K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai Napja 200 8. április 9. Siófok PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A Közlekedéstudományi Intézet hajózással kapcsolatos hazai és nemzetközi tevékenységéből levonható tapasztalatok, az EU WATERBORNE TP -ben végzett tevékenység Dr. Pál Ernő. Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai Napja 200 8. április 9. Siófok. TARTALOM. A KTI és a HAJÓZÁS

Download Presentation

Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai Napja 200 8. április 9. Siófok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A Közlekedéstudományi Intézet hajózással kapcsolatos hazai és nemzetközi tevékenységéből levonható tapasztalatok, az EU WATERBORNETP-ben végzett tevékenység Dr.Pál Ernő

Közlekedésbiztonsági Szervezet Szakmai Napja

2008. április 9.

Siófok


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

TARTALOM

A KTI és a HAJÓZÁS

A BELVíZI HAJÓZÁS ELŐNYEI

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐK

HAJÓZÁSI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK

KÖVETKEZTETÉSEK


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A KTI és a HAJÓZÁS

A KTI Kutatásszervezési és Fejlesztési Irodája 1989-ben az Országos Közforgalmú Kikötők fejlesztési koncepciójának kidolgozásával kapcsolódott be a hajózási kutatásokba.

Korábban Horvai Árpád a TRANSINNOV –nál foglalkozott

DMR csatorna megnyitásának előkészítésével kapcsolatos fejlesztésekkel.


A k zuti k zleked s okozta negativ hat sok

A KÖZUTI KÖZLEKEDÉS OKOZTA NEGATIV HATÁSOK

 • Az egyes közlekedési módok teljesítményének egyenlőtlennövekedése miatt,

 • tűrhetetlen közúti torlódások,

 • aránytalanul nagy környezetszennyezés, egészségkárosítás és egyre több baleset fordul elő.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A KÖZLEKEDÉSIMUNKAMEGOSZTÁSÁTRENDEZŐDÉSE

 • Az áttérés a „raktározó” gazdaságról a „folyamatos” gazdaságra.

 • A határok megszüntetése az „éppen időben” (just-in-time) és a „folyamatos készletezés” termelés kialakulását eredményezi.

 • Különbözőszállítási módok összekapcsolásával az intermodális szállítás kerül az előtérbe.


A belv zi haj z s el nyei

A BELVíZI HAJÓZÁS ELŐNYEI

 • Legkisebb felhasznált fajlagos energia

 • Legnagyobb fajlagos szállítási teljesítmény

 • Túlméretes, túlsúlyos rakományok viszonylag

  egyszerű szállítása


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

INTERMODÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Az intermodális belvíziközlekedés piaci helyzetének javításárakorszerű, gyorsátrakó berendezésekkelfelszerelt kikötőket kell kialakítani

 • Létre kell hozni a jelentőskapacitással rendelkező szállítási módok integrációját az országos közforgalmú kikötőkben (OKK)

 • Lehetővé kell tenni a rendszerek közötti műszaki harmonizációtés interoperabilitást, különösképpen a konténeres és RO-RO szállítás lehetőségeinek megteremtésével


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A KÖZLEKEDÉSI MÓDOK EGYMÁSHOZ KAPCSOLÁSA

 • Az EURÓPA TANÁCS göteborgi határozata az egyes közlekedési módok közötti teljesítményarányok megváltoztatását a fenntartható fejlődés központi kérdésévé tette.

 • Az infrastrukturális beruházási politika segítségével előnyben kell részesíteni az intermodális, elsősorban trimodális műveletekre alkalmas kikötők, logisztikai központok megvalósítását.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐK

A rendszerváltás előtti 22 fejlesztésre kijelölt kikötő helyett,

7 Országos Közforgalmú Kikötőt (OKK) jelöltünk ki központi fejlesztésre.Ezek közül a Dunán a következő 3 fejlesztése kiemelt feladat a közeli jövőben :

Győr-Gönyű,

Budapest-Csepel,Baja


Kik t i rakod s a gy r g ny ro ro termin lon

Kikötői rakodás a Győr-Gönyű RO-RO terminálon

Forrás: Kikötő Rt.


A kik t s fejleszt si ter lete

A kikötő és fejlesztési területe

Forrás: Kikötő Rt.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

Budapesti Kikötő Logisztikai Zrt. Konténer Terminál Kft.

Forrás: Somlóvári L.


Baja orsz gos k zforgalm kik t kft

Baja Országos Közforgalmú Kikötő Kft.

Forrás: Kikötő Rt.

Forrás: BOKK Kft.


Baja ro ro termin l

Baja Ro-Ro Terminál

Forrás: BOKK Kft.


