3.4.2013 Imatra Päivi Koppanen OAJ vpj., OAO pj. Lehtori, OAJ:n plm. TAMK paivi.koppanen@tamk.fi - PowerPoint PPT Presentation

OAJ Etelä-Karjala
Download
1 / 25

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OAJ Etelä-Karjala Ajankohtaista OAJ:ssa ja OAO:ssa OAJ, Opetusalan Ammattijärjestö OAO, OAJ:n Ammatilliset Opettajat. 3.4.2013 Imatra Päivi Koppanen OAJ vpj., OAO pj. Lehtori, OAJ:n plm. TAMK paivi.koppanen@tamk.fi +358 400 733 632. Oleellista:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

3.4.2013 Imatra Päivi Koppanen OAJ vpj., OAO pj. Lehtori, OAJ:n plm. TAMK paivi.koppanen@tamk.fi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

OAJ Etelä-KarjalaAjankohtaista OAJ:ssa ja OAO:ssaOAJ, Opetusalan AmmattijärjestöOAO, OAJ:n Ammatilliset Opettajat

3.4.2013 Imatra

Päivi Koppanen

OAJ vpj., OAO pj.

Lehtori, OAJ:n plm. TAMK

paivi.koppanen@tamk.fi

+358 400 733 632


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

Oleellista:

Miten opettajan edunvalvonta ja asema pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa

 • Paikallistasolla = työnantajan suuntaan  oma yhdistys ja OAJ:n paikallisyhdistys

 • alueellisella tasolla  OAJ:n alueyhdistys ja oma jaos tai vastaava siellä

 • vk-tasolla


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

OAJ:n tulevaisuustyö

Suomi osaamisen kärjessä 2030 - OAJ:n tulevaisuushanke


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

OAJ:n EDUNVALVONTA:

Tulo- ja palkkapoliittinen edunvalvonta, TUPA +

Koulutuspoliittinen edunvalvonta, KOPO +

Järjestöpoliittinen edunvalvonta


Tulo ja palkkapoliittinen edunvalvonta

Tulo- ja palkkapoliittinen edunvalvonta

Tulo- ja palkkapoliittinen tilanne:

Raamisopimus 2011 – 2014 : kolme koulutuspäivää saatiin ratkaistuksi juuri, Akavan työvaliokunnan ehdollinen hyväksyntä

Työ- ja virkaehtosopimukset

 • OVTES, KVTES, EK/ Sivista oppilaitokset ja yliopistot, PTYOTES, PTYTES, valtio)

 • Kulumassa oleva sopimus

 • Jatkuvaa neuvottelutoimintaa


Sopimuskorotukset 2012 2013

27.1.2012

OAJ

Sopimuskorotukset 2012 ‒ 2013

* Kertaerä 150 €


Oaj n j senet ty nantajittain

OAJ:n jäsenet työnantajittain


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

Palkkaus- ja työaikakokeilut  reunaehdot

 • Sopimuksessa olevat kokeilut:  toteutettava täsmälleen sellaisina kuin on sopimukseen kirjattu  tavoitteena on, että saataisiin kokeiluja aikaan  kokemuksia kehittämiseen

 • Muut kokeilut: Paikalliset tarpeet ja työantaja, joka on valmis satsaamaan kokeiluun, nykytilannetta parempaa on saatava

  Valtion linjaukset

 • Eläkekysymykset edelleen  2017

 • Rahoituksen leikkaukset kaikilla asteilla  lomautukset ja leikkaukset

 • Verot

  Työelämäkysymykset

 • Osatyökykyiset

 • työsuojeluvaltuutettujen asema

 • Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet


Miksi oaj on sopimassa ty aik akokeiluista

Miksi OAJ on sopimassa työaikakokeiluista?

 • Opettajien työn vaatimukset muuttuvat

 • Oppilaitoskenttä muuttuu

 • Tavoitteena

  • opettajien palvelussuhteen ehtojen parantaminen

  • opettajien työaika vastaamaan paremmin nykyisiä tehtäviä

  • joustavampia ratkaisuja

   • OPV-järjestelmä, joustava kokonaisyöaika, aikuskoulutuskeskustenkokonaistyöaika, vuosityöaika

 • Kokeilusta kannattaa työnantajan maksaa, koska saa myös tulosta

 • Kokeilu mahdollinen, jos opettajat niin haluavat!

  • Opettajat oltava mukana valmistelussa koko ajan ja yhteydessä OAJ:n toimiston kanssa heti, kun aletaan suunnitella kokeilua


Kokeilujen reunaehdot

Kokeilujen reunaehdot


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

Palkkausjärjestelmien kehittäminen jatkuu KVTES-opasOVTES-opas myös tulossa

Olemassa olevat sopimukset  vuotojen tukkiminen  kaikki työ palkanmaksun perusteeksi!

Lomautukset ja leikkaukset

Ammatillisen koulutuksen palkkausopas OVTES  KT ja OAJ


Tuleva sopimus ja t avoiteasettelu seuraavalle kierrokselle

Tuleva sopimus ja tavoiteasettelu seuraavalle kierrokselle

 • Sopimukset ovat voimassa kevääseen 2014

 • OAJ:n valmistautuminen alkoi viime syksynä

 • Missä ollaan nyt:

 • Yritettiin kattavaa sopimusta  ei onnistuttu  ensi syksynä viimeistään neuvotteluja: teknologiateollisuus aloittaa

 • Maan hallituksen kehysriihi 19.3.  vaikutukset?

