vurdering av risikoniv som verkt y for sykehusledelsen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen. Professor Jan Erik Vinnem ( [email protected] ). Oversikt. Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS) Oversikt over innholdet Hvordan kan det overføres til helsesektoren? Hva kan bli effekten? MTO-granskinger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen' - kumiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oversikt
Oversikt
 • Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS)
 • Oversikt over innholdet
 • Hvordan kan det overføres til helsesektoren?
 • Hva kan bli effekten?
 • MTO-granskinger

JEV pres 31072007

bakgrunn for risikoniv prosjektet
Bakgrunn for Risikonivå-prosjektet
 • Sikkerhet?
 • Mangel på troverdig informasjon

JEV pres 31072007

bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet
 • Store omstruktureringer i petroleumsnæringen rundt midten av 1990 tallet
 • Konfliktforhold:
  • Arbeidstakerne mente at selskapene ensidig prioriterte økonomi og at sikkerheten ble dårligere
  • Arbeidsgiverne mente at sikkerheten aldri hadde vært bedre. Argumentasjonen baserte seg på statistikk for personskader

JEV pres 31072007

bakgrunn for prosjektet1
Bakgrunn for prosjektet
 • Beslutning (1999): myndighetene skulle søke å måle utviklingen i risiko på sokkelen, for å presentere et så objektivt bilde som mulig
  • Pilotprosjekt, med data for perioden 1996-2000
  • Årlig oppdatering
 • Fra 2006 er prosjektet utvidet til å inkludere de 8 landanlegg som Petroleumstilsynet har ansvar for (Mongstad, Snøhvit, Slagentangen, osv)

JEV pres 31072007

m lsetning
Målsetning
 • Utvikling og anvendelse av måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleums-industrien
  • Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

JEV pres 31072007

m let med risikoniv prosjektet

Eksperter

Ledere

Risiko?

Myndighetene

Ansatte

Konklusjoner

Målet med Risikonivåprosjektet
 • Etablere troverdig risikonivå og trender på en måte som partene kan enes om
  • Men hva er risiko?
  • Kan risiko måles objektivt?

JEV pres 31072007

akt rer i prosjektet
Aktører i prosjektet

Sikkerhets-

forum

Næringen

Ptil

Referansegruppe

Partssammensatt

Data / informasjon/

kunnskap

HMS

faggruppe

Fageksperter

Aktive bidragsytere

JEV pres 31072007

modell
Modell

Ressurser

 • DATAINNSAMLING
 • Kvantitative data
 • Kvalitative data

Risikoutvikling,

status og trender

 • Analyse
 • Kvalitetssikring

Metoder

JEV pres 31072007

omr der belyst av prosjektet
Områder belyst av prosjektet
 • Registrere, analysere og vurdere data for hendelser og tilløp til hendelser, ytelse av barrierer, personskader og enkelte typer helseskader og -effekter
 • Gjennomføre samfunnsvitenskapelige analyser ved hjelp av spørreskjema, intervjuer, seminar o.l.
  • Beskrive ansattes opplevelse av HMS tilstanden
  • Bidra til forklaringsmekanismer relatert til hendelser og tilløp til hendelser
  • Registrere endringer i ansattes opplevelse av HMS tilstanden over tid
 • Helhetlig vurdering av utviklingen i risikonivå
  • belyser en rekke faktorer ved ulike metoder

JEV pres 31072007

rlig rapport
Årlig rapport
 • Basis i
  • Rapportering av et bredt spekter av indikatorer
  • Samfunnsvitenskaplige studier
  • Andre studier
 • Analyse av siste års data i relasjon til tidligere år
 • Gir en samlet vurdering av utviklingen

JEV pres 31072007

relevans av dette for helsesektoren
Relevans av dette for helsesektoren?
 • Risikonivåprosjektet har vist hvordan en effektivt kan nytte rapporter om tilløp og svikt av barrierer
  • Vurdere faren for alvorlige hendelser; sjeldne hendelser
  • Måle effekt av sikkerhetsarbeidet
  • Identifisere viktige innsatsområder
  • Øke innsikt i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet
 • Dette gir beslutningsunderlag vedrørende forebyggende sikkerhet og beredskap

JEV pres 31072007

skisse helsesektoren

Sikkerhets-

forum

Næringen

Ptil

HMS

faggruppe

Skisse – helsesektoren
 • Registrere sentralt alle tilløp med potensial for å gi alvorlig helseskade/død
  • Lettere å fokusere på tilløp enn hendelser med fatalt resultat?
  • Nedre grenser for rapportering må fastsettes
 • Registrere sentralt alle funksjonstester av kritisk utstyr, samt resultat av test, eksempler
  • Smertepumper
  • Avsug
  • Stråleutstyr
 • Bør etableres på nasjonalt nivå
  • Må gi mulighet for å presentere resultater

for det enkelte sykehus

 • Etablere faggruppe og referansegruppe

JEV pres 31072007

resultater
Resultater
 • Må kunne gis på ulike nivåer
  • Nasjonalt
  • Helseregion
  • Helseforetak
  • Sykehus
 • Data for normalisering må registreres
 • Kanskje hensiktsmessig å lage en indeks
  • RNNS: verdi 100 i år 2000

JEV pres 31072007

vil kunne gi sykehusledelsen
Vil kunne gi sykehusledelsen
 • Innsikt i
  • Effekten av forebyggende arbeid
  • Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd
  • Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker
  • Årsakenes relative betydning for risikobildet
 • Kan medvirke til å skape tillit og konsensus
 • Underlag for
  • Beslutninger om forebyggende sikkerhet og beredskap
  • Behov for forsterkning av innsats rundt tekniske, organisatoriske og menneskelige barrierer

JEV pres 31072007

andre tiltak
Andre tiltak
 • Petroleumsindustrien har bredt fokus på

MTO

 • i alt forebyggende arbeid
 • Innebærer 3 kategorier av barrierer
   • M – menneske
   • T – teknologi
   • O – organisasjon

JEV pres 31072007

granskinger
Granskinger
 • I gransking av ulykker og tilløp benyttes MTO metodikken, som skal sikre fokus på alle typer elementer
  • Viktig for å gi innsikt i bakenforliggende årsaker, som ofte er knyttet til ”M”- og ”O”-forhold (barrierer)
 • Sentralt der sikkerhet i stor grad er avhengig av menneskelige og organisatoriske barrierer
 • Bør vurderes også i helsevesenet

JEV pres 31072007

mto sf ren
Metodikken er hentet fra kjernekraftindustrien

Før -79 T

1979 Harrisburg MT

1986 Tsjernobyl MTO sett i en sammenheng

Bygger også på Prof. James Reasons “Swiss cheese model”

MTO- sfæren

JEV pres 31072007

oppsummering
Oppsummering
 • Risikonivåprosjektet har vært meget vellykket i petroleumsindustrien
 • Kan være et aktuelt verktøy å vurdere også for helsesektoren
 • Vil kunne bidra til å gi innsikt i
  • Effekt av forebyggende arbeid
  • Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd
  • Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker
  • Årsakenes relative betydning for risikobildet

JEV pres 31072007

ad