Bajai kik t ti depo

Bajai Kikötő Áti Depo

Forrás: BOKK Kft.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A projekt célja; az európai RIS informatikai fejlesztések harmonizálása és magyarországi megvalósításának demonstrációja volt. A RIS rendszer működtetéséhez szükséges hardver és szoftver eszközöket, a gönyűi, budapesti, valamint a bajai országos közforgalmú kikötőbe telepítettük.Az IRIS projekt keretében folytatódó projekt feladata a vonatkozó EU direktívák alapján megvalósítani az egységes folyami információs rendszert, a DMR vízi útrendszer és a magyar Dunaszakasz teljes hosszában.

. EU 5 COMPRIS PROJEKT


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A folyami információs rendszer működtetéséhez szükséges

elektronikus navigációs térkép (ENC)


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A COMPRIS projekt keretében tervezett folyami információs rendszer

Forrás: VIA DONAU


Az rsoe ltal zemeltetett te szt k zpont

Az RSOE által üzemeltetett Teszt Központ

Forrás: RSOE.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A Duna budapesti szakaszát felügyelő rendszer


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A „Notices to Skippers” (hajósoknak szóló hirdetmények) aktuális információkat szolgáltat a hajózási feltételekről.A Nemzeti Közlekedési Hatóság bocsátja ki.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A „Tracking & Tracing” rendszer a RIS egyik legfontosabb szolgáltatása.Ez a szolgáltatás biztosítja a hajók mozgásának követését, pillanatnyi sebességük és irányuk rögzítését.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A rendszerek működéséhez a hajókat un. AIS (Automatic Identification System) transzponderekkel kell felszerelni.A vízi út mentén kb. 30 km-ként és a kikötőkben un. stabil transzpondereket szükséges elhelyezni.


A waterborne tp

A WATERBORNETP

 • 2003. decemberében a Tengerhajózási Fórumon (Maritime Industry Forum) határozták el a WATERBORNE (Advisory Council for Waterborne Transport Research) technológiai platform létrehozását. A T. P. 2005. január 25-én jött létre.

 • A WATERBORNE célja az európai hajózás versenyképességének az elősegítése a kutatásokból származó tudásanyag hatékonyabb felhasználásával, hálózatán keresztül annak szélesebb körű megismertetésével.

 • Ez a platform ipar- vagy ágazat-centrikus, de tevékeny-ségébe bevonja a kutatási intézményeket, az EU tagállamait és azokat a befektetőket, akik fontosak a társadalom egésze számára.

 • A platform stratégia kutatási programját (Strategic Research Agenda) 2006. végén jelentette meg.


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

Waterborne Transport and Operations Complex Value Chains and extensive know-how Synergies


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

A WATERBORNE TP arra épít, hogy a vízi közlekedés a leghatékonyabb, legtisztább és legbiztonságosabb szállítási mód,

óriási mennyiségű áru nagy távolságra történő szállítására képes,

a versenyképesség és növekedés szemszögéből vezető szerepet játszhat és megkönnyíti a globalizációt,

Európa vezető ágazata,a foglalkoztatás szempontjából kiemelkedő jelentőségű.


Main mission of the technology platform

Main Mission of the Technology Platform:

Medium- and long term vision

WATERBORNE

Strategic

Research

Agenda

stakeholders

Where are we today?

How do we get there?

Where do we want to be in 20XX?


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

Functional Structure of the platform:Reliable „Bottom up“-Structure for Definition of R&D Policy

Mirror Group

of

Member States


Waterborne tp s a biztons g

WATERBORNETP és A BIZTONSÁG

 • A „Zero Accidents” azaz a nulla baleset célkitűzés a hajózás területén továbbra is kiváló munkát követel a szakma minden területén

 • Ennek az ambíciózus célkitűzésnek a célja, hogy minimálisra csökkententse a balesetek kockázatát a vízi szállítás és operáció területén


K zleked sbiztons gi szervezet szakmai napja 200 8 prilis 9 si fok

KÖVETKEZTETÉS: A WATERBORNETP stratégiai ajánlásai és az EUkutatási projektek eredményei alapján megvalósuló informatikai és egyéb technológiai fejlesztésekkel biztosítható a magyar hajózási szektorhatékony bekapcsolása az európai szállítási rendszerekbe.


A falkirki v ziker k glasgow edinburgh k z tt 11 zsilipet v ltott ki 24m szintk l nbs get hidal t

A FALKIRKI VÍZIKERÉKGlasgow-Edinburgh között 11 zsilipet váltott ki 24m szintkülönbséget hidal át


Gy is lehet haj zni

Így is lehet hajózni


K sz n m megtisztel figyelm ket dr p l ern tel 36 1 371 5945 fax 36 1 205 5927 email pal@kti hu

Köszönöm megtisztelő figyelmüket !dr. PÁL Ernő Tel.: +36-1-371 5945 Fax: +36-1-205 5927email: pal@kti.hu


 • Login