Kvalitativn v zkum
Download
1 / 56

Kvalitativní výzkum - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Kvalitativní výzkum. od plánu po vyhodnocení. PRŮBĚH KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU V AGENTUŘE: BRIEF PROPOSAL - PLÁN REKRUTACE SCÉNÁŘ + STIMULAČNÍ MATERIÁLY + PROJEKTIVNÍ TECHNIKY? REALIZACE - PRAVIDLA ANALÝZA/REPORT/PREZENTACE. PRAVIDLA A PRŮBĚH ROZHOVORU. „Navázat vztah“ – relax , důvěra

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kvalitativní výzkum' - kolya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kvalitativn v zkum

Kvalitativní výzkum

od plánu po vyhodnocení


PRŮBĚH KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU V AGENTUŘE:BRIEFPROPOSAL - PLÁNREKRUTACESCÉNÁŘ + STIMULAČNÍ MATERIÁLY + PROJEKTIVNÍ TECHNIKY?REALIZACE - PRAVIDLAANALÝZA/REPORT/PREZENTACE


Pravidla a pr b h rozhovoru
PRAVIDLA A PRŮBĚH ROZHOVORU

 • „Navázat vztah“ – relax, důvěra

 • Mluvit jazykem respondenta

 • Klást otevřené a jednoduché otázky

 • Keepgoing – neverbalní projev

 • Používat ticho

 • Nestrannost a otevřenost

 • Pořád se ptát, naslouchat a přemýšlet zároveň


Anal za
ANALÝZA

 • Vyhodnocení = hledání

 • Hledání objektivního v subjektivním

 • Hledání společného u jednotlivců

 • Hledání toho, co se opakuje ALE i výjimečnosti, zajímavosti

 • Vytváření vzorců chování, uvažování

 • Analýza, clustrování, mentální mapyReport prezentace
REPORT / PREZENTACE

 • BACKGROUND

 • CÍLE

 • CÍLOVÁ SKUPINA

 • METODOLOGIE

 • STIMULAČNÍ MATERIÁLY

 • HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

 • SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ


Na va e p n v zkum zna ky

na vaše přání…. Výzkum značky

…ale i ostatních nástrojů marketingového mixu


20% Vědomí

80%

Podvědomí

“80% lidského chování může být vysvětleno pomocí podvědomí”

Harvard Business School:

Mind, Body, Behaviour Initiative

Abychom pronikli do myšlení spotřebitele, potřebujeme znát skutečné důvody


Kvantitativní marketingový výzkum často umožňuje vidět pouze špičku ledovce

Věci, které vám mohu říci

Logické důvody

Výhody

Postoje a pocity, které lze pozorovat

5-20%

nad hladinou

Vlastnosti

Pocity

Emoce

Věci, které mohu sdílet pouze pomocí symbolů, projekce, pocitů a introspekce

80-95%

Motivy

pod hladinou

Podněty

Potřeby


Testov n konceptu v robku i komunikace
Testování (konceptu) výrobku či komunikace vidět pouze špičku ledovceV zkum v oblasti tvorby n m t
Výzkum v oblasti tvorby námětů JEJÍ komunikace

 • úkolem výzkumu je identifikovat potřeby trhu různé přístupy:

  • percepční mapy

  • analýza sociálních a kulturních trendů

  • analýza technického a konkurenčního prostředí

  • analýza struktury užitečnosti výrobku

  • Inspirovat může Etnografie


LAUNCH (STARO)NOVÉ FINANČNÍ INSTITUCE JEJÍ komunikace

POSITIONING

JMÉNO & LOGO

KOMUNIKACE


POSITIONING JEJÍ komunikace

JMÉNO& LOGO

KOMUNIKACE


METODOLOGIE A CÍLE VÝZKUMU JEJÍ komunikace

 • METODOLOGIE

 • Kvalitativní výzkum prostřednictvím skupinových diskusí

 • CÍLE

 • Ověřit positioning značky

 • Zjistit, který z navrhovaných směrů je nejvíce relevantní pro danou cílovou skupinu

 • Společně s klientem a agenturou využít zjištění výzkumu k doladění finálního positioningu značky


