N yte maan tavaksi
Download
1 / 30

Näyte maan tavaksi - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Näyte maan tavaksi. Näytteiden ottaminen käsikairalla ja koneella. Näyte maan tavaksi. Sisältö: viljavuustutkimus näytteenoton yleiset ohjeet näytteenottomenetelmät tutkimustulokset ja tulosten tulkinta. Viljavuustutkimus = perustutkimus maalaji ja multavuus johtoluku happamuus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Näyte maan tavaksi' - keon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N yte maan tavaksi

Näyte maan tavaksi

Näytteiden ottaminen käsikairalla

ja

koneella


N yte maan tavaksi1
Näyte maan tavaksi

Sisältö:

 • viljavuustutkimus

 • näytteenoton yleiset ohjeet

 • näytteenottomenetelmät

 • tutkimustulokset ja tulosten tulkinta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Viljavuustutkimus ja sen hyv ksik ytt

Viljavuustutkimus

= perustutkimus

maalaji ja multavuus

johtoluku

happamuus

vaihtuva kalsium

helppoliukoinen fosfori

kalium

vaihtuva magnesium

rikki

Viljelysuunnitelma

Viljavuustutkimus ja sen hyväksikäyttö

 • kalkitus- ja lannoitussuunnitelma

 • edullisimman kalkkilajin valinta

 • muu maanparannus

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Viljavuustutkimus ja sen hyv ksik ytt1

Hivenravinteet

boori

kupari

sinkki

mangaani

natrium

molybdeeni

rauta

Viljelysuunnitelma

maan hivenlannoitus-tarve esille

näytekohtainen hivenlannoitussuositus

Viljavuustutkimus ja sen hyväksikäyttö

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenotto avain perustietoihin
Näytteenotto - avain perustietoihin

Tutkimus ja koetoiminta

Viljavuus-tutkimus

Terveellinen ravinto ja rehu

Wisu ym.

suunnitteluohjelmat

Hyvä taloudellinen tulos

Ympäristön ja vesien suojelu

Oikea lannoitus ja kalkitus

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenoton ajankohdat
Näytteenoton ajankohdat

 • Aikainen kevät roudan sulamisen jälkeen, ennen toukotöitä tai nurmien kevätlannoitusta

Aikaisin keväällä roudan sulaessa

 • Nurmilta niiton jälkeen ennen uusintalannoitusta (osanäytteiden pinnasta kasvijätteet pois)

Nurmilta ennen lannoitusta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenoton ajankohdat1
Näytteenoton ajankohdat

 • Kasvukaudella, kunhan estetään vuotuislannoituksen joutuminen näytteen mukaan

 • Maanäyte otetaan orasrivin kohdalta

  => kairan pisto ei osu orasrivien väleissä olevien lannoiterivien kohdalle

  (Huom: ei päde suorakylvöön!)

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenoton ajankohdat2
Näytteenoton ajankohdat

 • Sadonkorjuun jälkeinen syksy aina maan vahvaan routaantumiseen saakka

Puinnin jälkeen sängeltä

 • Kiireellisenä tilatut tulokset saadaan kahdessa viikossa => tarvittaessa jo alkavan kasvukauden lannoitus-päätösten pohjaksi

Syksyllä kuivalta kynnökseltä

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenottotarvikkeet
Näytteenottotarvikkeet

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenottotarvikkeet1
Näytteenottotarvikkeet

 • kaira tai muu sopiva näytteenottoväline (lisäksi esim. ruuvitaltta tms. lasta kairan tyhjentämiseen)

 • kairan vaihtoehtona lapio, varsinkin turvemailla

 • tutkimustilauslomake

 • kartta tilan pelloista tai aikaisempi viljavuuskartta, johon näytteenottopaikat merkitään

 • vedenkestävä (permanent) tussi

 • maanäyterasiat, yksi rasia 1-3 hehtaaria kohden

  (Viljavuuspalvelun maanäyterasioita voi tiedustella maatalouskaupoista)

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Tutkimustilaus
Tutkimustilaus

 • Tilauslomakkeeseen tiedot maatilasta, näytteistä ja halutuista analyyseistä

 • Perustutkimus määritetään kaikista näytteistä myös ilman eri tilausta.

