Euroen og den økonomiske udfordring - PowerPoint PPT Presentation

Euroen og den konomiske udfordring
Download
1 / 27

  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Euroen og den økonomiske udfordring. Henrik Kureer, lektor, cand. polit. DEO 10. september 2013. Athen , juli 2013. Kilde: Christine Romer. Kilde: OECD Outlook 93, June 2013. Kilde: Paul De Grauwe , http://www.voxeu.org/article/managing-fragile-eurozone.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Euroen og den økonomiske udfordring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Euroen og den konomiske udfordring

Euroen og den økonomiske udfordring

Henrik Kureer, lektor, cand. polit.

DEO 10. september 2013


Euroen og den konomiske udfordring

Athen, juli 2013


Euroen og den konomiske udfordring

Kilde: Christine Romer

Kilde: OECD Outlook 93, June 2013


Euroen og den konomiske udfordring

Kilde: Paul De Grauwe, http://www.voxeu.org/article/managing-fragile-eurozone

UK – højere gæld – men lavere rente!

UK – egen valuta – kan lade seddelpressen køre - kan devaluere

Spanien – ikke adgang til seddelpressen – kan gå bankerot

Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik


Euroen og den konomiske udfordring

Ø’et

Økonomisk union

En gruppe lande, der samarbejder om den økonomiske politik

Fællesmarked (Indre marked) med fri bevægelighed af varer, serviceydelser, kapital og arbejdskraft

Løs koordinering af finanspolitikken

Fælles finanspolitik – styret centralt af EU

(føderal, finans-politisk union)

Stabilitetspagten 1997

Regler for offentligt underskud (3% af BNP), offentlig gæld (60% af BNP)

  • Sixpack 2011 & Finanspagten 2012

  • Ændrede stemmeregler

  • Strammere regler for budgetunderskud

  • (strukturel saldo: 0,5%)

  • - Øget overvågning af nationale budgetter


Euroen og den konomiske udfordring

M’et

Monetær union

En gruppe lande, der samarbejder tæt på det valutamæssige område

Monetær union light:

Total fastlåsning af landenes valutaer

(Danmark / Færøerne

Eurozonen 1999)

Monetær union hardcore:

Én fælles valuta for alle lande

Én fælles centralbank

Bankunion

Euroen indføres 2002

Eurosystemet 1999

Fastlåsning af 11 landes valuta

ECB oprettes

– fælles pengepolitik

Fælles banktilsyn 2013

Fuldendt bankunion???


Euroen og den konomiske udfordring

Historiske møntunioner

Den Skandinaviske Møntunion

Danmark - Norge - Sverige

1877-1914

Den Latinske Møntunion

Frankrig – Italien – Belgien - Schweiz

1865-1914

(francen indføres)


Euroen og den konomiske udfordring

Den Italienske Møntunion 1861-1999

Politisk samling af Italien 1861-1870

Liren bliver fælles valuta

1893 Banca d’Italia oprettes

1926 Banca d’Italia eneret på seddeludstedelse

Den Tyske Møntunion 1871-1999

Politisk samling af Tyskland 1871

(Tyske Kejserrige)

1873 Mark bliver fælles valuta

1876 Reichsbank oprettes

1910 Reichsbank får seddelmonopol

Den Amerikanske Møntunion 1863-??

Politisk samling af USA 1788

National BankingAct 1863

– dollaren bliver fælles valuta (solo)

Federal Reserve System 1913

Glass-Steagall 1933

BankingAct of 1935


Euroen og den konomiske udfordring

Vigtige konklusioner - på baggrund af få (!) historiske eksempler

Monetære unioner baseret på selvstændige nationalstater er ikke holdbare i længden (Skandinavisk Møntunion / Latinske Møntunion).

Holdbare monetære unioner er baseret på en politisk samling af de deltagende lande – dvs. skabelsen af én samlet nationalstat med fælles regering centralbank, mv. (Italien, Tyskland, USA)

I de holdbare monetære unioner er man startet med den politiske samling (skabelsen af en ny nationalstat) – og har herefter udbygget det monetære samarbejde gradvist for at ende op med en fælles centralbank.


Euroen og den konomiske udfordring

Fordele ved fælles valuta

Kursrisiko fjernes. Meget lettere for landene at handle med hinanden (øget konkurrence, specialisering, stordrift mv.) – hvilket skaber velstand ifølge traditionel handelsteori

Øget tranparens – lettere at sammenligne priser over grænsen

Fælles valuta fjerner valutaspekulation mod den enkelte valuta (bør give øget frihed til at føre national finanspolitik)

Medlemslandene får indflydelse på styringen af den fælles valuta

(i Ecofin-rådet og ECB)


Euroen og den konomiske udfordring

Ulemper ved fælles valuta

Landene mister mulighederne for at føre selvstændig pengepolitik (landet kan ikke selv bestemme renten – den er fælles for alle lande)

Fraværet af seddelfinansiering af statsunderskud øger risiko for statsbankerot – og skaber mistillid blandt globale investorer (og dermed højere rente og øget risiko for bankerot). Dvs. øget risiko for spekulation fra finansmarkederne.

