Magdalena Tomala - PowerPoint PPT Presentation

Magdalena tomala
Download
1 / 12

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PAŃSTWA EUROPY PÓŁNOCNEJ WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU. Magdalena Tomala. Kluczowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie państwa dobrobytu jest zapewnienie. Bezpieczeństwa militarnego Bezpieczeństwa ekonomicznego. Bezpieczeństwa środowiskowego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Magdalena Tomala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Magdalena tomala

PAŃSTWA EUROPY PÓŁNOCNEJ

WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

Magdalena Tomala


Kluczowym czynnikiem warunkuj cym funkcjonowanie pa stwa dobrobytu jest zapewnienie

Kluczowym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie państwa dobrobytu jest zapewnienie

 • Bezpieczeństwa militarnego

 • Bezpieczeństwa ekonomicznego

Bezpieczeństwa środowiskowego


Magdalena tomala

 • Współpraca ponad granicami sprzyja zapewnieniu tego bezpieczeństwa

  (eliminuje zagrożenie wystąpienia konfliktu między państwami, możliwości wybuchu wojny itp.)

 • przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania politycznego i militarnego na rzec oddziaływania ekonomicznego, środowiskowego i społecznego.


Magdalena tomala

 • Wskazane założenia stawiają sobie dziś państwa Europy Północnej. Ich głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

 • Oznacza on jakość życia na takim poziomie na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny.


Nasza wsp lna przysz o

Nasza Wspólna Przyszłość

 • Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.


Magdalena tomala

Region Europy Północnej jest uznawany za faworyta w tej dziedzinie. I co ciekawe nie poprzestaje na byciu liderem.

Zrównoważony rozwój jest traktowany w tym regionie jako największe wyzwanie w XXI wieku

Opiera się on na kilku głównych zasadach:

 • Demokracji

 • Rządach prawa

 • Respektowaniu praw podstawowych

 • Wolności

 • Równości płci

 • Równości szans.


Posiada trzy zale ne od siebie wymiary

Socjalny

Posiada trzy zależne od siebie wymiary

Ekonomiczny

Ekologiczny


Analizuj c strategie zr wnowa onego rozwoju w europie p nocnej zwracaj uwag trzy nowe wyzwania

Analizując strategie zrównoważonego rozwoju w Europie Północnej zwracają uwagę trzy nowe wyzwania

 • Pierwsza zasada zobowiązuje oraz motywuje wszystkich graczy na rynku, aby byli odpowiedzialni za zrównoważony rozwój. Aby przyspieszyć ten proces podkreślono, iż rozwój powinien opierać się na rozwiązaniach rynkowychoraz powinien być pobudzany przez graczy w sposób przyjazny środowisku. Podkreśla się również, iż podmioty zanieczyszczające środowisko są odpowiedzialne za podejmowane przez siebie inicjatywy.


Magdalena tomala

 • Drugą zasadą jest stworzenie innowacyjnych „zielonych rozwiązań” poprzez stałe inwestycje w inicjatywy, które przyczyniają się do rozwiązywania głównych problemów społeczeństwa nordyckiego (ale i globalnego). Zasada ta prezentuje również najwyższe możliwe zyski społeczno-gospodarcze oraz wspomniana o ostrożności, która jest niezbędna, gdy nie istnieje żaden precyzyjny model konsekwencji środowiskowych danej czynności.


Magdalena tomala

 • Trzecią zasadą jest rozważanie długoterminowych globalnych konsekwencji naszych decyzji oraz ścisła współpraca z innymi krajami zaangażowanymi w problemy klimatyczne. Państwa nordyckie użyją swoich wpływów zarówno na szczeblu państwowym, jak również komercyjnym, aby zmienić kierunek rozwoju innych państw .


Magdalena tomala

Państwo

INNOWACYJNOŚĆ

BADANIA I ROZWÓJ

społeczeństwo

ZRÓWNOWAŻONY

ROZWÓJ

Przedsiębiorstwo

Uniwersytet


Magdalena tomala

Dziękuję za uwagę


 • Login