Riiklik pensionikindlustus
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Riiklik pensionikindlustus PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riiklik pensionikindlustus. 2011. 2011.aasta pension. Indeks 1,000. ► 1. aprillist: Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45 Aastahinde suurus eurodes 4, 343 Baasosa suurus eurodes 114, 6575.

Download Presentation

Riiklik pensionikindlustus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riiklik pensionikindlustus

Riiklik pensionikindlustus

2011


2011 aasta pension

2011.aasta pension

Indeks 1,000

► 1. aprillist:

Rahvapensioni suurus eurodes 128, 45

Aastahinde suurus eurodes 4, 343

Baasosa suurus eurodes 114, 6575


Vanaduspension ride pensionistaa

Vanaduspensionäride pensionistaaž

 • Keskmine pensionistaaž (pensioniõiguslik +

  kindlustusstaaž) 44,24 aastat

  sealhulgas:

 • keskmine pensioniõiguslik staaž 40,19 aastat

 • keskmine pensionikindlustusstaaž 4,05 aastat


Keskmised pensionid 2011 a

Keskmised pensionid 2011.a


Riiklik pensionikindlustus

Pensionäride arv, kelle pensioni suurus ei ole tõusnud alates riikliku pensionikindlustuse seaduse jõustumisest


Pension ride arv kelle pension on le 191 73 euro

Pensionäride arv, kelle pension on üle 191,73 euro


Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa ism rp seos pensioni suurusega

Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos pensioni suurusega

ISM RP

► Aastakoefitsient = ————————————

ISM RP keskmine suurus

ISM RP

2010. aasta koefitsient = ————————————

26 829 (krooni)

► Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu aastakoefitsientide

summast.

► Pensioni kindlustusosaku arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summat aastahindega (01.04.2011 – 4,343 eurot).

► Aastakoefitsiendi 1 saab 2010.a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek oli 2010.a keskmiselt 11 179 krooni kuus (kui ei olnud ühinenud pensioni II sambaga).


Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide j rgi 2007 2010 1

Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi2007 – 2010 (1.)


Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide j rgi 2007 2010 2

Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2007 – 2010 (2.)


Keskmised aastakoefitsiendid maakondade j rgi

Keskmised aastakoefitsiendid maakondade järgi


Pensionikindlustatute jaotus maakondade j rgi

Pensionikindlustatute jaotus maakondade järgi


Riiklik pensionikindlustus

2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti ja keskmised pensionikindlustuse koefitsiendid


2010 aastal t tanud pension ride jaotus pensioniliigiti v rdluses sama liigi pension ride ldarvuga

2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti võrdluses sama liigi pensionäride üldarvuga


2010 aastal t tanud pension ride jaotus pensioniliigiti meeste ja naiste v rdluses

2010. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti meeste ja naiste võrdluses


T tavate pension ride jaotus maakonniti 2010 a

Töötavate pensionäride jaotus maakonniti 2010.a


Sotsiaalkindlustusameti eelarve 2011

Sotsiaalkindlustusameti eelarve 2011


Pensionikindlustusstaa

Pensionikindlustusstaaž

 • Ühe aasta pensionikindlustusstaaži saab isik, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (ISM P) oli vähemalt võrdne miinimumpalga aastasummalt makstavaga:

  2010. aastal (12 kuud x 4 350 x 20%) = 10 440 krooni.

 • Isikule, kelle eest maksis sotsiaalmaksu riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §6 alusel (4 350 kroonilt kuus), arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži, kui isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa oli:

  2010.aastal (12 kuud x 4350 x 20%) = 10 440 krooni.

 • Ühe kalendriaasta eest on võimalik saada maksimaalselt üks pensionikindlustusstaaži aasta.

 • Pensionikindlustusstaaži aasta arvutatakse kümnendmurruna, kolm kohta pärast koma.

 • Pensionikindlustusstaaž on oluline pensioniõiguse kindlakstegemisel, aga seda ei kasutata pensioni arvutamisel. Pensioni suurus sellest ei sõltu.


Kuidas saan teatise k tte

Kuidas saan teatise kätte?

1. Kasuta internetti, vaata e-teatist X-tee kodanikuportaalis, soovi korral trüki see ka välja.

Selleks on vaja:

 • omada ID-kaarti ja juurdepääsu arvutile ID-kaardi lugejaga

  või

 • olla mõne internetipanga klient (Swedbank, SEB (Ühispank), Sampo Pank, Krediidipank, Nordea Pank, Parex,Tallinna Äripank, BIG)

  2. Mine pensioniameti (Sotsiaalkindlustusameti) klienditeenindusse ja palu teatis välja trükkida.

  3. Esita pensioniametile taotlus teatise saamiseks kirja teel. Sel juhul saadetakse teatis rahvastikuregistris näidatud aadressil.


E teatis kuidas leian

E-teatis – kuidas leian?

 • Juurdepääs e-teatisele internetipanga kliendi jaoks:

 • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee

 • Seejärel vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule

 • Vali internetipankade loendist sobiv, autendi ennast, sisestades internetipanga koodid

 • Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis

 • Vali aasta, mille kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2010) ning kuupäev, mille seisuga andmeid soovid

 • Vajuta Päring


Juurdep s e teatisele id kaardi abil vajalik on id kaardi lugejaga varustatud arvuti

Juurdepääs e-teatisele ID-kaardi abil(vajalik on ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti!):

 • Sisesta ID-kaart ID kaardi lugejasse (pildiga osa jääb nähtavale)

 • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee

 • Vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule

 • Sisesta oma ID kaardi kood (PIN 1)

 • Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis

 • Vali aasta, mille kohta kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2009) ning kuupäev, millise seisuga andmeid soovid.

 • Vajuta Päring


 • Login