Marginalisering og kampen mod den
Download
1 / 26

marginalisering og kampen mod den - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Updated On :

Marginalisering – og kampen mod den. Konference om truede børn og unge 24. november 2005. Opbrudssamfund. De store paraplyer er borte Individualisering Stigende kompetencekrav Svagere social kontrol Svækkede fællesnormer Udtyndede netværk marginalisering. Erik Aalbæk Jensen.

Related searches for marginalisering og kampen mod den

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'marginalisering og kampen mod den' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marginalisering og kampen mod den l.jpg

Marginalisering– og kampen mod den

Konference om truede børn og unge

24. november 2005


Opbrudssamfund l.jpg
Opbrudssamfund

 • De store paraplyer er borte

 • Individualisering

 • Stigende kompetencekrav

 • Svagere social kontrol

 • Svækkede fællesnormer

 • Udtyndede netværk

 • marginalisering


Erik aalb k jensen l.jpg
Erik Aalbæk Jensen

 • Magtens folk

 • Herrens mark


Magtens folk l.jpg
Magtens folk

 • Aalbæk Jensen:

  ”Vi får aldrig mere de tabte dyder tilbage… fra nu af skal vi leve i det normløse samfund, vi skal ikke alene leve i det, vi skal udfolde os i det og eksistere i det…”

  (interview i Politiken)


Bent hansen l.jpg
Bent Hansen

 • ”Velstand uden velfærd” (1969)

 • Hvad er velstand – og hvad er velfærd?


Individualisering l.jpg
Individualisering

 • En enorm frisættelse

 • Der skal vælges mellem mulighederne på ”det store marked”

 • Selvrealisering

 • ”selv-dannelse”

 • Spørgsmålet om identitet

 • Hvilken position får individet?


Opfattelsen af subjektet l.jpg
Opfattelsen af subjektet

 • Kants kritiske subjekt: oplysning og værdi: ”Alt har enten en pris - eller en værdighed”

 • Nyliberalisme, marked og varestrøm: ”Alt har en pris - og mest muligt for pengene”


Velf rdssamfundet l.jpg
Velfærdssamfundet

 • Vi lever i et risikosamfund

 • Og et velfærdssamfund af den nordiske type med et generelt sikkerhedsnet

 • Men udviklingen går mod markedet og stadig større vægt på den enkeltes eget valg

 • ”Den herskende ideologi stræber efter at sælge os den usikkerhed, der er resultatet af velfærdsstatens afvikling – som en chance for ny og større valgfrihed” (Slavoj Zizek, slovensk filosof)


To mulige spor og et tredie l.jpg
To mulige spor – og et tredie

 • Den enkelte er ”bruger”: Passiv, anonym, modtager af ydelser, markedsorienteret

 • Den enkelte er ”deltager”: kritisk, holdning, opposition, indflydelse

 • Risikoen: passiviseret, magtesløs, opgivelse, marginalisering, stress: lidelsen


Bruger rollen l.jpg
Bruger-rollen

 • Markedsgørelse: ”objektivering”

 • Modtager af service-ydelser

 • Passiviseret

 • Risiko for tab af rettigheder

 • Børn ”passes”, ”flyttes rundt på”

 • Ellen Ryg Olsen: Syge på tvangsarbejde. Gyldendal 2005


Risiko og lidelsen l.jpg
Risiko og lidelsen

 • Et stort pres på den enkelte

 • Krav om selvrealisering

 • - der mere og mere standardiseres

 • Valget mellem ”foregivet autenticitet”

 • Eller ”flugten ind i depressionen”

 • Depression: selvets utilstrækkelighed

 • Lisbeth Bendtsen:Mellem drøm og mareridt. Dansk Psykologisk Forlag, 2005


Deltagerrollen l.jpg
Deltagerrollen

 • Aktør og ”subjektivering”

 • Den refleksive og handlende position

 • Den kritiske modstand

 • Forsøg på indflydelse og medbestemmelse

 • - hvordan støtter vi denne rolle hos børn?


At v re udsat er at l.jpg
At være udsat er at …

 • Have sociale problemer

 • Dårligt skoleforløb

 • Ikke komme i gang med en uddannelse

 • Svagt socialt netværk

 • Svag familiebaggrund


Hvor mange udsatte unge er der l.jpg
Hvor mange udsatte unge er der?

 • Forskellige typer af udsatte børn og unge

  • Problemgruppen

  • Truede børn og unge

  • Børn og Unge med særlige behov

 • 1993: 10-15 procent af de 15-20 årige

 • - og det er der også i 2002


Forklaringsmodeller l.jpg
forklaringsmodeller

 • Biologisk vinkel

 • Social arv: risikofaktorer

 • Risikosamfund: den enkelte overladt til sig selv, marginalisering, svag integration

 • Institutionskultur


Negativ social arv l.jpg
Negativ social arv

 • Sociale belastninger

 • Dårlig social integration

 • Svækkede forældreroller

 • Manglende tro på livet


Har du nogen at tale med hvis vanskeligheder l.jpg
Har du nogen at tale med hvis vanskeligheder?

 • 64 pct.: mor og far - og venner

 • 16pct.: mor og far

 • 14 pct.: venner

 • 6 pct.: isoleredeBelastning og s rbarhed l.jpg
Belastning og sårbarhed

sårbarhed

Belastning

konsekvens

Beskyttende faktorer


De svage grupper l.jpg
De svage grupper

 • Omsorgssvigt

 • Vold

 • Seksuelle overgreb

 • Dårlige skilsmisser

 • Langvarig arbejdsløshed

 • Misbrug

 • Forældres psykiske forstyrrelser


S rbarhedsskabende cirkler l.jpg
Sårbarhedsskabende cirkler

Socialebelastninger

Dårlig social integration

symptomer


Social integration historisk set l.jpg
Social integration historisk set

 • Emile Durkheim (1858-1917)

 • ”Organisk solidaritet” – kontra ”mekanisk solidaritet”

 • Der skal være brug for én

 • En aktiv deltagerrolle

 • Det ”anomiske selvmord”

 • Social integration er tilhørsforhold til et fællesskab


Social integration som begreb l.jpg
social integration som begreb

Socialt netværk: arbejde og venner

Forankring: indflydelse, betydning, fortrolighed

Selvværd: blive anerkendt


Hvad er anerkendelse og n rv r l.jpg
Hvad er anerkendelse og nærvær?

 • Nærvær – versus – tilstedeværelse

 • Anerkendelse er at leve sig ind i, ”se”, lytte til

 • Berit Baes undersøgelse

 • Det modsatte af anerkendelse?

 • ”Opfølgning” – i ord og gerning


Opf lgningsp dagogik l.jpg
”Opfølgningspædagogik”

 • Den Gule Flyver

 • Allan Simonsen og Anni Lauritsen

 • Regelsæt, rutiner, forventninger og opfølgning

 • opfølgningspædagogik


Professionel kompetence l.jpg
Professionel kompetence

 • Faglig kvalifikation

 • Formidlingsmæssige evner

 • Menneskelige egenskaber

 • Advokatorisk etik


ad