slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA. Vår visjon Alle barn i Gausdal har en helsefremmende hverdag. INNHOLD 21.03.13. En modell blir til Forankring og organisering av Gausdalsmodellen Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA' - keely-doyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GAUSDALSMODELLEN –

EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

v r visjon alle barn i gausdal har en helsefremmende hverdag
Vår visjonAlle barn i Gausdal har en helsefremmende hverdag

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

innhold 21 03 13
INNHOLD21.03.13
 • En modell blir til
 • Forankring og organisering av Gausdalsmodellen
 • Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt?
 • Barnehagehelsetjenesten
 • Hva ser vi så langt? –Resultater av organisert motorisk aktivitet
 • Tanker om veien videre

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

utvikling av en modell
UTVIKLING AV EN MODELL

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

forankring implementering
ForankringIMPLEMENTERING
 • Enhetsledere i barnehage, skole, Barn og familieenheten
 • Rådmannsnivå
 • Fagpersoner i barnehagene og på helsestasjonen
 • Prosjektet er politisk vedtatt
 • FORANKRING

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

organisering
ORGANISERING

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

hvorfor tidlig innsats gevinster for barnet og samfunnet
HVORFOR TIDLIG INNSATS? GEVINSTer FOR BARNET og samfunnet
 • Reduserer risiko for skeivutvikling og tilleggsvansker
 • Større grad av modning og utvikling tidlig i livet
 • Bevegelsesglade og lærende barn
 • Utjevner sosial ulikhet
 • Tidlig innsats reduserer behovet for reparasjon og sammensatte tjenester.

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

aktivitet for alle tilpasset tiltak for de f
AKTIVITET FOR ALLE – TILPASSET TILTAK FOR DE FÅ

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

omfang av tiltak
OMFANG AV TILTAK

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

barnehagehelsetjeneste

BARNEHAGEHELSETJENESTE

HELSESØSTER OG FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN

OrganiserING og veiledning motorisk AKTIVITET

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

helses ster i barnehagen 1
HELSESØSTER I BARNEHAGEN 1

4-ÅRS KONSULTASJON I BARNETS NATURLIGE MILJØ

 • Språk
 • Motorikk
 • Sosial kompetanse
 • Syn
 • Hørsel (på indikasjon)
 • Høyde og vekt
 • Dialog med foresatte og barnehage
 • Mulighet for enkle tiltak på lavest mulig nivå

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

helses ster i barnehagen 2
HELSESØSTER I BARNEHAGEN 2

Samarbeid med barnehagen

Observasjon og kartlegging

Konsultasjon i barnehagen

TILSTEDEVÆRELSE

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

forarbeid
Forarbeid

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

4 rskonsultasjon
4-årskonsultasjon

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

fysioterapeut i barnehagen
FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

organisert motorisk aktivitet i barnehagen
ORGANISERT MOTORISK AKTIVITET I BARNEHAGEN

Erfaring med sanseapparat og bevegelser

Veiledning av barnefysioterapeut

Barn 1-3 år:

Alle barn 3-6 år

 • Sansestimulering
 • Finmotorisk aktivitet
 • Grovmotorisk aktivitet
 • Pulsøkning
 • Veiledning av barnefysioterapeut
 • Årshjul for aktivitet

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

kurs og erfaringsutveksling
Kurs og erfaringsutveksling

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

rshjul og idebank
Årshjul OG IDEBANK

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

stabilitet balanse puls
stabilitet, balanse, puls…

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

klar for skolestart
KLAR FOR SKOLESTART….

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

resultater motorikk
RESULTATER MOTORIKK

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

oppsummering
OPPSUMMERING

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

tanker om veien videre
TANKER OM VEIEN VIDERE
 • Fast kalender/årshjul for helsestasjonens aktivitet i barnehagene
 • Alle 8 barnehagene inn i modellen for fireåringene
 • Utprøving av 2 års konsultasjoner etter samme prinsipp
 • Videreutvikle satsing på sansemotorisk aktivitet for aldersgruppen 1-3 år

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

tilbakemeldinger
TILBAKEMELDINGER

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

takk for oppmerksomheten
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Marit og Inger

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

ad