slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

SVETLO . Z AKLADN É VLASTNOSTI alebo O základných princípoch. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Test. Podľa princípu priamočiareho šírenia svetla: a ) v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk' - nascha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SVETLO.

ZAKLADNÉVLASTNOSTI

alebo

O základných princípoch

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide2

Test

Podľa princípu priamočiareho šírenia svetla:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

1

slide3

Test

Podľa princípu nezávislosti chodu svetelných lúčov:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

2

slide4

Test

Podľa princípu zámennosti chodu svetelného lúča:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

3

slide5

Test

Podľa princípu konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu:

a)v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri

priamočiaro,

b) rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštantou,

c)po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť v oboch

smeroch,

d)ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a pos-

tupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

4

slide6

ODRAZ A LOM SVETLA

alebo

Zákony pri prechode svetla rozhraním

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide7

Test

Na rozhraní prostredí sa svetlo môže:

a) odraziť,

b) prejsť do druhého prostredia,

c) utlmiť,

d) interferovať.

1

slide8

Test

Podľa zákona odrazu je:

a) uhol odrazu väčší ako uhol dopadu,

b) uhol odrazu menší ako uhol dopadu,

c) uhol odrazu rovnako veľký ako uhol dopadu,

d) odrazený lúč v rovine dopadu.

2

slide9

Test

Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri

väčšou rýchlosťou, nastáva:

a) nastáva lom od kolmice,

b) nastáva lom ku kolmici,

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

3

slide10

Test

Pri prechode svetla do prostredia, v ktorom sa šíri

menšou rýchlosťou, nastáva:

a) nastáva lom od kolmice,

b) nastáva lom ku kolmici,

c) je uhol lomu menší ako uhol dopadu,

d) je uhol lomu väčší ako uhol dopadu.

4

slide11

Test

Zákon lomu vyjadrený veličinovou rovnicou je:

5

slide12

DISPERZIA SVETLA

alebo

Čo všetko ukrýva biele svetlo

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide13

Test

Pri lome bieleho svetla optickým hranolom nastáva:

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby,

b) zosilnenie svetla vďaka interferencii,

c) zoslabenie svetla vďaka interferencii,

d) totálna reflexia svetla.

1

slide14

Test

Najväčšie vlnové dĺžky v spektre - 725 nm, patria:

a) fialovému svetlu,

b) modrému svetlu,

c) zelenému svetlu,

d) červenému svetlu.

2

slide15

Test

Najmenšie vlnové dĺžky v spektre - 325 nm, patria:

a) fialovému svetlu,

b) modrému svetlu,

c) zelenému svetlu,

d) červenému svetlu.

3

slide16

Test

Disperzia svetla je:

a) rozklad bieleho svetla na spektrálne farby,

b) závislosť fázovej rýchlosti v danom prostredí

od frekvencie svetla,

c) závislosť uhla lomu od fázovej rýchlosti svetla,

d) závislosť uhla lomu od indexu lomu svetla.

4

slide17

Test

 • Spektrálne farby sú:
 • a) jednoduché, teda s jednou frekvenciou,
 • b) jednoduché, lebo pre ne platí Snellov zákon,
 • zložené, teda s viacerými frekvenciami,
 • zložené, lebo vzniknú rozkladom bieleho svetla.

5

slide18

Test

Najväčší index lomu (teda najviac sa láme) má:

a) biele svetlo,

b) červené svetlo,

c) fialové svetlo,

d) zelené svetlo.

6

slide19

Test

Pri prechode svetla do prostredia s indexom lomu n sa:

a) vlnová dĺžka n-krát zmenší,

b) vlnová dĺžka n-krát zväčší,

c) frekvencia vlnenia n-krát zmenší,

d) frekvencia vlnenia n-krát zväčší.

7

slide20

OPTICKÉ ZOBRAZOVANIE

A OPTICKÉ SÚSTAVY

alebo

O geometrickej optike

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide21

Test

Optická sústava:

a) je sústava optických prostredí a ich rozhraní, ktorá

nemení smer chodu svetelných lúčov,

b) je sústava optických prostredí a ich rozhraní, ktorá

mení smer chodu svetelných lúčov,

c) je sústava zrkadiel a šošoviek,

d) je sústava optických prostredí a ich rozhraní, ktorá

mení smer chodu predmetu a obrazu.

1

slide22

Test

 • Pre skutočný obraz platí:
 • ak lúče tvoria vplyvom optickej sústavy zbiehavý
 • zväzok, skutočný obraz je v ich priesečníku,
 • b) skutočný obraz možno zachytiť na tienidlo,
 • c) ak lúče tvoria rozbiehavý zväzok, obraz je v prieseč-
 • níku priamok vedených v opačnom smere,
 • d)skutočný obraz nemožno zachytiť na tienidlo.

2

slide23

Test

 • Pre neskutočný obraz platí:
 • ak lúče tvoria vplyvom optickej sústavy zbiehavý
 • zväzok, neskutočný obraz je v ich priesečníku,
 • b) neskutočný obraz možno zachytiť na tienidlo,
 • c) ak lúče tvoria rozbiehavý zväzok, obraz je v prieseč-
 • níku priamok vedených v opačnom smere,
 • d) neskutočný obraz nemožno zachytiť na tienidlo.

