slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Zvuk:. - je každé mechanické vlnenie hmotného prostredia, ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom sluchový vnem,. - je mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale od 16 Hz do 16 000 Hz. Akustika:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk' - kyla-shelton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Zvuk:

- je každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom

sluchový vnem,

- je mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale

od 16 Hz do 16 000 Hz.

slide3

Akustika:

- zaoberá sa fyzikálnymi dejmi pri prenose zvuku.

Fyzikálna akustika:

- študuje fyzikálne podmienky vzniku zvuku

v zdrojoch zvuku,

- šírenie a absorpciu zvuku v rôznych prostrediach.

Fyziologická akustika:

- zaoberá sa vznikom zvuku v hlasovom orgáne

človeka a vnímaním zvuku sluchom.

Hudobná akustika:

- skúma zvuky z hľadiska potrieb hudby.

slide5

Prenos informácii v sústave...

zdroj zvuku

prostredie

prijímač zvuku

zdroj - reproduktor, ladička, hlasivky...

prostredie - vzduch, voda...

prijímač - mikrofón, ucho...

slide6

Zdroj zvuku...

- chvenie pružných telies.

slide7

Zdroj zvuku ...

- chvenie pružných telies . . .

slide8

Prostredie...

  • zvuk sa šíri len pružným prostredím ľubovoľného
  • skupenstva ako postupné pozdĺžne vlnenie.
slide9

Prostredie...

- v rôznych látkach je rôzna rýchlosť zvuku,

- pohlcovanie, absorpcia zvuku.

slide10

y

t

Zvuky

- periodické,

- časový priebeh zvuku ladičky,

slide11

Zvuky

- periodické,

y

t

- časový priebeh zvuku klarinetu,

slide12

Zvuky

- periodické,

y

t

- oscilogram hlásky „a“,

slide13

Zvuky

- periodické,

y

t

- neperiodické,

- časový priebeh prasknutia,

slide14

y

t

Periodické zvuky - hudobné zvuky - tóny

- jednoduchý tón,

- má harmonický priebeh,

slide15

Periodické zvuky - hudobné zvuky - tóny

- jednoduchý tón,

y

t

- zložený tón,

- časový priebeh zvuku klarinetu,

slide16

Subjektívnu stránku vnímania zvuku vystihujú:

- výška zvuku,

- farba zvuku,

- hlasitosť.

slide17

y

y

t

t

Výška zvuku

- absolútna,

- je určená frekvenciou,

slide18

Výška zvuku

- absolútna,

- relatívna,

- je určená pomerom frekvencie daného tónu

k frekvencii základného tónu.

Základný tón v hudobnej akustike

„ a “ , f = 440 Hz

Relatívna výška tónu „ a “

slide19

Farba zvuku

- zložené tóny vznikli superpozíciou chvení s rôz-

nymi frekvenciami,

- základná - najnižšia frekvencia, určuje výšku

zvuku,

- vyššie harmonické tóny s rôznymi amplitúdami,

ale podstatne menšími ako u základného tónu,

určujú farbu zvuku,

slide20

Dp = 10-5 Pa 

prah počuteľnosti

Dp = 102 Pa 

prah bolesti

Hlasitosť zvuku

slide21

Hlasitosť zvuku

I - intenzita zvuku

P - výkon zvukového vlnenia

S - plocha, ktorou vlnenie prechádza

slide22

Hlasitosť zvuku

- pre tón s frekvenciou 1000 Hz

Dp = 10-5 Pa 

I = 10-12 W.m-2

0dB

Dp = 102 Pa 

I = 1 W.m-2

120dB

dB - decibel

slide23

Zdroj zvuku Vzdialenosť v m intenzita v dB

tikot hodiniek 0,1 20

tichý rozhovor 1 40

normálny rozhovor 1 65

krik 1 80

symfonický orchester 3 až 5 80

motorové vozidlá 10 90

štartujúce lietadlo 10 110

slide25

Rýchlosť zvuku

- vo vzduchu

- vo vode

- v oceli

slide26

Ozvena

- sluchom odlíšime dva zvuky, ak Dt = 0,01s

slide27

Dozvuk

  • pôvodný zvuk a odrazený zvuk splývajú, predlžuje sa
  • trvanie zvuku,
slide28

Test

Zvuk je:

a)každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

b)každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

ktoré pôsobí na ľudské ucho a vyvoláva v ňom

sluchový vnem,

c)každé mechanické vlnenie hmotného prostredia,

ktoré pôsobí na ľudské ucho,

d)mechanické vlnenie s frekvenciou v intervale

od 16 kHz do 16 000 kHz.

1

slide29

Test

Periodické zvuky sú také, ktoré:

a) majú harmonický priebeh,

b) nemajú harmonický priebeh,

c) v časovom priebehu sú pravidelne sa opakujúce

časti,

d) sú pre ľudské ucho ľubozvučné.

2

slide30

Test

Subjektívnu stránku vnímania zvuku vystihujú:

a) výška zvuku, farba zvuku, hĺbka zvuku,

b) výška zvuku, odtieň zvuku a hlasitosť,

c) hĺbka zvuku, farba zvuku a hlasitosť,

d) výška zvuku, farba zvuku a hlasitosť.

3

slide31

Test

Farba zvuku je určená:

a) vyššími harmonickými tónmi,

b) farbou hudobného nástroja,

c) základnou - najnižšou frekvenciou,

d) strednými harmonickými tónmi.

4

slide32

Test

Periodické zvuky sú také, ktoré:

a) majú harmonický priebeh,

b) nemajú harmonický priebeh,

c) v časovom priebehu sú pravidelne sa opakujúce

časti,

d) sú pre ľudské ucho ľubozvučné.

5

slide33

Test

Ozvena je jav, ktorý vzniká pri:

a) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 34 m,

b) odraze zvuku od prekážky, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 17 m,

c) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 34 m,

d) lome zvuku na prekážke, ktorá je od zdroja

zvuku vzdialená 17 m.

6

slide34

Test

Hlasitosť zvuku je definovaná veličinou intenzita

zvuku, pre ktorú platí vzťah:

7

ad