Ergo: Finansmarkederne får enorm magt.

Landene mister mulighederne for at føre selvstændig valutapolitik (landet kan ikke devaluere eller re-valuere, da landet ikke har egen valuta)

Det er svært for den fælles central-bank at fastlægge en fælles rente, der tilgodeser alle medlemslandene.

Fælles valuta nødvendiggør fælles politiske præferencer (omkring prioritering af fx arbejdsløshed, inflation mv.)


Euroen og den konomiske udfordring

Der skal være omfattende handel mellem de involverede lande.

Hvad kræves der af de deltagende lande, hvis en møntunion skal være en succes?

(teorien om optimale valutaområder)

Unionen bør ikke kunne rammes af asymmetriske chok. Landene skal følge en parallel udvikling.

Der skal være fri bevægelighed af arbejdskraft mellem landene – så de arbejdsløse i ét land kan flytte til lande med mangel på arbejdskraft. Fleksibelt arbejdsmarked med fleksibel løndannelse.

Mundell

Kenen

Landene skal have fælles finanspolitisk myndighed, som kan yde økonomisk støtte til områder i krise.


Euroen og den konomiske udfordring

Asymmetriske chok:

Tysklands lavvækstscenarie hvad angår lønninger

Frankrigs 35 timers uge

Boligboblen i visse lande

Tilstrømningen af kapital til Sydeuropa

Grækenlands uansvarlige finanspolitik

Store betalingsbalanceunderskud i visse lande

Krugman: The mother of all asymmetricshocks – the creation of the euro itself

Kilde: Bla. De Grauwe


Euroen og den konomiske udfordring

Florida

Spanien

Arbejdsløshed april 2013 : 7%

Arbejdsløshed april 2013 : 27%


Euroen og den konomiske udfordring

Konvergens??!!


Euroen og den konomiske udfordring

Udviklingen i priserne, 2000-2010 (inflationen)

Kilde: IMF Database


Euroen og den konomiske udfordring

Kilde: IMF Database


Euroen og den konomiske udfordring

Kilde: OECD Outlook 93, June 2013


Euroen og den konomiske udfordring

Devaluering af valuta kontra intern devaluering


Euroen og den konomiske udfordring

Optimistiske antagelser omkring ØMU’en

Omkostningsforskelle ville blive udlignet af Det Indre Marked

og øget konkurrence

Eurolandene ville hen ad vejen indføre strukturreformer

Fokus på monetære størrelser – ikke på reale størrelser (arbejdsløshed, BNP-vækst , konkurrenceevne mv.)

(neoklassisk)


Euroen og den konomiske udfordring

Der blev ikke taget højde for:

Ingen national ”seddelpresse” – ingen national centralbankfinansiering af nationalt budgetunderskud

– ergo: risiko for bankerot i de enkelte lande og dermed øget eksponering over for finansmarkederne

Øget finansiel integration medfører risiko for at et lands konkurs truer hele eurozonen (gennem bankernes finansiering af statsunderskud)

Behovet for en bankunion


Euroen og den konomiske udfordring

The real story behind the euromesslies not in the profligacy of politicians but in the arrogance of elites – specifically, the policy elites whopushedEuropeintoadopting a single currencywellbefore the continent wasready for such an experiment.

Den virkelige historie bag eurorodet ligger ikke i politikernes tøjlesløshed, men i elitens arrogance – især de politiske eliter, der pressede Europa ud i vedtagelsen af ​​en fælles valuta i god tid før kontinentet var klar til sådan et eksperiment.

Paul Krugman,

New York Times February 15, 2010


Euroen og den konomiske udfordring

Løsninger på eurokrisen

”The Big Picture”

Finanspolitisk union – fælles styring – fælles finansiering

Bankunion

Opløsning af eurosystemet – devalueringer

”Lappeløsninger”

’Marshall-hjælp’ fra de rige lande i nord

Finanspolitisk ekspansion i de rige lande i nord

Gøre ingenting – hidtidige indgreb er nok

(Sixpack, Finanspagt, Bankunion mv.)


Euroen og den konomiske udfordring

Konvergenskrav

Lav inflation

Lav rente

Offentligsaldo under 3% af BNP

Offentlig gæld under 60% af BNP

Stabil valuta – ERM-medlemskab uden devaluering i 2 år

Men ingen krav om at nedbringe store underskud/overskud

på betalingsbalancen, konvergens af BNP pr. indb. og arbejdsløshed

– dvs. reale størrelser


  • Login