Uk ad wsp rz dnych kartezja skich
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Układ współrzędnych kartezjańskich PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Układ współrzędnych kartezjańskich. Alicja Budnik. Co to jest układ współrzędnych kartezjańskich?. Jest to prostoliniowy układ współrzędnych, w którym znajdują się: punkt w którym krzyżują się dwie osie, jego współrzędne są równe zeru. Najczęściej jest oznaczany cyfrą 0. Y.

Download Presentation

Układ współrzędnych kartezjańskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uk ad wsp rz dnych kartezja skich

Układ współrzędnych kartezjańskich

Alicja Budnik


Co to jest uk ad wsp rz dnych kartezja skich

Co to jest układ współrzędnych kartezjańskich?

Jest to prostoliniowy układ współrzędnych, w którym znajdują się:

 • punkt w którym krzyżują się dwie osie, jego współrzędne są równe zeru. Najczęściej jest oznaczany cyfrą 0


Uk ad wsp rz dnych kartezja skich

Y

 • dwie prostopadłe do siebie osie liczbowe:

  • X – pozioma oś, nazywana osią odciętych

  • Y – pionowa oś, nazywana osią rzędnych

X


Uk ad wsp rz dnych kartezja skich

 • Osie dzielą płaszczyznę na cztery części zwane ćwiartkami: I, II, III, IV.

 • I - dodatnie X i dodatnie Y

 • II - ujemne X i dodatnie Y

 • III - ujemne X i ujemne Y

 • IV - dodatnie X i ujemne Y


Kto wymy li uk ad wsp rz dnych

Kto wymyślił układ współrzędnych?

 • Kartezjusz (René Descartes) urodził się w 1596r. we Francji, zmarł w 1650 w Szwecji. Był filozofem, matematykiem, fizykiem oraz najwybitniejszym uczonym XVII w.


Jak powsta uk ad wsp rz dnych

Jak powstał układ współrzędnych?

 • Legenda głosi, że Kartezjusz jako dziecko był bardzo chorowity i często całe dnie musiał leżeć w łóżku, czas ten wykorzystując na myślenie. Kiedyś obserwując muchę chodzącą po suficie, opisał jej drogę za pomocą równania matematycznego.

 • Napisany przez Kartezjusza traktat ,,La géométrie’’ (1639) zawierał oryginalny pomysł nadania każdemu punktowi na płaszczyźnie nazwy przez przypisanie mu dwóch liczb.


Zaznaczanie punktu na p aszczy nie

Zaznaczanie punktu na płaszczyźnie

 • Każdemu punktowi na płaszczyźnie możemy przyporządkować współrzędne. Aby je określić znajdujemy rzuty prostopadłe punktu i odczytujemy liczby x i y, które tym rzutom odpowiadają.

x

y


Uk ad wsp rz dnych kartezja skich

Dziękuję za obejrzenie prezentacji!

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dnych_kartezja%C5%84skich

http://www.fizykon.org/wlk_podstawowe/uklad_kartezjanski.htm

http://www.math.edu.pl/uklad-kartezjanski


 • Login