slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT. 8 juni 2014 Zoetermeer. introductie Gods hoogtijden (Leviticus 23). 3 HOOGTIJDEN 1-STE MAAND. 3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND. 14-de Pascha v.a. 15-de feest van het ongezuurde daags na de sabbat: eerstelingsschoof gerstenoogst. 1-ste Bazuingeschal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT' - laasya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DE DAG NA

DE ZEVENDE SABBAT

8 juni 2014

Zoetermeer

slide2

introductie

Gods hoogtijden

(Leviticus 23)

slide3

3 HOOGTIJDEN1-STE MAAND

3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND

 • 14-dePascha
 • v.a. 15-defeest van het ongezuurde
 • daags na de sabbat:eerstelingsschoofgerstenoogst
 • 1-steBazuingeschal
 • 10-deJom kipoer
 • v.a. 15-de Loofhuttenfeest
slide4

3 HOOGTIJDEN1-STE MAAND

3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND

eerste komst Messias

wederkomst Messias

slide5

3 HOOGTIJDEN1-STE MAAND

3 HOOGTIJDEN 7-DE MAAND

eerste komst Messias

wederkomst Messias

1 HOOGTIJ3-DE MAAND

Wekenfeest (Sjavoe\'ot)Pinksteren

slide6

loofhutten

Pinksteren

jom kipoer

ongezuurd

eersteling

Pascha

bazuin

slide7

Leviticus 23

10 Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen:

Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef,

en de oogst daarvan binnenhaalt,

= van gerst

slide8

Leviticus 23

10... dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen,

slide9

Leviticus 23

11 en hij zal de garve

voor het aangezicht des HEREN bewegen,

opdat gij welgevallig zijt;

daags na de sabbat zal de priester die bewegen.

slide10

Leviticus 23

11en hij zal de garve

voor het aangezicht des HEREN bewegen,

opdat gij welgevallig zijt;

DAAGS NA DE SABBAT

zal de priester die bewegen.

slide11

Leviticus 23

(...)

15 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat,van de dag waarop gij de garve

van het beweegoffer gebracht hebt:

zeven volle weken zullen het zijn;

slide12

Leviticus 23

(...)

15Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat,van de dag waarop gij de garve

van het beweegoffer gebracht hebt:

zeven volle weken zullen het zijn;

lett. zeven volkomen sabbatten

slide13

Leviticus 23

16 tot de dag na de zevende sabbat

zult gij tellen,

vijftig dagen;

dan zult gij een nieuw spijsoffer

de HERE brengen.

slide14

Leviticus 23

16tot de dag na de zevende sabbat

zult gij tellen,

VIJFTIG dagen;

dan zult gij een nieuw spijsoffer

de HERE brengen.

= na 7 x 7

vergl. 7 x 70 70 x 70

slide15

Leviticus 23

16tot de dag na de zevende sabbat

zult gij tellen,

vijftig dagen;

dan zult gij een NIEUW spijsoffer

de HERE brengen.

= nieuwsoortig

slide16

Leviticus 23

17 Uit uw woonplaatsen

zult gij TWEE beweegbroden meebrengen;

uit TWEE tienden efa fijn meel

zullen zij bereid worden,

gezuurd zullen zij gebakken worden,

eerstelingen voor de HERE.

slide17

Leviticus 23

17Uit uw woonplaatsen

zult gij twee beweegbroden meebrengen;

uit twee tienden efa fijn meel

zullen zij bereid worden,

GEZUURD zullen zij gebakken worden,

eerstelingen voor de HERE.

dat is nieuw!

zuurdesem in een offer...

slide18

Leviticus 23

17Uit uw woonplaatsen

zult gij twee beweegbroden meebrengen;

uit twee tienden efa fijn meel

zullen zij bereid worden,

gezuurd zullen zij gebakken worden,

EERSTELINGEN voor de HERE.

slide19

"de eerstelingen" in deze tussentijd

 • "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);

"een volk voor zijn naam uit de natien"

Hand.15:14

slide20

"de eerstelingen" in deze tussentijd

 • "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);
 • gebaseerd op het feest van "de Eersteling";
slide21

