Vurdering av risikoniv som verkt y for sykehusledelsen
Download
1 / 19

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen. Professor Jan Erik Vinnem ( [email protected] ). Oversikt. Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS) Oversikt over innholdet Hvordan kan det overføres til helsesektoren? Hva kan bli effekten? MTO-granskinger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen' - kumiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vurdering av risikoniv som verkt y for sykehusledelsen

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen

Professor Jan Erik Vinnem ([email protected])


Oversikt
Oversikt

 • Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS)

 • Oversikt over innholdet

 • Hvordan kan det overføres til helsesektoren?

 • Hva kan bli effekten?

 • MTO-granskinger

JEV pres 31072007


Bakgrunn for risikoniv prosjektet
Bakgrunn for Risikonivå-prosjektet

 • Sikkerhet?

 • Mangel på troverdig informasjon

JEV pres 31072007


Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet

 • Store omstruktureringer i petroleumsnæringen rundt midten av 1990 tallet

 • Konfliktforhold:

  • Arbeidstakerne mente at selskapene ensidig prioriterte økonomi og at sikkerheten ble dårligere

  • Arbeidsgiverne mente at sikkerheten aldri hadde vært bedre. Argumentasjonen baserte seg på statistikk for personskader

JEV pres 31072007


Bakgrunn for prosjektet1
Bakgrunn for prosjektet

 • Beslutning (1999): myndighetene skulle søke å måle utviklingen i risiko på sokkelen, for å presentere et så objektivt bilde som mulig

  • Pilotprosjekt, med data for perioden 1996-2000

  • Årlig oppdatering

 • Fra 2006 er prosjektet utvidet til å inkludere de 8 landanlegg som Petroleumstilsynet har ansvar for (Mongstad, Snøhvit, Slagentangen, osv)

JEV pres 31072007


M lsetning
Målsetning

 • Utvikling og anvendelse av måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleums-industrien

  • Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet

  • Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

JEV pres 31072007


M let med risikoniv prosjektet

Eksperter

Ledere

Risiko?

Myndighetene

Ansatte

Konklusjoner

Målet med Risikonivåprosjektet

 • Etablere troverdig risikonivå og trender på en måte som partene kan enes om

  • Men hva er risiko?

  • Kan risiko måles objektivt?

JEV pres 31072007


Akt rer i prosjektet
Aktører i prosjektet

Sikkerhets-

forum

Næringen

Ptil

Referansegruppe

Partssammensatt

Data / informasjon/

kunnskap

HMS

faggruppe

Fageksperter

Aktive bidragsytere

JEV pres 31072007


Modell
Modell

Ressurser

 • DATAINNSAMLING

 • Kvantitative data

 • Kvalitative data

Risikoutvikling,

status og trender

 • Analyse

 • Kvalitetssikring

Metoder

JEV pres 31072007


Omr der belyst av prosjektet
Områder belyst av prosjektet

 • Registrere, analysere og vurdere data for hendelser og tilløp til hendelser, ytelse av barrierer, personskader og enkelte typer helseskader og -effekter

 • Gjennomføre samfunnsvitenskapelige analyser ved hjelp av spørreskjema, intervjuer, seminar o.l.

  • Beskrive ansattes opplevelse av HMS tilstanden

  • Bidra til forklaringsmekanismer relatert til hendelser og tilløp til hendelser

  • Registrere endringer i ansattes opplevelse av HMS tilstanden over tid

 • Helhetlig vurdering av utviklingen i risikonivå

  • belyser en rekke faktorer ved ulike metoder

JEV pres 31072007


Rlig rapport
Årlig rapport

 • Basis i

  • Rapportering av et bredt spekter av indikatorer

  • Samfunnsvitenskaplige studier

  • Andre studier

 • Analyse av siste års data i relasjon til tidligere år

 • Gir en samlet vurdering av utviklingen

JEV pres 31072007


Relevans av dette for helsesektoren
Relevans av dette for helsesektoren?

 • Risikonivåprosjektet har vist hvordan en effektivt kan nytte rapporter om tilløp og svikt av barrierer

  • Vurdere faren for alvorlige hendelser; sjeldne hendelser

  • Måle effekt av sikkerhetsarbeidet

  • Identifisere viktige innsatsområder

  • Øke innsikt i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet

 • Dette gir beslutningsunderlag vedrørende forebyggende sikkerhet og beredskap

JEV pres 31072007


Skisse helsesektoren

Sikkerhets-

forum

Næringen

Ptil

HMS

faggruppe

Skisse – helsesektoren

 • Registrere sentralt alle tilløp med potensial for å gi alvorlig helseskade/død

  • Lettere å fokusere på tilløp enn hendelser med fatalt resultat?

  • Nedre grenser for rapportering må fastsettes

 • Registrere sentralt alle funksjonstester av kritisk utstyr, samt resultat av test, eksempler

  • Smertepumper

  • Avsug

  • Stråleutstyr

 • Bør etableres på nasjonalt nivå

  • Må gi mulighet for å presentere resultater

   for det enkelte sykehus

 • Etablere faggruppe og referansegruppe

JEV pres 31072007


Resultater
Resultater

 • Må kunne gis på ulike nivåer

  • Nasjonalt

  • Helseregion

  • Helseforetak

  • Sykehus

 • Data for normalisering må registreres

 • Kanskje hensiktsmessig å lage en indeks

  • RNNS: verdi 100 i år 2000

JEV pres 31072007


Vil kunne gi sykehusledelsen
Vil kunne gi sykehusledelsen

 • Innsikt i

  • Effekten av forebyggende arbeid

  • Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd

  • Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker

  • Årsakenes relative betydning for risikobildet

 • Kan medvirke til å skape tillit og konsensus

 • Underlag for

  • Beslutninger om forebyggende sikkerhet og beredskap

  • Behov for forsterkning av innsats rundt tekniske, organisatoriske og menneskelige barrierer

JEV pres 31072007


Andre tiltak
Andre tiltak

 • Petroleumsindustrien har bredt fokus på

  MTO

 • i alt forebyggende arbeid

 • Innebærer 3 kategorier av barrierer

  • M – menneske

  • T – teknologi

  • O – organisasjon

JEV pres 31072007


Granskinger
Granskinger

 • I gransking av ulykker og tilløp benyttes MTO metodikken, som skal sikre fokus på alle typer elementer

  • Viktig for å gi innsikt i bakenforliggende årsaker, som ofte er knyttet til ”M”- og ”O”-forhold (barrierer)

 • Sentralt der sikkerhet i stor grad er avhengig av menneskelige og organisatoriske barrierer

 • Bør vurderes også i helsevesenet

JEV pres 31072007


Mto sf ren

Metodikken er hentet fra kjernekraftindustrien

Før -79 T

1979 Harrisburg MT

1986 Tsjernobyl MTO sett i en sammenheng

Bygger også på Prof. James Reasons “Swiss cheese model”

MTO- sfæren

JEV pres 31072007


Oppsummering
Oppsummering

 • Risikonivåprosjektet har vært meget vellykket i petroleumsindustrien

 • Kan være et aktuelt verktøy å vurdere også for helsesektoren

 • Vil kunne bidra til å gi innsikt i

  • Effekt av forebyggende arbeid

  • Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd

  • Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker

  • Årsakenes relative betydning for risikobildet

JEV pres 31072007


ad