Dopravn pr zkum na p m stsk ch autobusov ch link ch
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH. Informace o provádění průzkumu ve vozidlech středa 9.4.2014. Co sebou na průzkum?. n abitý mobilní telefon s číslem uvedeným při registraci p sací potřeby svačinu. DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH.

Download Presentation

DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dopravn pr zkum na p m stsk ch autobusov ch link ch

DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH

Informace o provádění průzkumu ve vozidlech

středa 9.4.2014


Co sebou na pr zkum

Co sebou na průzkum?

 • nabitý mobilní telefon s číslem uvedeným při registraci

 • psací potřeby

 • svačinu


Dopravn pr zkum na p m stsk ch autobusov ch link ch1

DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH

V průběhu průzkumu

JE ZAJIŠTĚNA BEZPLATNÁ PŘEPRAVA.

Pracovník se prokazuje řidiči sčítacími formuláři a visačkou.


Dopravn pr zkum na p m stsk ch autobusov ch link ch2

DOPRAVNÍ PRŮZKUM NA PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSOVÝCH LINKÁCH

MZDA

80Kč/hod (hrubá mzda) – výkonová složka mzdy – samotné sčítání

50Kč/hod (hrubá mzda) – nevýkonová složka mzdy – čekání na konečné zastávce


Ozna en pracovn ka visa ka

Označení pracovníka – visačka

 • nutné ji mít po celou dobu připnutou na viditelném místě

 • po skončení směny ji vložíte do desek


Pr zkum objemu p epraven ch cestuj c ch

Průzkum objemu přepravených cestujících


Pr zkum objemu p epraven ch cestuj c ch1

Průzkum objemu přepravených cestujících

Pracovník jezdí v přiděleném vozidle a na každé zastávce počítá nástupy a výstupy cestujících.


Doprava na sm nu ze sm ny jak mohou nastat varianty

Doprava na směnu ze směny – jaké mohou nastat varianty?

 • začínáte/končíte přímo v Praze (Háje, Skalka, Depo Hostivař apod.) – dopravíte se sami MHD

 • začínáte/končíte mimo Prahu, ale je možné se do místa začátku/konce směny dostat veřejnou dopravou (popsáno v tabulce doprava na směnu)

 • začínáte/končíte mimo Prahu a do místa začátku/konce směny se není možné dostat veřejnou dopravou – dopravíme vás autem nebo kombinací veřejné dopravy a auta

  Tabulka s dopravou na směnu a ze směny v sekci aktuality


Pr b h pr zkumu

Průběh průzkumu

 • Začátek směny

  - dostavíte se na místo srazu v čase uvedeném u své směny

  tabulka s dopravou na směnu a ze směny v sekci „aktuality“

 • přihlásíte se u organizátora průzkumu, který Vám předá vše potřebné

 • v případě dopravy autem při nepřítomnosti organizátora čekat na místě srazu na jeho příjezd


Pr b h pr zkumu1

Průběh průzkumu

 • Ukončení směny

 • doprava ze směny je uvedena v aktualitách v tabulce s dopravou na směnu a ze směny

 • desky předáváte organizátorovi, v žádném případě nesmí zůstat ve vozidle

 • při dopravě autem čekejte v místě ukončení na příjezd organizátora


Od organiz tora obdr te slo ku desky desky obsahuj tyto n le itosti

Od organizátora obdržíte složku (desky) - desky obsahují tyto náležitosti

 • Informace na deskách

 • Pokyny

 • Rozpis jízd

 • Sčítací formuláře

 • Kontrolní jízdenky

 • K deskám je připnuta identifikační visačka


Desky

čísla linek,

které pojedete

Desky

informace o začátku a konci směny

nezapomenout se podepsat

informace o průběhu a konci průzkumu

VZOR

kontakty na organizátory


Rozpis sm ny

Rozpis směny

VZOR

výchozí zastávka…čas

číslo linky

konečná zastávka…čas

informace

informace o konci směny


S tac formul

formulář pro linku

Sčítacíformulář

typ vozu

datum a den

jméno sčítače

VZOR

názvy všech zastávek na lince

Způsob vyplňování bude dále ukázán na příkladu

pořadí jízdy v rozpisu jízd

Formuláře jsou v deskách řazeny podle čísla linek!!!


