การจัดทำแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) - PowerPoint PPT Presentation

Service plan
Download
1 / 23

  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การจัดทำแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan). นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสานสอดรับ และเชื่อมโยงกัน. 1. ขยายความครอบคลุม พัฒนาขีดความสามารถการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนและพื้นที่. 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดทำแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Service plan

(Service Plan)

.


Service plan

1

2

3

4

6

5


Service plan1

1

//

2

3

4

5

/ Service Plan


Service plan

3 ( )

..

3.

4.

5.

6.

1.

Node /

2.


Service plan

( )

6.

Service Plan

7.

()


Provincial health service network

(Provincial Health Service Network)

P1-3


Service plan


Service plan


Service plan


Service plan

1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

Service Plan


Service plan

9.

10. /

Service Plan

11.

11.

12.

5.

13.

()

14. -


Service plan2

1.

2.

6.

Service Plan

3.

( )

5.

4.

Service Plan


Service plan


Service plan

(Service plan)


Service plan

1

2

..

/

X-ray

.. 49

PCU 3

PCU1


Service plan

3

4

2.1

2.2

. 30

(.)

. 90

(.)


Service plan

5

.

(.)


Service plan

1.

2.


Service plan

( )


Service plan

()


Service plan

( )


Service plan

- .

-

TQA, PMQA, HA, HAQA, PCA


Service plan


  • Login