Iesu a Sacheus - PowerPoint PPT Presentation

Iesu a sacheus
Download
1 / 14

  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Iesu a Sacheus. Luc 19:1-10. Roedd y bobl wedi clywed bod Iesu ar ei ffordd. Roedd pawb eisiau gweld Iesu. Doedd neb yn hoffi Sacheus. . Roedd e yn casglu arian ac weithiau yn cymryd gormod o arian oddi wrth y bobl. Doedd neb yn hoffi Sacheus!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Iesu a Sacheus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Iesu a sacheus

Iesu aSacheus

Luc 19:1-10


Iesu a sacheus

Roedd y bobl wedi clywed bod Iesu ar ei ffordd.

Roedd pawb eisiau gweld Iesu.


Iesu a sacheus

Doedd neb yn hoffi Sacheus.

Roedd e yn casglu arian ac weithiau yn cymryd gormod o arian oddi wrth y bobl.


Iesu a sacheus

Doedd neb yn hoffi Sacheus!


Iesu a sacheus

Roedd arno eisiau gweld Iesu..... ond roedd yn ddyn byr ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas.

Doedd neb am adael iddo fynd heibio.


Iesu a sacheus

Doedd neb yn hoffi Sacheus!


Iesu a sacheus

Roedd pawb wedi cynhyrfu! ‘ Mae Iesu ar ei ffordd’.

Roedd pawb eisiau gweld Iesu.


Iesu a sacheus

Rhedodd Sacheus ymlaen a dringo coeden oedd i lawr y ffordd lle roedd Iesu'n mynd, er mwyn gallu gweld.


Iesu a sacheus

Cafodd bawb sioc!

Bu bron i Sacheus syrthio o’r goeden.

Roedd Iesu’n siarad ag ef fel ffrind.


Iesu a sacheus

“Mae'n rhaid i mi ddod i dy dŷ di heddiw,“ meddai Iesu.

Rhoddodd Sacheus groeso brwd i Iesu yn ei dŷ.


Iesu a sacheus

Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl! Roedden nhw'n cwyno a mwmblan......

“Mae wedi mynd i aros i dŷ 'pechadur' - dyn ofnadwy!”


Iesu a sacheus

Ond roedd Sacheus fel dyn newydd!


Iesu a sacheus

“.....dw i'n mynd i roi hanner popeth sydd gen i i'r tlodion. Ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethi nag y dylwn i, tala i bedair gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw."


Iesu a sacheus

Mae pob un ohonon ni yn gallu troi at Iesu Grist a chael ffrind am byth.

GJenkins


  • Login