Jak vyplnit daj typ vozu

Jak vyplnit údaj - typ vozu

 • Minibus,Midibus

  • Mn, Md

 • Minibus,Midibus nízkopodlažní

  • MnN, MdN

MINIBUS

MIDIBUS


Typy voz

Typy vozů

 • Standardní autobus

  • Sd

 • Standardní nízkopodlažní autobus

  • SdN

Sd

SdN


Typy voz1

Typy vozů

 • Kloubový nebo vícekapacitní autobus

  • Kb, Vk

 • Kloubový nebo vícekapacitnínízkopodlažní autobus

  • KbN, VkN

KbN

VkN

Kb


Vzorov p klad postupu p i vypl ov n formul e

Vzorový příklad postupu při vyplňování formuláře


Dopravn pr zkum na p m stsk ch autobusov ch link ch

Vzorový příklad – (každý pracovník bude mít jiný rozpis jízd)

Je 5:26 a jsme na zastávce „Depo Hostivař“, kde začínáme sčítat

toto je rozpis jízd


Vzorov p klad

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

Z desek si vytáhneme formulář pro linku 364, který obsahuje oddíl s odjezdem ve 5:26 z Depa Hostivař


Vzorov p klad1

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

0

2

Do vozu nám nastoupili 2 cestující, nikdo nevystoupil


Vzorov p klad2

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

0

2

2

Ve vozidle tedy nyní máme 2 cestující


Vzorov p klad3

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

Nyní jsme přijeli na zastávku „Malešická továrna“ čas při odjezdu 5:28.

Do vozidla nastoupil 1 člověk a nikdo nevystoupil.

0

2

2

5:28

1

0


Vzorov p klad4

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

Ve vozidle máme nyní 3 cestující

2 přijeli

+ 1 nástup

– 0 výstup

2

0

2

5:28

0

3

1


Vzorov p klad5

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

Tímto způsobem pokračujeme dále až do konečné zastávky, v našem případě „Doubek“

2

0

2

5:28

3

0

1


Vzorov p klad6

KN

středa

Tomáš Marný

Vzorový příklad

9.4.2014

2

0

2

5:28

0

1

3

N

N

5:29

3

V průběhu trasy se Vám může stát, že vozidlo projelo zastávku bez zastavení.

Příklad je zastávka na znamení. Do kolonek „nástup“, „výstup“se píše „N“


Vzorov p klad7

Vzorový příklad

Na konečné zastávce se podíváte do rozpisu jízd, který spoj jedete dále. Vezmete si příslušný formulář a vyplňujete…


Z v re n shrnut

Závěrečné shrnutí

 • formulář se vyplňuje podle sledu zastávek, VŽDY OD SHORA DOLŮ

 • nezapomínat vyplnit hlavičku formuláře

 • nezapomeňte se podepsat!


Z v re n shrnut1

Závěrečné shrnutí

Kdy vyplnit N a kdy 0?

N – zastávka, která měla být obsloužena a řidič jí projel, nebo zastavil, ale neotevřel dveře. Typickým případem je zastávka na znamení

0 – zastávka, na které řidič zastavil, otevřel dveře, ale nikdo nevystoupil ani nenastoupil. V tomto případě se píše 0!


Ora en kontroln ch l stk

Oražení kontrolních lístků

 • během průzkumu po Vás chceme, abyste v označovači jízdenek dle pokynů orazili kontrolní lístek, který budete mít přiložen ve složce

 • tuto skutečnost máte napsanou v rozpisu jízd (nejčastěji budete označovat na začátku, uprostřed a na konci Vaší směny)


Dopravn pr zkum na p m stsk ch autobusov ch link ch

Děkujeme za pozornost


 • Login