OAJ Etelä-Karjala
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

3.4.2013 Imatra Päivi Koppanen OAJ vpj., OAO pj. Lehtori, OAJ:n plm. TAMK [email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OAJ Etelä-Karjala Ajankohtaista OAJ:ssa ja OAO:ssa OAJ, Opetusalan Ammattijärjestö OAO, OAJ:n Ammatilliset Opettajat. 3.4.2013 Imatra Päivi Koppanen OAJ vpj., OAO pj. Lehtori, OAJ:n plm. TAMK [email protected] +358 400 733 632. Oleellista:

Download Presentation

3.4.2013 Imatra Päivi Koppanen OAJ vpj., OAO pj. Lehtori, OAJ:n plm. TAMK [email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OAJ Etelä-KarjalaAjankohtaista OAJ:ssa ja OAO:ssaOAJ, Opetusalan AmmattijärjestöOAO, OAJ:n Ammatilliset Opettajat

3.4.2013 Imatra

Päivi Koppanen

OAJ vpj., OAO pj.

Lehtori, OAJ:n plm. TAMK

[email protected]

+358 400 733 632


Oleellista:

Miten opettajan edunvalvonta ja asema pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa

 • Paikallistasolla = työnantajan suuntaan  oma yhdistys ja OAJ:n paikallisyhdistys

 • alueellisella tasolla  OAJ:n alueyhdistys ja oma jaos tai vastaava siellä

 • vk-tasolla


OAJ:n tulevaisuustyö

Suomi osaamisen kärjessä 2030 - OAJ:n tulevaisuushanke


OAJ:n EDUNVALVONTA:

Tulo- ja palkkapoliittinen edunvalvonta, TUPA +

Koulutuspoliittinen edunvalvonta, KOPO +

Järjestöpoliittinen edunvalvonta


Tulo- ja palkkapoliittinen edunvalvonta

Tulo- ja palkkapoliittinen tilanne:

Raamisopimus 2011 – 2014 : kolme koulutuspäivää saatiin ratkaistuksi juuri, Akavan työvaliokunnan ehdollinen hyväksyntä

Työ- ja virkaehtosopimukset

 • OVTES, KVTES, EK/ Sivista oppilaitokset ja yliopistot, PTYOTES, PTYTES, valtio)

 • Kulumassa oleva sopimus

 • Jatkuvaa neuvottelutoimintaa


27.1.2012

OAJ

Sopimuskorotukset 2012 ‒ 2013

* Kertaerä 150 €


OAJ:n jäsenet työnantajittain


Palkkaus- ja työaikakokeilut  reunaehdot

 • Sopimuksessa olevat kokeilut:  toteutettava täsmälleen sellaisina kuin on sopimukseen kirjattu  tavoitteena on, että saataisiin kokeiluja aikaan  kokemuksia kehittämiseen

 • Muut kokeilut: Paikalliset tarpeet ja työantaja, joka on valmis satsaamaan kokeiluun, nykytilannetta parempaa on saatava

  Valtion linjaukset

 • Eläkekysymykset edelleen  2017

 • Rahoituksen leikkaukset kaikilla asteilla  lomautukset ja leikkaukset

 • Verot

  Työelämäkysymykset

 • Osatyökykyiset

 • työsuojeluvaltuutettujen asema

 • Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet


Miksi OAJ on sopimassa työaikakokeiluista?

 • Opettajien työn vaatimukset muuttuvat

 • Oppilaitoskenttä muuttuu

 • Tavoitteena

  • opettajien palvelussuhteen ehtojen parantaminen

  • opettajien työaika vastaamaan paremmin nykyisiä tehtäviä

  • joustavampia ratkaisuja

   • OPV-järjestelmä, joustava kokonaisyöaika, aikuskoulutuskeskustenkokonaistyöaika, vuosityöaika

 • Kokeilusta kannattaa työnantajan maksaa, koska saa myös tulosta

 • Kokeilu mahdollinen, jos opettajat niin haluavat!

  • Opettajat oltava mukana valmistelussa koko ajan ja yhteydessä OAJ:n toimiston kanssa heti, kun aletaan suunnitella kokeilua


Kokeilujen reunaehdot


Palkkausjärjestelmien kehittäminen jatkuu KVTES-opasOVTES-opas myös tulossa

Olemassa olevat sopimukset  vuotojen tukkiminen  kaikki työ palkanmaksun perusteeksi!

Lomautukset ja leikkaukset

Ammatillisen koulutuksen palkkausopas OVTES  KT ja OAJ


Tuleva sopimus ja tavoiteasettelu seuraavalle kierrokselle

 • Sopimukset ovat voimassa kevääseen 2014

 • OAJ:n valmistautuminen alkoi viime syksynä

 • Missä ollaan nyt:

 • Yritettiin kattavaa sopimusta  ei onnistuttu  ensi syksynä viimeistään neuvotteluja: teknologiateollisuus aloittaa

 • Maan hallituksen kehysriihi 19.3.  vaikutukset?