 • Hivenainemääritykset kannattaa tilata yhdistelminä = edullisina tarjouspaketteina.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Tutkimustilaus s hk isesti

Ville Peltomies

Peltotie 1

Peltola

Tutkimustilaus sähköisesti

 • liittyminen FarmitKlubiin, http://www.farmit.net

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenoton yleiset ohjeet
Näytteenoton yleiset ohjeet

 • Maanäytteet kasvulohkolta

  • maalajikohtaisesti

  • tasalaatuisista kohdista

  • poikkeavia paikkoja välttäen

 • Pisto koko muokkauskerroksen

  (= kyntökerroksen) syvyydeltä

 • Kierrä näytekairaa myötäpäivään täysi kierros, jonka jälkeen osanäyte nousee kairan mukana ylös.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenoton yleiset ohjeet1
Näytteenoton yleiset ohjeet

 • Poista osanäytteestä roskat, kivet ja mahdollisesti mukaan tullut jankko.

 • Työnnä edustava näyte esim. ruuvitaltalla suoraan näyterasiaan.

 • Ota osanäytteitä vähintään7 näyterasiaa kohden.

 • Turvemailla lapio on kairaa parempi näytteenottoväline.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


N ytteenoton yleiset ohjeet2
Näytteenoton yleiset ohjeet

 • Kairan pisto tehdään tasalaatuisesta kohdasta.

 • Vältä pellon yleisestä kunnosta poikkeavia paikkoja.

 • Mahdollinen jankkonäyte kairataan osanäytteiden reikien pohjista.

 • Jankkonäyte pakataan erikseen (merkintä: maanäytenro/”jankko”).

 • Jankosta määritetään vain maalaji ja happamuus.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Hajapistemenetelm

rasia 1

rasia 3

1

3

rasia 2

2

Hajapistemenetelmä

 • ravinnetilan peruskartoitus

 • näyte kootaan 7 - 8 osanäytteestä eri puolilta lohkoa

 • eri maalajeilta omat erilliset näytteet lohkon sisällä

 • jos osanäytteistä kertynyt maa ei mahdu rasiaan, sekoita osanäytteet ensin ämpärissä ja ota sitten maanäyte siitä rasiaan

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Linjamenetelm

rasia 1

rasia 2

1

2

rasia 3

3

Linjamenetelmä

 • jatkuvan seurannan väline

 • valitse linjalle kiintopisteet ja ota osanäytteet linjaa seuraten

 • arvioi osanäytteiden välimatkat niin, että ne edustavat tasaisesti noin hehtaarin aluetta

 • kukin linja edustaa vain yhtä maalajia

 • uusi näytteenotto 1 - 5 v välein aina samoilta linjoilta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


T sm viljelyn n ytteenotto

rasia 1

rasia 2

1

2

rasia 3

rasia 4

3

4

Täsmäviljelyn näytteenotto

 • Ota näytteet hajapiste-menetelmällä

  • joko satokartan tiedon

  • tai selvien maalajialueiden rajojen mukaisesti

   = > tihennettyä näytteenottoa käyttäen.

 • Peittoväritulostus näyttää lohkon sisäiset viljavuustilan vaihtelut.

 • Maalajirajat voi tarvittaessa myös merkitä kartalle.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Maan yterasiat
Maanäyterasiat

 • Tarvittavat näytteenotto-ohjeet ovat kuvattuina rasioiden ulkopinnoilla.

 • Merkitse näytteenottopaikat kartalle tai kirjaa näytenumerot ja lohkon nimi ylös paperille.

 • Poista roskat, kivet ja mahdollisesti mukaan tullut pohjamaa (jankko).