VZOREK JEJÍ komunikace

 • TRADIČNÍ

 • 40-55 let

 • starší děti, „emptynesters“

 • nižší vzdělání

 • menší města

 • vyznávají tradiční hodnoty

 • nové technologie nemají rádi

 • AKTIVNÍ

  • 30-45 let

  • ženatí/vdané/rozvedení

  • města 30-100 tis. Obyvatel

  • mají děti a rodinu

  • využívají jednoduché internetové aplikace

  • nechají se inspirovat okolím při využívaní nových technologiíCO JSOU ADCEPTY? JEJÍ komunikace

Adcepty nejsou reklamy, ale ilustrace, které vycházejí z esence značky/positioningu a které rozšiřují positioning o nové, možné směry a témata. Adcepty jsou nástroj pro prohloubení pochopení při přímé práci se spotřebitelem formou diskusních skupin.


Pou it adcept p i skupinov ch diskus ch
POUŽITÍ ADCEPTŮ PŘI SKUPINOVÝCH DISKUSÍCH JEJÍ komunikace

 • Adcepty jsou „klíčem k emocím“, jejich hlavním úkolem je dát impuls k diskusi, generovat projekce a pocity.

 • Diskuse s adcepty slouží ke „divergenci“ pocitů a myšlenek – analýza diskuse má za úkol „konvergenci“, tj. identifikace směru s největším potenciálem.

 • V průběhu diskusních skupin se ilustrace nehodnotí, ani se nesnažíme najít „tu nejlepší ilustraci“.

 • Ilustrace jsou materiálem pro projektivní techniky, pomáhají nám dostat se dál, tj. jít za obrázek a najít „novou pravdu“ a kombinaci myšlenek.


NÁVRH POSITIONINGU ZNAČKY ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ ADCEPTŮ JEJÍ komunikace

Pro všechny, kteří nechtějí nic víc, než snadný a důvěryhodný přístup ke svým penězům …

… nabízí [*značka] jednoduché a otevřené bankovnictví.

----

* bude nahrazeno jménem nového brandu


Tajemstv realizace
Tajemství realizace JEJÍ komunikaceVyu it etnografie
Využití etnografie JEJÍ komunikace

 • Vývoj a testování výrobku

 • Strategické plánování a positioning značek

 • Objevování potencionálních příležitostí na trhu

 • Segmentace spotřebitelů

 • Vytváření reklamy

 • Design a uspořádání retailového prostředí

 • Zachycení vznikajících spotřebitelských trendů

 • Firemní management


Dal techniky tvorby nov ch n pad v r mci kvalitativn ch et en
Další techniky tvorby nových nápadů JEJÍ komunikace v rámci kvalitativních šetření

 • seznam vlastností

 • silné vztahy mezi výrobky

 • morfologická analýza

 • identifikace potřeb výzkumem spokojenosti

 • skupinový rozhovor či brainstorming (pravidla)

  • se zástupci cílových skupin či experty v oboru

 • synektika


POSITIONING JEJÍ komunikace

JMÉNO & LOGO

KOMUNIKACE


PROJEKTIVNÍ TECHNIKY - JMÉNO JEJÍ komunikace

 • Přiřazování (instinktivně a intuitivně) jednotlivých jmen k různým produktům, službám nebo situacím. Na základě výsledků je možné určit, jaké atributy v sobě jednotlivá jména nesou, jestli jsou více moderní nebo konzervativní, drahé nebo levné, jestli se jimi lidi rádi pochlubí, atd.

Banka pro mladé vs. banka pro staré

Levná banka vs. drahá banka


PROJEKTIVNÍ TECHNIKY - JMÉNO JEJÍ komunikace

„Kdybych si musel vybrat jeden z názvů a nosit ho na tričku“

Název pro nového mobilního operátora

Nový internetový obchod / vyhledávač

LOGO


Filtrov n v b r n m t
Filtrování (výběr) námětů JEJÍ komunikace

 • ze dvou hledisek:

  • je-li v souladu s cíli podniku

  • je-li realizovatelný z hlediska zdrojů firmy

 • často se k hodnocení používá tzv. indexní metoda


Testov n koncepce v robku
Testování koncepce výrobku JEJÍ komunikace

pojem KONCEPCE

Spotřebitelé se musí vyjádřit k atributům výrobku

Cíl testování koncepce


LOGO JEJÍ komunikace

Hlavní cíl

 • Vybrat nejlepší logo - to, které je dostatečně zajímavé, výrazné a vhodné pro nový koncept

 • Zjistit přijatelnost nového loga cílovou skupinou

  Metodologie

 • Kvantitativní online výzkum s využitím kvalitativních prvkůLogo C - hodnocení po 1 (nejhorší)


Podívejte se na následující slova a zkuste vybrat ta, která se k tomuto logu nejvíce hodí?