"de eerstelingen" in deze tussentijd

 • "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);
 • gebaseerd op het feest van "de Eersteling";
 • dubbele afkomst: > "dichtbij en veraf", in & buiten het land> Paulus: Jood en heiden
slide22

"de eerstelingen" in deze tussentijd

 • "de ekklesia van eerstgeboren" (Hebr.12:23);
 • gebaseerd op het feest van "de Eersteling";
 • dubbele afkomst: > "dichtbij en veraf", in & buiten het land> Paulus: Jood en heiden
 • geroepen vanuit een oude (zure) schepping.
slide23

Leviticus 23

18 Bij het brood zult gij

zevengave eenjarige schapen offeren

en een jonge stier en twee rammen;

zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn,

met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot

een liefelijke reuk voor de HERE.

slide24

Leviticus 23

18Bij het brood zult gij

zeven gave eenjarige schapen offeren

en een jonge stier en twee rammen;

zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn,

met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot

een liefelijke reuk voor de HERE.

slide25

Leviticus 23

18Bij het brood zult gij

zeven gave eenjarige schapen offeren

en een jonge stier en twee rammen;

zij zullen een brandoffer voor de HERE zijn,

met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot

een liefelijke reuk voor de HERE.

slide26

Leviticus 23

19 Dan zult gij een geitebok ten zondoffer,

en twee eenjarige schapen

ten vredeoffer bereiden.

slide27

Leviticus 23

20 En de priester zal ze bewegen,

bij het brood der eerstelingen,

als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen:

zij zullen de HERE heilig zijn,

zij zijn voor de priester.

slide28

Leviticus 23

20En de priester zal ze bewegen,

bij het brood der eerstelingen,

als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen:

zij zullen de HERE heilig zijn,

zij zijn voor de priester.

slide29

Leviticus 23

20 En de priester zal ze bewegen,

bij het brood der eerstelingen,

als beweegoffer voor het aangezicht des HEREN bij de twee schapen:

zij zullen de HERE heilig zijn,

zij zijn voor de priester.

eerstelingen > de hoogste bestemming!

slide30

Leviticus 23

21 Op deze zelfde dag

zult gij een oproep doen uitgaan,

gij zult een heilige samenkomst hebben,

generlei slaafse arbeid zult gij verrichten;

het is een altoosdurende inzetting,

in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten.

slide31

Leviticus 23

21Op deze zelfde dag

zult gij een oproep doen uitgaan,

gij zult een heilige samenkomst hebben,

generlei slaafse arbeid zult gij verrichten;

het is een altoosdurende inzetting,

in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten.

slide32

Leviticus 23

21Op deze zelfde dag

zult gij een oproep doen uitgaan,

gij zult een heilige samenkomst hebben,

generlei slaafse arbeid zult gij verrichten;

het is een altoosdurende inzetting,

in al uw woonplaatsen, voor uw geslachten.

d.w.z. in het beloofde land23:10

slide33

Leviticus 23

22 Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld

bij uw oogst niet geheel afmaaien...

slide34

Leviticus 23

22 ... en wat van uw oogst is blijven liggen,

zult gij niet oplezen;

dat zult gij voor de arme

en de vreemdeling laten liggen:

Ik ben de HERE, uw God.

slide35

Leviticus 23

22... en wat van uw oogst is blijven liggen,

zult gij niet oplezen;

dat zult gij voor de arme

en de vreemdeling laten liggen:

Ik ben de HERE, uw God.

lett. de vernederde

slide36

Leviticus 23

22... en wat van uw oogst is blijven liggen,

zult gij niet oplezen;

dat zult gij voor de arme

en de vreemdeling laten liggen:

Ik ben de HERE, uw God.

juist bij deze hoogtij:

\'aren lezen\' voor de outcast en buitenlandersvergl. Ruth

slide37

samenvatting Pinksteren:

Gods werk in de tussentijd

vijftig: een nieuwe schepping

de verzameling van een volk van eerstelingen

een volk afkomstig van dichtbij en veraf

de hoogste bestemming: voor de HERE

ad