 • MIKÄ TAKAA JULKISELLE SEKTORILLE VÄHINTÄÄN YKSITYISEN SEKTORIN TASON

 • OSTOVOIMA  näyttää siltä, että palkansaajien ostovoima heikkenee jonkin verran vuonna 2013


Järjestöpoliittinen edunvalvonta

Järjestöpolitiikan merkitys yksittäiselle opettajalla, erityisesti isoissa murroksissa?

 • Tehokas toiminta paikallisesti, alueella ja vk-tasolla

 • Järjestäytymisaste aktiivinen jäsenhankinta  opetusalan väki, rinnakkaisjärjestäytyminen

  • Ammatillinen toinen aste 59 % ja AMK:t 56 %

  • Jäsenhankintakampanjat OAJ:n vetämänä LTOL, ammatilliset, AMK, jne.

 • Järjestön kiinnostavuus, modernit toimintatavat, jäsenedut

 • TULEVAISUUDEN JÄRJESTÄYTYMISTAPA?

 • Järjestön talous

 • OAJ:n toimitilat tulevaisuudessa  Akavatalon remontti


Valtuusto 150

Hallitus

Puheenjohtajisto

KOPO

TUPA

Järjestö

Talous

SOOL

LTOL

OAO

YLL

YSI

FSL

OPSIA

Opetusalan

seniori-

järjestö

AO

KSOLI

AKOL

LEO

SKO

SMOL

TOOL

Alueyhdistys

Paikallisyhdistys

AO

LEO

SKO

SMOL

TOOL

YLL

AKOL

YSI

LTOL

FSL


Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Koulutuspolitiikan merkitys yksittäiselle opettajalle, erityisesti isoissa murroksissa?

 • Hallitusohjelma  KESU 2011 – 2016

 • Valtion budjetti

  RAHOITUSJÄRJESTELMÄT ja LEIKKAUKSET

 • Kuntauudistus ja sen vaikutukset?

 • Rakenteellinen kehittäminen kaikilla asteilla

  • Edelleen nykyistä isompia koulutuksen järjestäjiä

  • Omistajanvaihdokset  yksityistämisiä 


KESU:n 2011 – 2016 lähtökohdat

 • Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

 • Tavoitteena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-maiden kärkijoukkoon keskeisissä nuorten ja aikuisten

  • osaamisvertailuissa

  • koulupudokkaiden vähyydessä

  • nuorten ja työikäisten korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden väestöosuudessa.


OAJ:n KESU-seuranta

Koulutuksen tasa-arvo  työ menossa  erittäin hankalia linjauksia

Opettaja – opiskelijamäärän suhde

Opettajankoulutuksen määrät

Opettajanimikkeen suojaaminen

Opetustuntien määrä

Ohjauspalvelut

Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaus

AMK-uudistuksen toteuttaminen

Vapaan sivistystyön saavutettavuus

Tulevaisuuskomitea  OAJ:n oma tulevaisuustyö

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön monipuolistaminen

Työantajan velvoite huolehtia täydennyskoulutuksesta

Muutosten vaikutus opettajien työhön ja työaikaan.


Varhaiskasvatus

Hallinnonala

Lainsäädännön uudistaminen

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta

Päivähoitomaksut  tuntiperusteinen maksujärjestelmä

TUPA: Sopimusala


Perusopetus ja lukio

Kolmiportainen tuki

Opetusryhmien pienentäminen  60 miljoonaa € 239 koulutuksen järjestäjälle

Lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen

Ylioppilaskirjoituksen uudistaminen


Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö

Rakenteellinen uudistaminen

Resurssileikkaukset


Ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus

Rakenteellinen kehittäminen edelleen

Yhteiskunta-/nuoriso-/koulutustakuu

Odotellaan päätöksiä koulutuspaikkojen leikkauksista ja niiden kohdentamisista  netto 5800 paikkaa vai jotain muuta  kehysriihi  3151 koulutuspaikkaa

Rahoituksen leikkaukset  valtionosuus + kuntaosuudet  2012 – 2016 ero -175 M€

Lähiopetuksen määrä 38 h  n. 28 h

Laatustrategia

Opiskelijavalintojen uudistus

Oppisopimuskoulutus jaa muu työpaikalla tapahtuva koulutus yhteistyössä oppilaitosten kanssa

TUTKE

Koulutustilit

Keskeyttämiset

ATTO-aineiden opettajat


Kuvio 1


Korkeakoulut: yliopistot ja AMK:t

 • Rahoituksen leikkaukset n. 150 M€ ja indeksin jäädytykset edelleen

 • Hakujärjestelmät

 • Yliopistouudistuksen jälkimainingit

 • Aloituspaikkojen leikkaukset AMK

 • AMK-lain uudistaminen 2014

  • Toimiluvat

  • Koulutustehtävä

 • AMK:n rahoitusjärjestelmän uudistus 2014

 • Valtionosuusuudistus 2015

  • 100 % valtion rahoitus?

  • Oikeushenkilöaseman uudistaminen  osakeyhtiöitä?

 • Ylemmät AMK-tutkinnot ja niiden asema (master-taso)


Rahoitusmalliluonnos, AMK


 • Login