Který z těchto tří návrhů loga se podle Vás nejvíce hodí k této nové bance? Představený positioning


POSITIONING hodí k této nové bance?

JMÉNO& LOGO

KOMUNIKACE


Post-test hodí k této nové bance?

 • Atraktivita

 • Vystihovaná slova / engagement

 • Pocity z reklamy (OPEN)

 • Hlavní sdělení reklamy(OPEN)

 • Změna spotu (OPEN, SPOLUTVORBA)


Atraktivita
Atraktivita hodí k této nové bance?

Do jaké míry se Vám tato reklama líbila?


Vystihovan slova
Vystihovaná slova hodí k této nové bance?

Podívejte se, prosím, na několik následujících slov a zkuste vybrat ta slova, která tuto reklamu vystihují. (Můžete vybrat libovolný počet slov)?


Prvn dojem pocity z reklamy
První dojem, pocity z reklamy hodí k této nové bance?

Jaké pocity a dojmy ve vás tento návrh reklamy vyvolal? Otevřená otázka


Hlavn sd len reklamy
Hlavní sdělení reklamy hodí k této nové bance?

Zamyslete se prosím nad tím, jaká byla hlavní informace této reklamy. Co vám chtěla tato reklama říci? Otevřená otázka


Spolutvorba n pady na zm nu
Spolutvorba – nápady na změnu hodí k této nové bance?

 • V závěru měli respondenti možnosti vyjádřit svoje nápady, jak spot upravit nebo vylepšit.

 • Celkově jsou lidi s exekucí spokojení a nemají potřebu reklamu měnit.

 • Ze zmíněných návrhů odzněli větší dynamika děje, závěr – vyvrcholení, větší „barevnost“ i ve smyslu použité hudby, větší prostor pro vyjádření a herectví, nebo i více informací i účtu samotném.

Co byste na této reklamě změnili, vylepšili? Otevřená otázka + spolutvorba


Od deskripce k porozum n od profilu k insightu

od deskripce k porozumění hodí k této nové bance? od profilu k insightu


Pozor insight nen na v ky
Pozor: Insight není na věky…. hodí k této nové bance?

Pampers – 70. -90. léta

http://www.youtube.com/watch?v=Q7_cuPjQWvQhttp://

www.youtube.com/watch?v=sNpQhMJMMv8

Pampers – o 10 – 15 let později

http://www.youtube.com/watch?v=Guro-Dmiia8

Pamperschannel: http://www.youtube.com/user/Pampers/videos?view=0


Vn m n produktu souvis
Vnímání produktu souvisí hodí k této nové bance?

S užíváním produktu

S užitkem produktu

S image produktu

VÝSLEDKEM MŮŽE BÝT „POSITIONING“ VÝROBKU


Postup p i vytv en pozi n ch map
Postup při vytváření pozičních map: hodí k této nové bance?

 • Zjištění rozhodujících kritérií

  • Např. cenový index (oproti průměrné ceně) x necenový index (kumulovaná vnímaná kvalita)

 • Identifikace konkurentů (značek)

 • Stanovení hodnotící škály (1-10)


V robkov testy mohou m t r zn obsah a formu
Výrobkové testy mohou mít různý obsah a formu: hodí k této nové bance?

 • test individuálního výrobku (monadický test)

 • komparativní testy

  • metodou absolutních preferencí

  • metodou párové komparace

 • paralelní test x test sukcesivní

 • Výrobkové portfólio – matice BCG, GE


Testov n spot ebn ho zbo
Testování spotřebního zboží hodí k této nové bance?

Testování vlastností výrobků

 • substitucí vlastností

 • eliminací vlastností

test prvního dojmu

dojmový test

zkušenostní test


ad