3

slide24

ZOBRAZOVANIE ODRAZOM

NA ROVINNEJ PLOCHE

alebo

Čo a ako vidíme v zrkadle

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide25

Test

 • Zrkadlá vytvárajú obraz predmetov:
 • na základe lomu svetla,
 • b) na základe ohybu svetla,
 • c) na základe odrazu svetla,
 • d) na základe interferencie svetla.

1

slide26

Test

 • Obraz predmetu vytvorený rovinným zrkadlom je:
 • prevrátený a skutočný,
 • b) priamy a skutočný,
 • c) prevrátený a neskutočný,
 • d) priamy a neskutočný.

2

slide27

Test

Obraz predmetu vytvorený rovinným zrkadlom je:

a) symetrický združený s predmetom,

b)symetrický združený s predmetom vzhľadom na

rovinu zrkadla,

c)symetrický združený s predmetom vzhľadom na

normálu k rovine zrkadla,

d)symetrický združený so zrkadlom.

3

slide28

ZOBRAZOVANIE ODRAZOM

NA GUĽOVEJ PLOCHE

alebo

Kedy sa v zrkadle vidíme prevrátení

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide29

Test

 • Ak a>r, obraz vytvorený dutým guľovým zrkadlom je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

1

slide30

Test

 • Ak a=r, obraz vytvorený dutým guľovým zrkadlom je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) priamy, skutočný, rovnako veľký ako predmet,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, skutočný, rovnako veľký ako predmet.

2

slide31

Test

 • Ak a<f, obraz vytvorený dutým guľovým zrkadlom je:
 • priamy, zväčšený, neskutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, skutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

3

slide32

Test

 • Obraz vytvorený vypuklým guľovým zrkadlom je:
 • priamy, zväčšený, neskutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, neskutočný,
 • c) priamy, zmenšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

4

slide33

ŠOŠOVKY AKO

ZOBRAZOVACIE SÚSTAVY

alebo

O spojkách a rozptylkách

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide34

Test

 • Ak a>r, obraz vytvorený spojkou je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) prevrátený, zmenšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

1

slide35

Test

 • Ak f<a<r, obraz vytvorený spojkou je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) prevrátený, zväčšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

2

slide36

Test

 • Ak a<f , obraz vytvorený spojkou je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) prevrátený, zväčšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

3

slide37

Test

 • Ak a<f, obraz vytvorený rozptylkou je:
 • priamy, zmenšený, skutočný,
 • b) prevrátený, zväčšený, skutočný,
 • c) priamy, zväčšený, neskutočný,
 • d) prevrátený, zväčšený, neskutočný.

4

slide38

OKO AKO OPTICKÁ SÚSTAVA

alebo

O akomodácii, okuliaroch a pod.

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide39

Test

 • Očná akomodácia je:
 • zmena polohy blízkeho bodu voči oku,
 • b) zmena polohy ďalekého bodu voči oku,
 • c)zaostrovanie oka na predmety v rôznych vzdialenos-
 • tiach od neho,
 • d) zmena konvenčnej zrakovej vzdialenosti oka.

1

slide40

Test

Pre krátkozraké oko platí:

a) ďaleký bod je v konečnej vzdialenosti.

b) blízky bod je posunutý od oka.

c) ďaleký bod je v nekonečne,

d) blízky bod je posunutý k oku.

2

slide41

Test

Pre ďalekozraké oko platí:

a) ďaleký bod je v konečnej vzdialenosti.

b) blízky bod je posunutý od oka.

c) ďaleký bod je v nekonečne,

d) blízky bod je posunutý k oku.

3

slide42

Test

Zorný uhol je:

a) uhol, ktorý zvierajú svetelné lúče prechádzajúce

stredom predmetu a okrajom šošovky,

b)uhol, ktorý zvierajú svetelné lúče prechádzajúce

stredom šošovky a okrajom predmetu,

c)uhol, ktorý zvierajú svetelné lúče prechádzajúce

stredom predmetu a stredom šošovky,

d)uhol, ktorý zvierajú svetelné lúče prechádzajúce

okrajom predmetu a okrajom šošovky.

4

slide43

ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE

A JEHO SPEKTRUM

alebo

Od dlhých vĺn ku g žiareniu

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]

slide44

Test

Žiarením nazývame vlnenie s vlnovou dĺžkou:

väčšou ako 1mm

väčšou ako 1nm

menšou ako 1mm

menšou ako 1nm

4

slide45

Test

Vlnová dĺžka svetla je:

10-6 -10-7 m

10-7 -10-8 m

10-4 -10-6 m

10-8 -10-10 m

4

slide46

Test

Vlnová dĺžka Röntgenové žiarenia je:

10-6 -10-7 m

10-7 -10-8 m

10-4 -10-6 m

10-8 -10-10 m

4

slide47

Test

Vlnová dĺžka infračerveného žiarenia je:

10-6 -10-7 m

10-7 -10-8 m

10-4 -10-6 m

10-8 -10-10 m

4

ad