Diwrnodau olaf yr iesu
Download
1 / 16

Diwrnodau olaf yr Iesu - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Diwrnodau olaf yr Iesu. Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem. Roedd Iesu wedi myned i Jeriwsalem ar gefn asyn i ddangos taw un o’r bobl ydoedd, dim Brenin ar geffyl ond dyn syml ar asyn. Fe ddanfonodd ei ddisgyblion i gael hyd iddo ac fe’i cafwyd yn union lle dywedodd y byddai. Sul y blodau.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diwrnodau olaf yr Iesu' - kennita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Iesu n mynd mewn i jeriwsalem
Iesu’n mynd mewn i Jeriwsalem

 • Roedd Iesu wedi myned i Jeriwsalem ar gefn asyn i ddangos taw un o’r bobl ydoedd, dim Brenin ar geffyl ond dyn syml ar asyn. Fe ddanfonodd ei ddisgyblion i gael hyd iddo ac fe’i cafwyd yn union lle dywedodd y byddai.


Sul y blodau
Sul y blodau

 • Wrth i’r Iesu farchogaeth heibio i’r bobl yn y dyrfa, roeddynt yn chwifio canghennau palmwydd tuag ato ac yn eu gosod ger ei draed. Rydym yn galw y diwrnod yma yn “Sul y blodau.”


Ogof lladron
Ogof Lladron

 • Aeth Iesu i mewn i’r Deml a gweld pobl yn prynnu a gwerthu nwyddau yn dwyllodrus.

 • Gwrth droiodd y byrddau gan weiddi “Dyma dŷ fy Nuw ond gwnaethoch chwi ef yn ogof lladron.”Geiriau r iesu
Geiriau’r Iesu

 • Eisteddodd Iesu gyda’i ddisgyblion yn yr Oruwch ystafell gan ddathlu y swper olaf gyda nhw.

 • Fe gyhoeddodd mai “ei gorff” oedd y bara ac “ei waed” oedd y gwin.

 • Dywedodd wrth y lleill y basai un ohonynt yn ei wadu 3 gwaith a basai un ohonynt yn ei fradychu gyda cusan.


Gardd gethsemane
Gardd Gethsemane

 • Aeth Iesu i weddio yng ngardd Gethsemane.

 • Gofynnodd i’w Dad, “Pam yr wyt ti’n gwneud hyn i mi?”

 • Wedyn cusannodd Jwdas yr Iesu ac fe gafodd ei arestio gan y milwyr.


Ar brawf
Ar brawf

 • Daethant â’r Iesu o flaen Pilat a ddywedodd ei fod yn golchi ei ddwylo o’r mater ac yn gadael i’r bobl benderfynnu. Roedd y dyrfa wedi pleidleisio i Barabas – lleidr – fynd yn rhydd a dedfrydu Iesu i farwolaeth.


Gorfodwyd yr Iesu i gario ei groes ei hun i galfari. Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar ôl stopio sawl gwaith. Cynnigodd rhai pobl i’w helpu ond fe stopiodd y milwyr Rhufeinig nhw. Roeddynt eisiau gweld yr Iesu yn dioddef achos ei honiad taw Fe oedd Brenin yr Iddewon.


Ar y groes
Ar y Groes Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • Cafodd Iesu ei hoelio i’r groes trwy ei arddyrnau a’i draed.

 • Gwisgodd Goron ddrain ar ei ben a wnaeth iddo waedu. Casglodd y bobl o gwmpas.

 • Cafodd ei groeshoelio gyda dau leidr.


Mae r diwedd yn agos
Mae’r Diwedd yn Agos Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • Fe drywanodd milwr Rhufeinig yr Iesu yn ei ochr a phan ofynnodd am ddŵr, fe gafodd sbwng wedi ei ymdrochi mewn finegar.

 • Gwnaeth hyn ef yn fwy sychedus ac roedd yn beth creulon I wneud.


Dydd gwener y groglith
Dydd Gwener y Groglith Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • Ar unwaith fe droiodd yr awyr yn ddu ac roedd pawb yn gwybod bod Iesu wedi marw.

 • Troiodd Un milwr Rhufeinig at ei ffrind a dweud, “Hwn oedd mab Duw”. Roedd nawr yn credu.

 • Cymerwyd yr Iesu i lawr o’r groes a’i gario i ogof o fedd dinesydd cyfoethog a gredai yn Iesu, mab Duw.


At yr ogof
At yr Ogof Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • Cafodd yr Iesu ei rwymo mewn dillad-claddu a’i eneinio â pheraroglau fel ‘sandalwood’. Gosodwyd ei gorff wedyn mewn bedd.

 • Roedd y bedd wedi ei orchuddio â maen trwchus a gafodd ei dreiglo dros y fynedfa.


Atgyfodiad Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • Ar y dydd Sul ar ôl marwolaeth yr Iesu, aeth ei fam i lawr i’r bedd ond cafodd y maen wedi ei symud a doedd y corff ddim yno.

 • Pengliniodd Mair ac wylo.

 • Clywodd lais tu ôl iddi’n gofyn beth oedd yn bod…


Mae r iesu yn fyw
Mae’r Iesu yn Fyw Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • …Iesu oedd yn siarad gyda Mair.

 • Roedd wedi dod nôl yn fyw a dywedodd wrth Mair am fynd i ddweud wrth y disgyblion.

 • Roedd Mair mewn syndod ond gwnaeth fel yr oedd Iesu’n dymuno.

 • Cychwynnodd ei thaith i’w darganfod.


Esgyniad
Esgyniad Cerddodd ar hyd y ‘Via Dolorosa’ ar

 • Siaradodd Iesu â’r disgyblion ac yna esgynnodd i’r Nef i eistedd ar ddeheulaw Duw, ei Dad.


ad