Z esp szk technicznych w strzy owie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Z espół Szkół Technicznych w Strzyżowie PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Z espół Szkół Technicznych w Strzyżowie to dynamicznie rozwijająca się placówka oświatowa oferująca kształcenie w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Uzupełniającym Liceum Ogólno-kształcącym, Uzupełniającym Technikum, Liceum Ogólnokształcącym po 8-klasowej Szkole Podstawowej. CELE SZKOŁY.

Download Presentation

Z espół Szkół Technicznych w Strzyżowie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z esp szk technicznych w strzy owie

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie

to dynamicznie rozwijająca się placówka oświatowa oferująca kształcenie w Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Uzupełniającym Liceum Ogólno-kształcącym, Uzupełniającym Technikum, Liceum Ogólnokształcącym po 8-klasowej Szkole Podstawowej


Cele szko y

CELE SZKOŁY

Jako szkoła postawiliśmy na kształcenie zawodowe, ponieważ w obecnych czasach na rynku liczą się przede wszystkim praktyka i umiejętności.


Cele szko y1

CELE SZKOŁY

Swoją ofertę kierujemy zatem do młodych ludzi, dla których ważne jest zdobycie zawodu oraz uzyskanie solidnego wykształcenia opartego na doświadczeniu.


Cele szko y2

CELE SZKOŁY

Pragniemy umożliwić naszym uczniom uzyskanie atrakcyjnego zawodu oraz wyposażyć ich w szeroki zasób wiedzy, niezbędny do dalszego kształcenia.


50 lat min o

50 lat minęło

Od 1962 roku w Strzyżowie istniał zespół szkół, w skład którego wchodziły:

 • Liceum Ogólnokształcące,

 • Technikum Ekonomiczne

 • Zasadnicza Szkoła Handlowa.


50 lat min o1

50 lat minęło

Usamodzielnienie się technikum nastąpiło w roku 1965


50 lat min o2

50 lat minęło


50 lat min o3

50 lat minęło

W roku szkolnym 1973/1974 pod kierownictwem nowego dyrektora – Tadeusza Zdybka, znalazły się 4 typy szkół:

 • Technikum Ekonomiczne,

 • Liceum Zawodowe,

 • Zasadnicza Szkoła Handlowa,

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa.


50 lat min o4

50 lat minęło

Z dniem 1 września 2010 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkól Technicznych w Strzyżowie.


Informacje o szkole

Informacje o szkole

Sale lekcyjne wyposażone w:

 • laptopy,

 • projektory,

 • tablice interaktywne,

 • Nowe stanowiska komputerowe


Informacje o szkole1

Informacje o szkole

Szkoła posiada szkolną platformę e- lerningową umożliwiającą naukę w domu


Informacje o szkole2

Informacje o szkole

Korytarz wyposażony w:

 • multimedialny kiosk - sekretariat, umożliwiający sprawdzenie informacji o zastępstwach, planie lekcji i innych aktualnościach,

 • darmowy dostęp do internetu Wi-Fi


Informacje o szkole3

Informacje o szkole

Współpraca ze szkołami z innych krajów europejskich w ramach projektów realizowanych w zakresie programu Comenius


Informacje o szkole4

Informacje o szkole

Różnorodne zajęcia pozalekcyjne przedmiotowei artystyczne - rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, wspomagające uczniów mających trudności w nauce, przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych


Informacje o szkole5

Informacje o szkole

Zajęcia sportowe prowadzone w hali sportowej, na basenie, lodowisku


Informacje o szkole6

Informacje o szkole

Możliwość wyboru przez ucznia języka obcego (angielskiego niemieckiego, rosyjskiego) na właściwym dla siebie poziomie zaawansowania


Informacje o szkole7

Informacje o szkole

 • Bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera,

 • Monitoring terenu szkoły,

 • System zamków elektronicznych,

 • Możliwość korzystania przez uczniów z szafek na ubrania i książki


Informacje o szkole8

Informacje o szkole

Możliwość udziału uczniów w konkursach organizowanych w szkole:

 • super talent,

 • Counter –Strike,

 • i inne


Informacje o szkole9

Informacje o szkole

Możliwość korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji


Informacje o szkole10

Informacje o szkole

Dobrze wyposażone szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie nabywają umiejętności obsługi obrabiarek, frezarek sterowanych nu-merycznie oraz innych urządzeń w za-kresie nowoczesnych technologii


Informacje o szkole11

Informacje o szkole

Zdawalność egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego na poziomie przewyższającym poziom osiągany w województwie podkarpackim i kraju


Projekt

Projekt

Realizacja projektu „Na drodze do poznawania świata i kariery zawodowej. Program rozwojowy Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,


Projekt1

Projekt

W zakresie projektu szkoła oferuje uczniom:

 • bezpłatne kursy zawodowe,

 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne,

 • Doradztwo zawodowe


Zesp szk w strzy owie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZYŻOWIE

Co będziemy mogli zaoferować w niedalekiej przyszłości


W niedalekiej przysz o ci

W niedalekiej przyszłości

Centrum

Kształcenia Praktycznego

Dla szkolenia uczniów oraz osób dorosłych


W niedalekiej przysz o ci1

W niedalekiej przyszłości

Centrum

Kształcenia Praktycznego

- warsztat samochodowy

- laboratorium obrabiarek CNC


Z esp szk technicznych w strzy owie

Koniec


 • Login