VERKLEINWOORDE - PowerPoint PPT Presentation

Verkleinwoorde
Download
1 / 14

 • 613 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VERKLEINWOORDE. VERKLEINWOORDE. Deur rekenaar papier Motor pa oom Vis verf vraag Dier maan kop Vark oog gesig Ster stoof ploeg Foto gif oorlog Ouma polisieman muur Boot lip duif Onderwyser besigheid dorp Koning boompie berig. Deurtjie rekenaartjie papiertjie

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VERKLEINWOORDE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verkleinwoorde

VERKLEINWOORDE

VERKLEINWOORDE


Verkleinwoorde

Deurrekenaarpapier

Motorpaoom

Visverfvraag

Diermaankop

Varkooggesig

Sterstoofploeg

Fotogifoorlog

Oumapolisiemanmuur

Bootlipduif

Onderwyserbesigheiddorp

Koningboompieberig


Verkleinwoorde

Deurtjierekenaartjiepapiertjie

Motortjiemuurtjiemaantjie

OumatjieOnderwysertjieDiertjie

BootjieOompieboompie

verfieduifiedorpie

KoppiegiffieVissie

Oorloggie lippieVarkie

ogievragiegesiggie

beriggieSterretjiestofie

PloegieFoto’tjiepa’tjiepolisiemannetjiebesigheidjieKoninkie


Verkleinwoorde

Reël 1:

Om ‘n verkleinwoordjietevormmoetekaltyd ‘n –ie; of -tjie; of-jieof kie of pie by die woordvoeg.

Bv. Blaar- blaartjie

hond- hondjie

oom- oompie


Re l 2

Reël 2

 • Indienwoord op á, i, o, of ueindigvoegons ‘n ‘tjieby.

 • Foto – foto’tjie

 • Taxi – taxi’tjie

 • Impi- impi’tjie

 • Balju- balju’tjie


Re l 3

Reël 3

 • Indien ‘n woord op ‘n meindig en ‘n langvokaal het of 2 konsonante of 2 lettergrepevoegons –pie by.

 • Bv. Arm – armpie (2 konsonante)

  Boom – boompie (langvokaal)

  Besem- besempie (2 lettergrepe)


Re l 4

Reël 4

 • Indien die woord op ‘ndofteindigvoegons net -jieby.

 • Bv. Hoed – hoedjie

  skoot – skootjie

  Boot- bootjie


Re l 5

Reël 5

 • Indien die woord op ‘n k,p,f,g,s,eindig en ‘n kortvokaal het verdubbel en die konsonant en voeg -ieby.

 • Bv.Kop – koppie

  Bek – bekkie

  Rif – riffie

  Gesig – gesiggie

  Vis - vissie


Re l 6

Reël 6

 • Indien die woord op ‘n k,p,f,g,s,eindig en ‘n langvokaal( watdieselfde is) het verloorek die eenvokaal en voegieby.

 • Bv. stoof – stofie

  oog- ogie

  knoop- knopie

  rook- rokie

  roos- rosie


Re l 7

Reël 7

 • Indien die woord ‘nkortklank het (eenvokaal ) en gevolg word deur ‘n m, n, l, r, verdubbelek die konsonant en voeg –etjieby.

 • Bv. Kam – kammetjie

  Man- mannetjie

  Val – valletjie

  Kar – karretjie

  Ster - sterretjie


Re l 8

Reël 8

 • Indien die woord op -ingeindigen uit 1 lettergreepbestaanvoegons –etjieby.

 • Bv. ring – ringetjie

  kring – kringetjie

  slang - slangetjie


Re l 9

Reël 9

 • Indienwoord op–ingeindig en uitmeer as 1 lettergreepbestaanverloorek diegen voeg -kie by.

 • Bv. koning – koninkie

  doring - dorinkie


Uitsonderings

Uitsonderings

pad - paadjie

gat - gaatjie

glas – glasie


Done by ettie cronj prentjies google images

Done by: EttieCronjéPrentjies: GOOGLE Images

HoërskoolKampsbaai


 • Login