 • Numeroi rasiat järjestyksessä ykkösestä alkaen.

 • Käytä vedenkestävää tussia.

 • Täytä rasia yläreunassa olevan merkkiviivan tasalle.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Analysointi
Analysointi

 • Viljavuuspalvelu Oy

  • akkreditoidut menetelmät

  • sertifioitu laatujärjestelmä

  • kansainväliset normit täyttävä laboratorio

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Analyysitulokset
Analyysitulokset

 • Analyysitulokset esitetään joko taulukkotulostuksena (pöytäkirjoina) tai karttoina.

 • Taulukkotulostukset sisältävät lukuarvojen lisäksi viljavuusluokkaleimat.

 • Tulokset toimitetaan postitse tai tilauksesta myös Farmit- palvelun kautta.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Esimerkki p yt kirjan tulkinnasta
Esimerkki pöytäkirjan tulkinnasta

 • pintamaan maalaji

  (HtMr =hietamoreeni)

 • multavuus

  (rm = runsasmultainen)

 • johtoluku

  (yleensä alle 2,5)

 • viljavuusluokkaleimat

 • hyvä

 • tyydyttävä

 • välttävä

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Viljavuuskartta
Viljavuuskartta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Kalkitusohje aina mukana
Kalkitusohje aina mukana

 • Tulosten mukana taulukkomuotoinen kalkitusohje jokaiselle näytteelle, jossa kalkin tarvetta ilmenee.

 • Ohjeessa on suositus kalkkilajista ja kalkitusmäärästä.

 • Kartallisina tilattuihin tulosteisiin kalkitussuositus tehdään myös peittovärein.

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Hivensuosituskartat

Booriravinne

80 kg/ha

50 kg/ha

30 kg/ha

Ei lannoitustarvetta

Ei analyysituloksia

Hivensuosituskartat

 • Kartallisina tilattuihin tulosteisiin tehdään suositus kupari-, sinkki-, mangaani- ja boorilannoituksille peittovärein.

Booriravinne

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Tulosten tulkinta
Tulosten tulkinta

 • Maa-, lanta- ja rehunäytteiden analyysituloksia verrataan ohjearvoihin tulkintaoppaan avulla.

 • Opas "Viljavuustutkimuksen tulkinta peltoviljelyssä" on laadittu yhteistyössä tutkimuksen, hallinnon, neuvonnan, valvonnan ja alan teollisuuden kanssa.

 • Täydellisen oppaan voit tilata Viljavuuspalvelusta

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Koneellinen n ytteenotto
Koneellinen näytteenotto

Käytettävä välineistö:

 • mönkijä

 • näytteenottolaite (kaira)

 • tietokone

 • ohjelmisto

 • paikannusjärjestelmä (GPS)

  => tilattavissa

  urakoitsijapalveluna

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Koneellisen n ytteenoton toteutus
Koneellisen näytteenoton toteutus

 • VIPU-kartta TIKE:ltä

 • karttatieto siirretään näytteenottoyksikön tietokoneelle

 • näytteenottaja kiinnittää näytteenottopaikat kartalle ja koordinaatistoon

 • tilaus tehdään sähköisesti

 • näytteen koordinaatit tallennetaan tulosten mukana

 • tulokset kartalla

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Koneellisen n ytteenoton edut
Koneellisen näytteenoton edut

 • ammattitaitoinen näytteenotto

 • aikaa säästyy muihin töihin

 • näytteitä otetaan riittävästi (täsmäviljely)

 • edustavat näytteet

 • siirtyminen digitaaliseen tiedonkäsittelyyn ja hallintaan

 • pellon pitkäaikaisen ravinnetilan seuranta paikkatietojen avulla

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


Viljavuuspalvelu oy tuttu ja luotettava
Viljavuuspalvelu Oy - tuttu ja luotettava -

Viljavuuspalvelu Oy / 24.9.2014


ad