis

  Potatisbladmögel-resistent potatis

 • Genen PIR (Phytophtora infestance resistance) har tillförts potatisen med modern bioteknik


8-14 år!

Utsädes-produktion

Växtförädling

- Producentens perspektiv

Ny egenskap

– korsning

– genteknik

– mutation

Växtförädling

Kombinera

(nya egenskaper med tidigare)

Selektion

Utvärdering

(laboratoriet, växthuset, fältet)


Den molekylära granskningen

 • Varifrån kommer arvsanlagen?

 • Hur har transformationskassetten konstruerats?

 • Vilken metod används för transformationen?

 • Hur ser den överförda DNA-sekvensen ut?

 • Har DNA som inte avsågs att överföras hållits utanför transformationen?

 • Hur ser integrationsplatsen i kromosomen ut?


Mer molekylärt

 • Är integrationen i växten stabil?

 • Uttrycks arvsanlagen i växten?

  Hur stort är uttrycket?

  I vilka vävnader?

 • Uttrycks något annat nytt protein

  än det man förväntat sig?

  Slutsats formuleras - kan de

  molekylära studierna påvisa en fara som

  kan innebära en säkerhetsrisk?


Hypotetiska data från fältförsök

 • Beter sig växten på samma sätt som traditionella sorter av växten?

  • - Utveckling, utseende, biologi, reproduktion, etc.

  • Har agrara faktorer likartad inverkan som i traditionella

  • sorter?


Mera data från fältförsök – kemisk sammansättning

 • Har växten liknande sammansättning som den traditionella växten?

  • Viktiga näringsämnen, näringsämneshämmare och

  • naturliga gifter att analysera är definierade av OECD.

  • - Transformationsspecifika ämnen


Riskvärdering av nya proteiner

 • Funktionen hos proteinet skall vara känd och specificiteten hos enzym skall klarläggas

 • Likhet med kända toxiska eller allergena proteiner?

  - Bioinformatiska studier mot databaser

 • Subakut (28-dagars) studie på försöksdjur

  - Upprepade intag

 • Hur hanteras proteinet av kroppen vid konsumtion?

  - Studier med simulerad magsaft, tarmsaft


Utredning om möjlig allergenicitet

 • Var härstammar proteinet från?

 • Hur stort är proteinet?

 • Liknar proteinet kända allergena protein (jämförande av aminosyra-sekvensen)?

 • Är proteinet stabilt (temperaturer och pH, samt i mag-tarmkanalen?

 • Modifieras proteinet i växten?

 • Kan livsmedlets inneboende allergenicitet ha förändrats?


Behövs djurstudier för att testa toxicitet?

 • Avgörs från fall-till-fall och skall endast utföras om den övriga utredningen givit indikationer på att fördjupad utredning behövs

  - försöksdjurs liv skall inte offras

  utan orsak

  - djurstudier på möss och råttor

  är inget skyddsnät!!!!!!


Är det näringsmässiga värdet oförändrat?

 • Utfodringsförsök utförs under längre tid på husdjur

  • Standardtestet utförs på broilerkycklingar

  • Andra djur som används är gris, får, getter, nötkreatur, fisk, vaktel


Slutsats

 • Med kunskap från

  • den molekylära karakteriseringen

  • studier av kemisk sammansättning av växten

  • Studier av växtens fenotypa och agrara egenskaper

  • processningen och beredningens betydelse för livsmedlens kemiska sammansättning

  • toxiciteten hos nya protein och metaboliter som uttrycks

  • allergisk potential hos nya protein och den transformerande växten

  • toxiciteten och de näringsmässiga egenskaperna hos den kompletta växten (i tillämpliga fall)

  • samt en del annan information

   kan riskvärderaren dra en slutsats om en GMO kan tänkas innebära en risk för människor och djur eller ej


ad
 • Login