slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

A leader program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Kassai Zsuzsanna doktorjelölt. Témavezető: Dr. Farkas Tibor egyetemi docens. Pécs, 2012. május 9. A kutatás elméleti háttere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet' - kellsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A leader program mint helyi partnerség kérdései Magyarországon

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Kassai Zsuzsanna

doktorjelölt

Témavezető: Dr. Farkas Tibor egyetemi docens

Pécs,

2012. május 9.

a kutat s elm leti h ttere
A kutatás elméleti háttere

Az öt vizsgált partnerségi dimenzió:

 • a részvétel,
 • az aktivitás,
 • a hatalom megosztása, ill. a döntésekbe való bevonás,
 • a kooperáció,
 • a társadalmi tőke.
a kutat s c lkit z sei
A kutatás célkitűzései
 • A helyi vidékfejlesztési partnerségek összetételének a feltérképezése.
 • Annak feltárása, hogy a helyi partnerségek vajon valóban eleget tesznek-e a helyi aktív szereplők részvételére és döntésekbe való bevonására vonatkozó uniós irányelveknek.
 • Annak felmérése, hogy helyi partnerségek valóban hozzájárulnak-e a helyi közösség társadalmi tőkéjének építéséhez, az összefogási hajlandóságának fejlesztéséhez.
 • A hazai LEADER Helyi Akciócsoportok tipizálása a partnerségi dimenziók alapján.
 • A partnereknek a partnerség működésével való szakmai elégedettségének felmérése és annak megállapítása, hogy a partnerek szakmai elégedettsége és a társadalmi jellemzőik között van-e összefüggés.
az adatgy jt s folyamata
Az adatgyűjtés folyamata

felderítő kutatások

primer statisztikai adatok gyűjtése

(a partnerségek összetételi, pályázati, támogatási jellemzőiről)

78 HACS

kérdőíves felmérés a munkaszervezet-vezetők körében

(a partnerségek és az intézményrendszer működésével kapcsolatban)

72 HACS

kérdőíves felmérés a HACS-tagok körében

(a tagok részvételi, aktivitási, bizalmi, együttműködési, érdekérvényesítési és elégedettségi jellemzőiről)

68 HACS

Forrás: saját szerkesztés, 2011

statisztikai m dszerek

két- és többváltozós módszerek

függőségi kapcsolat

kölcsönös függőségi kapcsolat

nem metrikus változók

metrikus változók

kereszttábla- elemzés

korreláció- és regresszió-számítás

klaszter-analízis

Statisztikai módszerek

Forrás: saját szerkesztés, 2011

indexszerkeszt s
Indexszerkesztés

ahol:

∑Xij= az adott kérdésre kapott válaszok összpontszáma a vizsgált HACS-ra vonatkozóan

Ximin= az adott kérdésre adható válasz minimum pontszáma

Ximax= az adott kérdésre adható válasz maximum pontszáma

n= az adott kérdésre kapott válaszok száma a vizsgált HACS-ra vonatkozóan

Az egy csoportba tartozó változók részindexeinek számtani átlaga alapján határoztam meg az indexeket.

a partners gi indexek
A partnerségi indexek
 • Részvételi index (RI);
 • Aktivitási index (AI);
 • Együttműködési index (EGYI);
 • Bizalmi index (BII);
 • Érdekérvényesítési (ÉRI);

+ Elégedettségi index (ELI).

a vizsg lt leader partners gek sszet tele
A vizsgált LEADER partnerségek összetétele (%)

A HACS tagok szféránkénti megoszlása

A HACS tagokat képviselők nemek szerinti megoszlása

Forrás: saját szerkesztés, 2011

a tagok r szv teli hajland s ga i
A tagok részvételi hajlandósága I. (%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

a tagok r szv teli hajland s ga ii
A tagok részvételi hajlandósága II. (%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

aktivit si jellemz k
Aktivitási jellemzők (%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

egy ttm k d si hajland s g
Együttműködési hajlandóság (%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

a tagok k z tti bizalom
A tagok közötti bizalom (%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

rdek rv nyes t si jellemz k i
Érdekérvényesítési jellemzők I. (%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

rdek rv nyes t si jellemz k ii
Érdekérvényesítési jellemzők II.(%)

Forrás: saját szerkesztés, 2011

partners gi indexek
Partnerségi indexek

Forrás: saját szerkesztés, 2011

a partners gek csoportos t sa
A partnerségek csoportosítása

Forrás: saját számítás és szerkesztés, 2011

el gedetts gi jellemz k
Elégedettségi jellemzők

Forrás: saját szerkesztés, 2011

Többváltozós regressziós modell:

ELI = 0,64* AI + 0,36* BII+ 0,26* ÉRI

el rhet s g
Elérhetőség

Kassai Zsuzsanna

Tanszéki mérnök

Szent István Egyetem Gödöllő

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u.1.

Tel.: +36-28-522-000/2371 mellék

E-mail: [email protected]

ad