c alicivirus sm runda virus vinterkr ksjuka
Download
Skip this Video
Download Presentation
C alicivirus små runda virus vinterkräksjuka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

C alicivirus små runda virus vinterkräksjuka - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

C alicivirus små runda virus vinterkräksjuka. Kärt barn har många namn?. Den nya muterade årsvarianten, Sydney 2012, har i ett flertal länder runt om i världen orsakat både ett ökat antal fall av norovirus och även till stora delar ersatt den tidigare dominerande årsvarianten från 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' C alicivirus små runda virus vinterkräksjuka' - kynthia-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Den nya muterade årsvarianten, Sydney 2012, har i ett flertal länder runt om i världen orsakat både ett ökat antal fall av norovirus och även till stora delar ersatt den tidigare dominerande årsvarianten från 2010.

 • Smi erbjuder inte längre typning av calici virus p.g.a. förlorad kompetens.
vinterkr ksjuka i v rden
Vinterkräksjuka i vården
 • Nytt Kunskapsunderlag
  • Rekommendationer från Smi.
 • Minska spridningen av Calici virus.
  • Kommunikation
  • Kohortvård
  • Smittsamhet
  • Rengöring
  • Desinfektion
generella tg rder
Generella åtgärder

Plan för utbrottshantering

 • Säker arbetsmiljö
 • Tillgång till vårdlokaler
 • Personaltillgång
 • Utbildning
 • Spridning av information
 • Kommunikation
 • Övervakning
 • Ansvar
 • Ledning
slide6

Tydliga skriftliga rutiner som ska vara kända för alla nivåer inom organisationen.

Tydlig rutin gällande information inom och mellan vårdinrättningar.

System för att övervaka och registrera utbrott

placering av patienter
Placering av patienter
 • Triage- Första led i ett säkert omhänderatagande av smittsamma personer.
 • Insjuknade eller exponerade skiljs från personer som inte är exponerade för smitta.
 • Ställer krav på kompetensen hos personalen för att urskilja patienterna – Risken för smitta inte sällan är som störst innan rätt diagnos ställs.
slide8

Patient med klara gastroenteritsymtom ska om möjligt i första hand läggas på Infektionskliniken.

 • Alla patienter med diarré eller kräkning ska isoleras direkt på enkelrum med stängd dörr och egen toalett. Närstående stannar på rummet.
 • Bedöms patienten som exponerade bör denne prioriteras till enkelrum med egen toalett vid inläggning.
 • Informera alltid mottagande enhet om misstanke om gastroenterit.
slide9

Avdela personal till att bara vårda smittade patientervid spridning.

 • Enstaka patient – personal även vårda andra men ej hantera mat.
 • Personal ska gå med samt närvara vid undersökning/behandling. Patienten ska inte vänta i korridor eller väntrum utan tas in direkt.
slide10

Patientens behov av diagnostik och behandling ska alltid tillgodoses i första hand

Informera mottagande enhet vid misstanke

karenstid f r vinterkr ksjuk personal
Karenstid för vinterkräksjuk personal
 • Litteraturen är inte entydlig 24, 48 eller 72 timmar??
 • Landstinget Kronoberg ändrar rekommendationen till att vårdpersonalen ska vara ”stabilt symtomfri” i 24 timmar.
 • Vid hantering av livsmedel är rekommendationen 48 timmar.
nyhet
Nyhet
 • Slutstädning med Klorbaserat medel.
 • Klar att använda. Innehåller aktivt klor, tensid och vatten.
 • Effektivt mot Calicivirus
  • även mot Clostridium difficile.
ad