 • MIKÄ TAKAA JULKISELLE SEKTORILLE VÄHINTÄÄN YKSITYISEN SEKTORIN TASON

 • OSTOVOIMA  näyttää siltä, että palkansaajien ostovoima heikkenee jonkin verran vuonna 2013


J rjest poliittinen edunvalvonta

Järjestöpoliittinen edunvalvonta

Järjestöpolitiikan merkitys yksittäiselle opettajalla, erityisesti isoissa murroksissa?

 • Tehokas toiminta paikallisesti, alueella ja vk-tasolla

 • Järjestäytymisaste aktiivinen jäsenhankinta  opetusalan väki, rinnakkaisjärjestäytyminen

  • Ammatillinen toinen aste 59 % ja AMK:t 56 %

  • Jäsenhankintakampanjat OAJ:n vetämänä LTOL, ammatilliset, AMK, jne.

 • Järjestön kiinnostavuus, modernit toimintatavat, jäsenedut

 • TULEVAISUUDEN JÄRJESTÄYTYMISTAPA?

 • Järjestön talous

 • OAJ:n toimitilat tulevaisuudessa  Akavatalon remontti


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

Valtuusto 150

Hallitus

Puheenjohtajisto

KOPO

TUPA

Järjestö

Talous

SOOL

LTOL

OAO

YLL

YSI

FSL

OPSIA

Opetusalan

seniori-

järjestö

AO

KSOLI

AKOL

LEO

SKO

SMOL

TOOL

Alueyhdistys

Paikallisyhdistys

AO

LEO

SKO

SMOL

TOOL

YLL

AKOL

YSI

LTOL

FSL


Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Koulutuspolitiikan merkitys yksittäiselle opettajalle, erityisesti isoissa murroksissa?

 • Hallitusohjelma  KESU 2011 – 2016

 • Valtion budjetti

  RAHOITUSJÄRJESTELMÄT ja LEIKKAUKSET

 • Kuntauudistus ja sen vaikutukset?

 • Rakenteellinen kehittäminen kaikilla asteilla

  • Edelleen nykyistä isompia koulutuksen järjestäjiä

  • Omistajanvaihdokset  yksityistämisiä 


Kesu n 2011 2016 l ht kohdat

KESU:n 2011 – 2016 lähtökohdat

 • Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

 • Tavoitteena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-maiden kärkijoukkoon keskeisissä nuorten ja aikuisten

  • osaamisvertailuissa

  • koulupudokkaiden vähyydessä

  • nuorten ja työikäisten korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden väestöosuudessa.


Oaj n kesu seuranta

OAJ:n KESU-seuranta

Koulutuksen tasa-arvo  työ menossa  erittäin hankalia linjauksia

Opettaja – opiskelijamäärän suhde

Opettajankoulutuksen määrät

Opettajanimikkeen suojaaminen

Opetustuntien määrä

Ohjauspalvelut

Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaus

AMK-uudistuksen toteuttaminen

Vapaan sivistystyön saavutettavuus

Tulevaisuuskomitea  OAJ:n oma tulevaisuustyö

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön monipuolistaminen

Työantajan velvoite huolehtia täydennyskoulutuksesta

Muutosten vaikutus opettajien työhön ja työaikaan.


Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Hallinnonala

Lainsäädännön uudistaminen

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta

Päivähoitomaksut  tuntiperusteinen maksujärjestelmä

TUPA: Sopimusala


Perusopetus ja lukio

Perusopetus ja lukio

Kolmiportainen tuki

Opetusryhmien pienentäminen  60 miljoonaa € 239 koulutuksen järjestäjälle

Lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen

Ylioppilaskirjoituksen uudistaminen


Taiteen perusopetus ja vapaa sivistysty

Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö

Rakenteellinen uudistaminen

Resurssileikkaukset


Ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus

Rakenteellinen kehittäminen edelleen

Yhteiskunta-/nuoriso-/koulutustakuu

Odotellaan päätöksiä koulutuspaikkojen leikkauksista ja niiden kohdentamisista  netto 5800 paikkaa vai jotain muuta  kehysriihi  3151 koulutuspaikkaa

Rahoituksen leikkaukset  valtionosuus + kuntaosuudet  2012 – 2016 ero -175 M€

Lähiopetuksen määrä 38 h  n. 28 h

Laatustrategia

Opiskelijavalintojen uudistus

Oppisopimuskoulutus jaa muu työpaikalla tapahtuva koulutus yhteistyössä oppilaitosten kanssa

TUTKE

Koulutustilit

Keskeyttämiset

ATTO-aineiden opettajat


3 4 2013 imatra p ivi koppanen oaj vpj oao pj lehtori oaj n plm tamk paivi koppanen tamk fi

Kuvio 1


Korkeakoulut yliopistot ja amk t

Korkeakoulut: yliopistot ja AMK:t

 • Rahoituksen leikkaukset n. 150 M€ ja indeksin jäädytykset edelleen

 • Hakujärjestelmät

 • Yliopistouudistuksen jälkimainingit

 • Aloituspaikkojen leikkaukset AMK

 • AMK-lain uudistaminen 2014

  • Toimiluvat

  • Koulutustehtävä

 • AMK:n rahoitusjärjestelmän uudistus 2014

 • Valtionosuusuudistus 2015

  • 100 % valtion rahoitus?

  • Oikeushenkilöaseman uudistaminen  osakeyhtiöitä?

 • Ylemmät AMK-tutkinnot ja niiden asema (master-taso)


Rahoitusmalliluonnos amk

Rahoitusmalliluonnos, AMK


 • Login